Zonder integratie en verbinding is digitalisering waardeloos

Paul Hermans, Gartner

16-09-2019 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Zonder integratie en verbinding is digitalisering waardeloos

Bedrijven en organisaties beschikken in toenemende mate over continue en realtime datastromen. Maar volgens executive partner bij Gartner Paul Hermans, is data nog geen informatie. “De truc is: hoe kunnen we data zodanig tot ons nemen, verwerken en delen met elkaar, dat we daar betekenisvolle en bruikbare informatie uit halen? Alle CIO's zijn bezig met digitalisering, maar zonder integratie en verbinding is dat waardeloos.”

Paul Hermans was CIO bij energieleverancier Nuon en had verschillende lijnfuncties bij retailbedrijven. Ook werkte hij bij het Franse IT-bedrijf Atos en begeleidde hij technologische en digitale start-ups. Sinds november 2016 is Paul Hermans namens Gartner een 'coach' of 'challenger' van mensen op C-level niveau in corporate Nederland, zoals hij het noemt.
“CIO's en CDO's in grote organisaties, mensen met veel verantwoordelijkheid die meestal waken over een enorme technische legacy, hebben behoefte om regelmatig met de deur dicht of op de golfbaan te sparren met een vakgenoot van buiten, iemand met ervaring als CIO”, legt Hermans uit. “Ik praat met ze over harde technologisch-organisatorische of zelfs politieke vraagstukken, maar ook over de investeringsbeslissingen die zij moeten nemen en over hun persoonlijke ontwikkeling als CIO.”

Data of informatie?

Hermans lijkt daarmee de aangewezen persoon om inzicht te geven in wat de Nederlandse CIO's bezighoudt. En natuurlijk gaat het dan al snel over digitaliseringsstrategieën. “Verschillende soorten bedrijven krijgen meer en meer te maken met continue en realtime datastromen”, vertelt hij. “Maar data is nog niet zomaar informatie. De truc is: hoe kunnen we al die data zodanig tot ons nemen, verwerken en met elkaar delen, zodat we er uiteindelijk betekenisvolle en bruikbare informatie uit halen? Het gaat om twee dingen: delen en verbinden. Tot vijf jaar geleden was digitalisering en het gebruik van (big) data iets dat uitsluitend speelde binnen een en hetzelfde bedrijf. Inmiddels zien we sommige bedrijven zich openen en dat is goed. Data van buiten de eigen onderneming is vaak waardevoller dan interne data.”

Hermans geeft twee voorbeelden. “Stel, ik ben een energiebedrijf en haal jouw gasverbruik uit een slimme meter. Daar heb ik op zich niks aan, tenzij ik dat verbruik confronteer met de locatie waar je woont: is dat de Azoren of IJsland? Dan pas weet ik of jouw verbruik hoog of laag is. Ander voorbeeld: ik ben een bank, ik heb jouw bankgegevens en misschien weet ik (ook) waar je bent verzekerd. Maar er zijn veel datasets die ik niet van jou heb. Welke auto rijd je, hoeveel kilometer heb je op de teller? Heb ik die data wel, en confronteer ik die twee sets met elkaar, dan kan ik jou waanzinnig mooie diensten aanbieden. Verbindt een bedrijf de buitenkant (data van buiten) met de binnenkant (de eigen data), dan ontstaan grote nieuwe waarden.”

Geen verbinding

Het probleem is volgens Hermans dat veel bedrijven nog traditioneel denken. “Er is geen verbinding, terwijl we samen prachtige platforms zouden kunnen bouwen. Ik wil daarom bedrijven koppelen, en dat is interessant voor straks in Barcelona. Veel Nederlandse partijen hebben investeringsportfolio's die – vanuit mijn perspectief – overlappend zijn. Een 'infrastructurele leverancier' als Rijkswaterstaat zet bijvoorbeeld een datalab neer dat een heel grote hoeveelheid data kan verwerken en waar heel modern de mooiste dingen gebeuren met artificial intelligence (AI). Tegelijk wil woningcorporatie Staedion, ook een klant van mij, vergelijkbare dingen doen met energiedata, ook in een datalab. Waarom kunnen de datastromen van Staedion in eerste aanleg niet in het datalab van Rijkswaterstaat? Beide partijen leren daarvan.”

Meer en meer bedrijven creëren assets (technologische capaciteiten) die te combineren zijn met de wensen en mogelijkheden van andere bedrijven. “Dat onderschatten we met elkaar”, vindt Hermans. “Ik help bij investeringsbeslissingen, maar een steeds belangrijker deel van mijn advieswerk is dat ik stimuleer dat bedrijven elkaars resources delen. Dat er andere contractvormen komen en dat bedrijven anders gaan samenwerken, ook op CIO-niveau. Bedrijven willen wel samenwerken, maar nog niet echt delen met elkaar.”

Andere problemen

De moeizame data-integratie van buiten naar binnen, is zonder meer een van de grootste strubbelingen van Nederlandse CIO's. “De partijen die daarin het meest succesvol zijn, hebben een uitgesproken integratiestrategie als antwoord op de vraag hoe een onderneming zich opent en in staat is om te delen met andere ondernemingen”, verduidelijkt Hermans, die nog twee andere grote problemen benoemt. “Bedrijven hebben veel moeite met het vinden van nieuw talent, terwijl dat momenteel onnavolgbaar belangrijk is. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat ICT-personeel snel 'veroudert' en dat legt een grote en toenemende druk op CIO's. Een derde probleem is de manier waarop tegenwoordig nieuwe technologieën een onderneming binnenkomen. Dat is anno 2019 niet meer alleen iets van de IT-tak, maar ook van de business-tak in een onderneming. Dat geeft soms spanningen.”

Paul Hermans weet tot slot wel raad met de vraag waarom Nederlandse CIO's in november naar Barcelona zouden moeten afreizen. “Gartner heeft voelsprieten wereldwijd. CIO's bereiden heel veel structurele beslissingen voor in hun organisaties en moeten daarom goed weten wat er speelt. Een groot voordeel van het Gartner Symposium is dat je een kijkje kunt nemen in andere industrieën. Veel ondernemingen kijken alleen in hun eigen economische sector, bij vergelijkbare bedrijven. Terwijl juist in andere industrieën nieuwe dingen gebeuren. In healthcare zien we bijvoorbeeld ontwikkelingen die buitengewoon interessant kunnen zijn voor een sector als netbeheer. En bij Rijkswaterstaat gebeuren dingen die relevant kunnen zijn voor een logistiek bedrijf. Ik wil in Barcelona zoveel mogelijk mensen aan elkaar koppelen.”

Executive-People en Dutch IT-channel zijn mediapartner van Gartner IT Symposium Xpo. 

Schrijf je hier in met korting voor Gartner IT Symposium Xpo. 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner