Devoteam omzet neemt toe met dubbele groeicijfers

10-09-2019 | door: Redactie

Devoteam omzet neemt toe met dubbele groeicijfers

Devoteam rapporteerde een omzet van 373,3 miljoen euro in de eerste helft van 2019, met een operationele marge van 9,0% van de omzet. De groei van de Groep wordt aangedreven door de strategie die wordt uitgevoerd met haar belangrijkste partners, door haar investeringen in personeels certificeringen te versterken. Devoteam heeft het aantal certificeringen in meer dan een jaar verdubbeld tot 1500 aan het einde van H1 2019.

Dientengevolge ontving Devoteam nieuwe prijzen, waaronder 'Application Development'-specialisatie met Google, Microsoft' 2019 Country Partner of the Year'-prijs in Luxemburg en Amazon's 'Well-Architected Framework'-competentie.

Devoteam blijft zwaar investeren in nieuwe hybride Cloud-basisprincipes van "AI Ready":

Investering in open source technologie Kubernetes, "de facto" standaard voor de implementatie en applicatie-uitvoeringen in containers. Deze zijn native ontworpen voor de cloud en zijn wendbaarder, flexibeler en schaalbaarder dan traditionele applicaties op basis van virtuele machines. Gartner Group schat dat "tegen 2022 meer dan 75% van de wereldwijde organisaties container toepassingen in productie zullen gebruiken - een significante toename van minder dan 30% vandaag", dit betekent een belangrijke ontwikkelingskans voor Devoteam. De groep streeft daarom naar 100 Kubernetes-certificeringen binnen een jaar.

Lancering van de "AI Academy" in Luxemburg, na de eerste uitrolfase in Frankrijk. Het doel is om zowel besluitvormers als technische profielen op te leiden in AI-technologieën.

PowerData-acquisitie in Spanje, een bedrijf gespecialiseerd in consulting en data-integratie en een Informatica-partner. Met deze overname kan Devoteam nieuwe Data Governance-oplossingen en metadatabeheer services lanceren op basis van AI.

Cyberbeveiliging: deze ontwikkelingen vereisen een focus op identiteits- en toegangsbeheer, gegevensbeveiliging, verhoogde veerkracht van platforms en organisaties en handhaving van de wettelijke voorschriften. Als gevolg hiervan richt Devoteam haar Cyberbeveiliging aanbiedingen opnieuw op Cloud Security-oplossingen, DevOps en Digital Workplace, door beveiliging centraal te stellen in de bedrijfsstrategie.

Resultaten voor de eerste helft van 2019

De Groep genereerde in de eerste helft van 2019 een omzet van € 373,3 miljoen, een groei van 21,8% vergeleken met de eerste helft van 2018. Bij constante perimeter en wisselkoers groeide het met 10,6%.

De overnames van de jaren 2019 en 2018 hebben bijgedragen voor € 46,2 miljoen, waaronder voornamelijk:

Bold in Portugal voor € 15,5 miljoen, geconsolideerd vanaf 1 september 2018;

Alegri in Duitsland voor € 14,8 miljoen, geconsolideerd vanaf 1 september 2018;

Jayway in Zweden voor € 12,2 miljoen, geconsolideerd vanaf 1 oktober 2018.

Tijdens het tweede kwartaal van 2019 behaalde de Groep een omzet van € 184,7 miljoen, wat een totale groei van 20,9% betekent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018. Het omvatte positieve wisselkoerseffecten voor 0,1 punt.

De veranderingen in de perimeter hadden een positief effect van 11,1 punten op de kwartaalgroei, met een netto bijdrage aan de groepsomzet van € 17,0 miljoen. De like-for-like groei bedroeg 9,6% in het tweede kwartaal van 2019; de negatieve verandering in werkdagen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 met een groeipunt van 0,8.

De operationele marge bedroeg € 33,4 miljoen en 9,0% van de omzet. Bij constante omvang zou de operationele marge ongeveer 10% zijn geweest als gevolg van de tijdelijke impact van de overnames onder integratie.

Het aantal werkdagen in de eerste helft van 2019 had ook een negatief effect op de operationele marge van 0,7 procent.

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 31,9 miljoen, een stijging van 10,7% in vergelijking met het voorgaande jaar. Het omvatte herstructureringskosten voor € 0,9 miljoen (voornamelijk Duitsland).

Het financiële resultaat was -€2,1 miljoen. Het omvatte € 0,3 miljoen kosten verbonden aan de eerste toepassing van de IFRS 16 standaard, en € 0,2 miljoen kosten verbonden aan de vernieuwing van de kredietlijnen van de Groep.

De belasting kosten bedroegen € 10 miljoen, ofwel 33,1% van de winst voor belastingen. Het effectieve belastingtarief is licht gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, voornamelijk vanwege de fiscale hervorming van het belastingkrediet voor werkgelegenheid en concurrentievermogen in Frankrijk ("CICE").

Het nettoresultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders van Devoteam SA steeg met 4,8% tot € 17,6 miljoen.

Op 30 juni 2019 bedroeg de netto schuld van de Groep € 1,2 miljoen. Het omvatte het seizoensgebonden effect van de verandering in werkkapitaal en de groeifinanciering.

Aantal medewerkers en bezettingsgraad

Op 30 juni 2019 had de Groep 7259 professionals in dienst. Het personeelsbestand nam toe met 63 professionals in het tweede kwartaal van 2019 inclusief Avalon Solutions, en met 261 professionals sinds het begin van het jaar.

De verhouding tussen factureerbare personeelsbezetting en totale personeelsbezetting bleef stabiel op 85,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

In het tweede kwartaal van 2019 bedroeg het gebruik van de interne middelen door de Groep 83,1%, een verbetering van 0,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.

Veranderingen in het toepassingsgebied

Op 25 juli 2019 voltooide Devoteam de overname van activa van PowerData in Spanje, dat gespecialiseerd is in consulting voor gegevensbeheer. Het bedrijf is ook een Informatica premium-partner die de Gartner Group positioneert als de leider op het gebied van data-integratie hulpmiddelen. Met deze overname kan de Groep haar positie op het gebied van Business Intelligence en Smart Data versterken.

PowerData bestaat uit 32 professionals en genereerde in 2018 een omzet van € 2 miljoen. Het wordt vanaf 1 augustus 2019 opgenomen in de consolidatiekring.

Vooruitzichten voor 2019

De Groep handhaaft haar omzetdoelstellingen van € 774 miljoen en een organische groei van 12%. Het verwacht nu een operationele marge van ongeveer 10,3% van de omzet voor 2019.

In deze context heeft de Groep maatregelen genomen voor het bereik van haar strategisch plan Scale! 2020.

Terug naar nieuws overzicht