Digitale reis is nu echt begonnen en zal nooit eindigen

Patrick van de Coolwijk, Dell Technologies

11-09-2019 | door: Marco van der Hoeven

Digitale reis is nu echt begonnen en zal nooit eindigen

De uitdaging van een CIO of IT-manager ligt, zo meent Patrick van de Coolwijk, niet zozeer in het leveren van de juiste technologie. Het ligt in het aangaan van verder reikende uitdagingen in een digitale transformatie: hoe vernieuw je processen, hoe help je mensen om in verandering mee te gaan? Hoe stimuleer je als CIO dat een consequente visie en strategie vanuit de top van een bedrijf deze transformatie faciliteert? Zodanig dat een bedrijf nu én in de toekomst flexibel genoeg is om te blijven meegroeien met markt en samenleving. “Deze reis is nooit voorbij”, stelt de Managing Director Commercial van Dell Technologies Nederland. “Verandering stopt niet.”

Vernieuwing en verandering gaat ook steeds sneller. In vergelijking met een jaar geleden zijn nieuwe technologieën meer volwassen geworden, zijn er nieuwe combinaties die meer mogelijkheden dan voorheen bieden om kansen te pakken en uitdagingen te overkomen. Dat geldt ook voor Dell Technologies (Dell, Dell EMC, VMware, SecureWorks, RSA, Pivotal en Virtustream), waarbinnen onder meer werkplekken, storage en security, cloud en virtualisatie belangrijke componenten zijn. Ook een technologieconcern verandert voortdurend om mee te kunnen blijven gaan met verandering in de markt, of om die zelfs te initiëren.

Veel uitdagingen voor CIO’s van zowel enterprises als kleinere bedrijven zijn in essentie gelijk, ziet ook Patrick van de Coolwijk. “Zij weten dat ze ergens een digitale transformatie-reis moeten beginnen. Een aantal organisaties is daarmee al begonnen. In Nederland staat het relatief nog in de kinderschoenen, hoewel het afgelopen jaar een aantal bedrijven de omslag gemaakt heeft. Maar ongeacht de omvang van een bedrijf, de complexiteit van die omslag is net zo groot.”

De uitdagingen van de CIO
Eén belangrijke uitdaging is ervoor zorgen een groeiende diversiteit aan IT-projecten op te starten. Van de Coolwijk: “We willen allemaal via digitale applicaties werken. Iedereen wil intern, met klanten of met partners sneller, meer agile communiceren. Dat vergt allerlei IT-projecten. Probeer dat maar als IT-directeur of CIO in goede banen te leiden.”

Daarnaast moet het bestuur of de eigenaar van een bedrijf deze richting ook zien zitten. “Die moet ook zien dat de wereld om hem heen, business modellen, aan het veranderen zijn. Het wordt steeds belangrijker om daar vanuit IT op in te spelen. Ik zie in veel bedrijven dat de CIO’s de uitdaging hebben de raad van bestuur ervan te overtuigen budgetten vrij te maken, om commitment te krijgen met het hele bedrijf een nieuwe weg in te slaan.”

Het behoud van de samenhang tussen projecten en daaruit volgende toepassingen is volgens Van de Coolwijk een derde uitdaging. De doelen zoals het business model beter faciliteren of flexibeler kunnen inspelen op marktkansen zijn wellicht hetzelfde. Maar voorkomen moet worden dat elke afdeling in een bedrijf dit anders invult.

“Zo bestaat cloud als concept al lang, al lijkt iedereen er iets anders onder te verstaan. Vrijwel elk bedrijf werkt al met veel aparte cloudoplossingen en cloudleveranciers. Van ERP en HR tot en met bedrijfskritieke, zelfgemaakte applicaties die men graag in de cloud wil hebben. Hoe ga je er voor zorgen dat je voor het IT-deel van je bedrijfsvisie een eenduidige strategie hebt en hoe zorg je er voor dat je hier de unanieme steun van de board voor hebt? Dat zijn behoorlijke valkuilen.”

Vervolgens moet die missie of visie ingevuld worden. Bij cloud-oplossingen, toepassingen en infrastructuur - betekent dat: hoe zorg je ervoor dat alles beheersbaar blijft? Want na het opzetten en uitvoeren van projecten volgt het beheer en het leggen van connecties. “Ergens moeten systemen gekoppeld worden, moet informatie uitgewisseld en gecombineerd worden. Heb je uiteenlopende leveranciers, dan is dat best lastig. Daar werken we binnen Dell Technologies ook aan. We hebben een aantal grotere en kleinere merken waarbij er één gezamenlijk doel is: IT – of zoals dat tegenwoordig vaak heet: je multicloud beheersbaar maken en houden.”

