Maatschappij en business veranderen razendsnel

Valérie Kaisin

02-09-2019 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Maatschappij en business veranderen razendsnel

Nog nooit zijn de technologische en, daaruit voortvloeiende, maatschappelijke veranderingen zo snel gegaan als nu. De impact van beslissingen die CIO's nemen overstijgen de grenzen van hun organisatie, maar raken de hele maatschappij. Dat zal duidelijk te zien zijn bij de komende editie van Gartner Symposium/ITXpo, dat als thema heeft Leading the Digital Society. We spraken hierover met Valérie Kaisin, Managing Vice President, Benelux Sales bij Gartner.

De eisen die de Digitale Transformatie stelt aan CIO’s, en de organisaties waarin zij actief zijn, roept veel vragen op over de strategische richting die gekozen zou moeten worden. Dit heeft zijn weerslag op de resultaten van Gartner, dat CIO’s hierin bijstaat. “Gartner Benelux blijft onverminderd groeien, het gaat heel goed met ons”, zegt Valérie Kaisin, Managing Vice President, Benelux Sales bij Gartner. We blijven investeren in onze diensten om toegevoegde waarde aan de CIO’s en hun team te leveren.”

Kosten

“Het is voor ons belangrijk om waarde te kunnen blijven leveren op C-level niveau. Grote thema’s die we in dat verband bespreken met onze klanten zijn het financieren van innovatie en het realiseren van groei. Niet alleen in de Benelux, maar wereldwijd. Bij CEO’s staat de groei, onder meer met digitalisering, bovenaan de agenda. Maar er is vaak niet voldoende budget aanwezig om die innovaties te realiseren.”

“Dat zorgt ervoor dat er wel projecten worden voorgesteld, maar dat kan niet gebeuren zonder kostenoptimalisatie op andere gebieden. En hoe ze dat moeten aanpakken is een vraag waar veel organisaties zich mee bezig houden, en waar wij ze bij helpen. Onze analisten hebben bijvoorbeeld vijfhonderd manieren beschreven om te komen tot kostenoptimalisatie en daarmee het ondersteunen van innovaties.”

Dat gebeurt volgens haar op een heel andere manier dan vroeger. “Een aantal jaren geleden was kostenoptimalisatie vanuit de IT kortgezegd het onderhandelen over gunstigere contracten met grote leveranciers, om zodanig de kosten van IT te verlagen. Nu gaat het echter veel meer om het inzetten van IT in de business, om kosteneffectiever te werken. Kortom, slim omgaan met kosten is niet een nieuw thema, maar het blijft belangrijk.”

Snelheid

De enorme snelheid van de veranderingen heeft volgens haar merkbaar effect, wat te zien is in de uitkomsten van de diverse C-level onderzoeken die Gartner wereldwijd laat uitvoeren. Zij noemt een voorbeeld: “Twee derde van de CEO’s en CFO’s verwachten dat hun businessmodel gaat veranderen. Die verandering gaat weer zorgen voor veranderingen op het niveau van de board.”

Daar horen een aantal opvallende cijfers bij. Meer dan 20 procent van de C-level executives in een organisatie zijn nieuw in die rol. Dat is een relatief hoog percentage. Bij marketing is dat bijvoorbeeld 24 procent, voor CIO’s is het 23 procent, bij Human Resources en CFO’s beiden 20 procent en zelfs bij CEO’s is 13 procent korter dan een jaar in die functie actief. "We zien dus ingrijpende veranderingen naarmate organisaties proberen zich aan te passen aan de eisen die aan hen worden gesteld. “

Doelen

Deze cijfers zijn extra relevant in het licht van een andere uitkomst uit het onderzoek: 46 procent van alle executives haalt in de eerste 18 maanden van hun functie niet de aan het begin vastgestelde doelen. Dus naast de ingrijpende verandering die gaande is leven er veel vragen over wat er moet gebeuren, en hoe het moet gebeuren. “Dat is waar Gartner op een unieke manier advies kan geven”, zegt Kaisin. “Zowel op het gebied van wat, als op het gebied van hoe. En dat allemaal op basis van onafhankelijk informatie. We weten wat de meest waarschijnlijke acties zijn om succes te hebben.”

Deze cijfers komen uit diverse onderzoeken en leiden volgens haar tot een duidelijke conclusie: “Organisaties zijn echt aan het nadenken over de manier waarop ze technologie kunnen inzetten in alle geledingen van de business, om daarmee de organisatie sterker te maken. Dit raakt een interessante uitkomst van onze Benelux CIO Survey van dit jaar: We zien dat steeds meer CIO’s aan de CEO rapporteren, dan in het verleden. Dat was vaak eerst de CFO, of de COO.”

Opwaardering

Voor de Benelux betekent dit dat 45 procent van de CIO’s, die deelnamen aan het onderzoek, aan de CEO rapporteren. “Dat kunnen wij weer relateren aan de kenmerken van de best presterende bedrijven, waar blijkt dat deze constructie opgaat voor 56 procent van die bedrijven. In de Benelux zien we dus een duidelijke opwaardering van de rol van de CIO, wat weer een reflectie is van het belang dat technologie heeft voor de doelen van organisaties. Tegelijkertijd is deze trend een weerslag van de hogere verwachtingen die de CEO heeft van de CIO als leider.”

In de Benelux valt ook op dat CIO’s verwachten dat hun budget gaat stijgen. Dit hangt weer samen met hun prioriteiten, zoals ze uit het onderzoek naar voren komen. Bovenaan staan digitale initiatieven en groei. Die twee hangen nauw samen en uit het onderzoek blijkt dat voor 26 procent van de CIO’s digitale initiatieven bovenaan de agenda staan. En het doel van die initiatieven is het realiseren van groei.”

Die nieuwe tol van IT wordt weerspiegeld in het thema van Gartner Symposium/ITXpo dit jaar, leading the digital society: “We zien dat CIO’s niet alleen gericht zijn op hun eigen organisaties, zij werken ook aan de kant van de business, wat weer betekent dat zij betrokken zijn bij het inrichten van de ecosystemen waar die organisaties in functioneren. Zij kijken daarmee veel breder dan alleen de traditionele IT.”

Daarnaast maken ook veel CIO’s bij de overheid gebruik van de diensten van Gartner. “Bij hen gaat het per definitie ook over de maatschappij, zij zijn dagelijks bezig met de vraag hoe zij het leven van burgers zo aangenaam mogelijk kunnen maken door betere diensten te leveren.”

Diversiteit

Diversiteit is ook een onderdeel van die maatschappelijke discussie. Bij Gartner Symposium/ITXpo speelt dat ook nog steeds een rol. Kaisin: “Het thema diversiteit blijft een rol spelen. Het gaat om meer dan man-vrouw. Dat zien we breed. Als vrouw zie ik dat we al veel gesproken hebben over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van organisaties. Die boodschap is ondertussen wel aangekomen, iedereen weet dat het niet gelijk is en dat er iets moet veranderen. Kortom het blijft een thema, maar niet meer zoals in het verleden waar we nog veel moesten uitleggen.”

“We zien dat op Gartner Symposium/ITXpo wel steeds meer vrouwelijke CIO’s deelnemen. We hebben voor hen niet meer de thema’s als ‘vrouwen in leiderschap’. Vrouwen zijn op zoek naar networking tussen vrouwelijke CIO’s om ideeën uit te wisselen. Dat faciliteren wij. En dus niet op het thema diversiteit, maar uitwisseling op CIO challenges in een groep, binnen een groep. We zien in de praktijk dat dat de meeste waarde heeft.”

Waarde

Al twee jaar geleden is ook de content van het door Gartner overgenomen CEB gevoegd. Die verdergaande integratie zal ook dit jaar in Barcelona te zien zijn: “De focus van de CIO is steeds meer de business. Digitale transformatie is change management, waar ook afdelingen als HR en finance een rol spelen. De expertise van CEB voegt op die gebieden waarde toe aan de content die wij aan onze klanten leveren.”

"De wereld waarin wij leven is nog nooit zo snel in verandering geweest. De beslissingen die moeten worden genomen worden steeds complexer en de trends volgen elkaar steeds sneller op. Dit zal allemaal aan bod komen in Barcelona, waar de CIO’s kunnen zien hoe de wereld is veranderd en welke impact we verwachten. Alleen al om bij te blijven, bij die snelle veranderingen, is een bezoek aan het Symposium de investering waard. Naast natuurlijk het netwerken met de vele andere CIO’s die daar aanwezig zullen zijn."

Executive-People en Dutch IT-channel zijn mediapartner van Gartner IT Symposium Xpo. 

Schrijf je hier in met korting voor Gartner IT Symposium Xpo. 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner