KPN noemt bezwaren ondernemingsraad XS4ALL ongegrond

09-09-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

KPN noemt bezwaren ondernemingsraad XS4ALL ongegrond

Het management van KPN neemt afstand van de bezwarenbrief die de ondernemingsraad (OR) van XS4ALL op 1 augustus heeft gestuurd. KPN noemt de bezwaren ongegrond en stelt dat de brief niet in het belang is van KPN, XS4ALL, medewerkers en klanten.

In de brief werpt de OR bezwaren op tegen het beleid van KPN en XS4ALL op de gang van zaken bij XS4ALL rond de integratie van XS4ALL in KPN. De merknaam XS4ALL komt hierbij te vervallen, wat zowel bij klanten als de OR op weerstand stuit. Ook kondigt de OR een mogelijke enquêteprocedure aan. Eerder gaven het management van KPN en XS4ALL aan deze stap van de OR te betreuren. Nu meldt KPN dus de bezwaren ongegrond te achten en gaat met een 'uitvoerige argumentatie in op de bezwaren'.

Onderscheidende positie

"In de afgelopen 21 jaar heeft XS4ALL als onderdeel van KPN een onderscheidende positie in de telecommarkt en binnen de KPN groep in kunnen nemen. XS4ALL kreeg ruimte voor eigen innovaties en initiatieven en tegelijkertijd kon het bedrijf gebruik maken van de schaalvoordelen van KPN, onder andere centrale inkoop, financiële administratie, onderzoek en het TV-product. KPN heeft daarbij steeds gehandeld conform de afspraken die met XS4ALL zijn gemaakt. KPN is het dan ook niet eens met de mening van de OR dat XS4ALL is verwaarloosd of gemarginaliseerd. Het beleid is er altijd op gericht geweest bij te dragen aan het succes van zowel XS4ALL als KPN", meldt KPN in een persbericht.

Ook is het medezeggenschaps- en besluitvormingstraject ten aanzien van de voorgenomen integratie van XS4ALL volgens KPN 'uitvoerig en zeer zorgvuldig'. Van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen is volgens het bedrijf dan ook geen sprake, laat staan van wanbeleid. KPN meldt dat het management van KPN en XS4ALL zich volledig blijven inzetten om samen met de OR tot een oplossing te komen.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Telecom