‘We maken het onszelf niet makkelijk’
We maken het onszelf dan ook niet makkelijk, aldus Van de Coolwijk. Je hebt tegenwoordig je eigen cloud, publieke cloud, edge cloud met dank aan het groeiende IoT-ecosysteem. Die groeiende complexiteit is onderdeel van cycli die in elke technologische revolutie voorkomen. “Wij proberen die complexiteit te vereenvoudigen. Met Dell EMC als infrastructuur, met VMware als orchestratie- en managementlaag, met een merk als Pivotal voor cloud-applicatie ontwikkeling, Virtustream voor het omzetten van toepassingen naar cloud-applicaties, RSA voor security.”

Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat Dell Technologies organisaties kan helpen tijdens hun digitale reis, meent de Managing Director Commercial. Nu en in de toekomst. “Wij leveren geen silo’s maar zien IT als een holistisch geheel, zodat bedrijven de cloud kunnen omarmen in plaats van het als steeds complexer te zien. Het gaat niet om dat ene IT-project, het gaat om dat holistische beeld van die digitale reis.”

Wie de ontwikkeling van Dell ziet, vanaf pc’s tot waar het nu staat, als Dell Technologies, ziet dat het bedrijf die reis zelf ook aan het maken zijn. Zoals je dat ziet bij bedrijven als Nokia en Kodak, die zich zelfs volledig moesten heruitvinden. Ook zie je dat holistische beeld zich uitstrekken tot samenwerking. Omdat zelfs Dell Technologies niet alles alleen kan en omdat klanten keuzevrijheid moeten hebben. Dat betekent ook samenwerking met bedrijven als Microsoft, die op virtualisatiegebied voorheen toch een behoorlijke concurrent was.

Verder kijken dan technologie
Een holistische benadering betekent ook verder kijken dan technologie. Daarom gaat elk gesprek met stakeholders in een organisatie dan ook over wat die klant wil bereiken. Dat kun je heel technisch benaderen, maar ook vanuit processen en vanuit mensen, aldus Van de Coolwijk. Die moeten allemaal door die verandering heen om richting een bepaalde stip op de horizon te kunnen gaan.

“Ook onze techneuten denken meer vanuit die businessgedachte en kijken welke technologie of architectuur daarbij past. Onze consultants maken de vertaalslag richting de mensen en processen. Want als de mensen die technologie moeten gebruiken er niet achter staan, dan ben je nog verder van huis. En, niet onbelangrijk: je moet bedrijven faciliteren zodat processen en mensen kunnen blijven veranderen zonder dat dit voortdurend impact heeft op de organisatie.”

Van elkaar leren
Van de Coolwijk vindt het ook belangrijk dat CIO’s, maar ook andere stakeholders, in een digitale transformatie van elkaar kunnen leren. “Wij proberen communities te vormen om mensen bij elkaar te brengen, zodat organisaties die minder ver zijn gebruik kunnen maken van lessons learned van voorlopers. Dat doen we ook via allerlei fora, zoals ons eigen Dell Technologies World, zoals Gartner-events.”

Daarom is zo’n event zoals van Gartner in Barcelona voor Dell Technologies ook belangrijk, meent Van de Coolwijk. “Gartner legt daar de visie op ontwikkelingen in technologie en de impact ervan neer. Wij brengen dan onze klanten hier bij elkaar om samen te praten over wat dit voor hen betekent. Mensen hebben behoefte aan een-op-een consultancy, maar net zozeer aan het van elkaar leren en discussiëren waar men tegenaan loopt en hoe dit opgelost kan worden in een informele setting.”

In het verleden werd dit belang van (informele) samenwerking en kennisuitwisseling nog wel eens genegeerd, stelt de Managing Director Commercial van Dell Technologies Nederland. Met als gevolg dat technologie niet goed of optimaal ingezet en gebruikt werd. “Wij krijgen ook op diverse manieren feedback van klanten over waar men tegenaan loopt, dat is niet iets dat wij zelf verzinnen. Daar leren wij ook weer van. Je ziet veel overlap – zoals bij autonomous driving en autonomous shipping. Maar elke vertical, elk bedrijf is ook uniek en heeft eigen uitdagingen. Daar moet je niet één blauwdruk van een digitale reis overheen leggen.”

Blijvend veranderen en heruitvinden
Uiteindelijk moet de CIO er zorg voor dragen - en daarin vanuit de top gesteund worden - dat een bedrijf kan blijven veranderen en zichzelf kan blijven heruitvinden. Bijvoorbeeld door in staat te zijn een nieuwe technologie zoals IoT in te zetten, om nieuwe inzichten te verwerven en jezelf of klanten te helpen.

Van de Coolwijk: “Het inspelen op veranderingen in de markt vergt dat CIO’s die verandering in de IT-organisatie steeds sneller doorvoeren. Ben je er niet toe in staat om technologie optimaal in te zetten voor je organisatie, processen en mensen, dan is de competitie je voor en lig je er buiten. Ik heb veel respect voor de CIO’s die dit allemaal op hun bordje hebben liggen en de veranderingsslag nu moeten maken.”

Executive-People en Dutch IT-channel zijn mediapartner van Gartner IT Symposium Xpo. 

Schrijf je hier in met korting voor Gartner IT Symposium Xpo. 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner