Gartner brengt opkomende techtrends voor 2019 in kaart

30-08-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner brengt opkomende techtrends voor 2019 in kaart

Vijf nieuwe opkomende technologische trends zijn opgenomen in de Hype Cycle for Emerging Technologies voor 2019 van onderzoeksbureau Gartner. Het gaat om sensing & motion, augmented Human, postklassieke berekeningen en communicatie, digitale ecosystemen en geavanceerde AI & analytics.

"Technologische innovatie is de sleutel geworden tot differentiatie in de concurrentiestrijd. Het tempo van de veranderingen in technologie blijft toenemen omdat baanbrekende technologieën zelfs de meest innovatieve zakelijke en technologische besluitvormers voortdurend uitdagen om bij te blijven", zegt Brian Burke, onderzoeksvicepresident bij Gartner. "Leiders op het gebied van technologische innovatie zouden de innovatieprofielen uit de Hype Cycle moeten gebruiken om de potentiële zakelijke kansen van opkomende technologieën te beoordelen".

Concurrentievoordeel

De Hype Cycle for Emerging Technologies is gebaseerd op inzichten in meer dan 2.000 technologieën. De Hype Cycle richt zich specifiek op de reeks technologieën die veelbelovend zijn in het leveren van een hoge mate van concurrentievoordeel in de komende vijf tot tien jaar.

gartner-hype-cycle-emerging-tech-2019.jpg

Sensing en mobiliteit

Door de combinatie van sensortechnologieën met AI krijgen machines een beter inzicht in de wereld om hen heen, waardoor mobiliteit en manipulatie van objecten mogelijk wordt. De sensortechnologieën zijn een kerncomponent van het Internet of Things (IoT) en de enorme hoeveelheden verzamelde gegevens. Door gebruik te maken van intelligentie is het mogelijk om vele soorten inzichten te verkrijgen die op vele scenario's kunnen worden toegepast.

In het komende decennium zal de AR cloud bijvoorbeeld een 3D-kaart van de wereld creëren, die nieuwe interactiemodellen mogelijk maakt en op zijn beurt nieuwe bedrijfsmodellen die de fysieke ruimte geld zullen opleveren.

Organisaties die willen profiteren van sensing en mobiliteit kunnen volgens Gartner de volgende technologieën overwegen: 3D-sensing camera's, AR wolk, licht-lading levering drones, vliegende autonome voertuigen en autonoom rijden niveaus 4 en 5.

Augmented human

Advanced human maakt cognitieve en fysieke verbeteringen mogelijk als integraal onderdeel van het menselijk lichaam. Een voorbeeld hiervan is het vermogen om bovenmenselijke mogelijkheden te bieden, zoals het creëren van prothesen voor ledematen met eigenschappen die de hoogste natuurlijke menselijke prestaties kunnen overtreffen.

Opkomende technologieën die gericht zijn op het aanvullen van de mens omvatten onder meer biochips, personificatie, augmented intelligentie, emotionele AI, immersieve werkruimtes en biotech (gekweekt of kunstmatig weefsel).

Postklassieke berekeningen en communicatie

Decennialang heeft klassieke core computing, communicatie- en integratietechnologieën zich ontwikkeld, voornamelijk door verbeteringen in traditionele architecturen - snellere CPU's, dichter geheugen en een hogere doorvoercapaciteit zoals voorspeld door de wet van Moore. De volgende generaties van deze technologieën nemen volledig nieuwe architecturen aan. Deze categorie omvat niet alleen geheel nieuwe benaderingen, maar ook stapsgewijze verbeteringen die mogelijk drastische gevolgen hebben.

Zo kunnen bijvoorbeeld satellieten met een lage omloopbaan (LEO-satellieten) wereldwijd zorgen voor een internetverbinding met een lage latentie. Deze constellaties van kleine satellieten kunnen connectiviteit mogelijk maken voor de 48% van de woningen die momenteel niet aangesloten zijn, waardoor nieuwe kansen voor economische groei worden geboden voor landen en regio's die geen toegang hebben tot het internet. "Met slechts enkele satellieten staat de technologie nog in de kinderschoenen, maar de komende jaren kan zij een drastische sociale en commerciële impact hebben", aldus de heer Burke.

Ondernemingen moeten technologieën zoals 5G, het volgende-generatiegeheugen, LEO-systemen en 3D-printen op nanoschaal evalueren, stelt Gartner.

Digitale ecosystemen

Digitale ecosystemen zijn een hefboom voor een onderling afhankelijke groep van actoren (ondernemingen, mensen en dingen) die digitale platformen delen om een wederzijds voordelig doel te bereiken. De digitalisering heeft de deconstructie van klassieke waardeketens vereenvoudigd, wat heeft geleid tot sterkere, flexibelere en veerkrachtigere waardeketen die voortdurend in ontwikkeling is om nieuwe, verbeterde producten en diensten te creëren.

Kritieke technologieën die Gartner adviseert te overwegen zijn onder meer: DigitalOps, kennisgrafieken, synthetische data, gedecentraliseerd web en gedecentraliseerde autonome organisaties.

Geavanceerde AI en analytics

Geavanceerde analytics omvat het autonoom of semiautonoom onderzoeken van gegevens of inhoud met behulp van geavanceerde technieken en tools, die doorgaans verder gaan dan die van traditionele business intelligence (BI).

"De toepassing van edge AI neemt toe voor toepassingen die latentiegevoelig zijn (zoals autonome navigatie), die onderhevig zijn aan netwerkonderbrekingen (zoals bewaking op afstand, verwerking van natuurlijke taal, gezichtsherkenning) en/of die gegevensintensief zijn (zoals video-analyse)", zegt Burke.

De technologieën die Gartner adviseert te volgen zijn adaptieve machine learning (ML), edge AI, edge analytics, explainable AI, AI Platform as a Service (PaaS), transfer learning, generative adversarial network en grafiekanalyses

Nieuwe technologieën in Hype Cycle

De Hype Cycle voor Emerging Technologies is toegespitst op de introductie van nieuwe technologieën die niet eerder in eerdere iteraties van deze Hype Cycle naar voren zijn gekomen. Gartner wijst erop dat dit vereist dat de meeste technologieën die in de versie van 2018 werden genoemd dit jaar niet zijn opgenoemd. Dit betekent volgens het onderzoeksbureau echter niet dat deze technologieën niet langer belangrijk zijn.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud