Beslissingen van de CIO bepalen de toekomst

Alexander Fattoruso

27-08-2019 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Beslissingen van de CIO bepalen de toekomst

“Gezien de business focust op het stimuleren van groei, zien we een duidelijke verschuiving van de verwachtingen die zakelijke peers hebben van de CIO. Waar de discussie een aantal jaren geleden vooral ging over de mogelijkheden van digitaal en opschalen, adviseert Gartner vandaag onze CIO-klanten over zaken als het aanpassen van hun businessmodellen, het werven, ontwikkelen en behouden van talent en over de manier waarop de CIO omgaat met zijn of haar peers in de organisatie om de business te laten groeien," zegt Alexander Fattoruso, Regional Vice President Nederland bij Gartner, in het gesprek dat we met hem hadden in de aanloop naar Gartner Symposium/ITXpo in Barcelona. De ingrijpende veranderende rol die technologie heeft in de maatschappij wordt weerspiegeld door het thema dit jaar: “Leading the Digital Society.”

"Als leiders in hun organisaties willen CIO’s, en dat wordt ook van hen verwacht, een positieve bijdrage leveren aan de veranderingen die optreden. Niet alleen binnen hun organisaties, maar breder tussen bedrijfstakken en zelfs de hele maatschappij”, zegt Fattoruso. "Het is een meer evenwichtige discussie tussen business drivers en de technologie, met de potentie om ze mogelijk te maken. Dat geldt evenzeer voor publieke als voor private organisaties, de overheid, de maakindustrie, retail of gezondheidszorg. De belangrijkste kans die CIO’s nu hebben is om het voortouw te nemen in de visie van hun organisatie en impact te hebben die verder gaat dan alleen hun eigen afdeling.”

Verandering en versnelling

De enorme snelheid van de veranderingen heeft volgens hem merkbaar effect, wat weer te zien is in de uitkomsten van de diverse C-level onderzoeken die Gartner wereldwijd laat uitvoeren. Hij noemt een voorbeeld: “Twee derde van de CEO’s en CFO’s verwachten dat hun businessmodel gaat veranderen. Die verandering gaat weer zorgen voor veranderingen op het niveau van de board.”

Daar horen een aantal opvallende cijfers bij. Meer dan 20 procent van de C-level executives in een organisatie zijn nieuw in die rol. Dat is een relatief hoog percentage. Bij marketing is dat bijvoorbeeld 24 procent, voor CIO’s is het 23 procent, bij Human Resources en CFO’s beiden 20 procent en zelfs bij CEO’s is 13 procent korter dan een jaar in die functie actief. We zien dus ingrijpende veranderingen naarmate organisaties proberen zich aan te passen aan de eisen die aan hen worden gesteld. “

Deze cijfers zijn extra relevant in het licht van een andere uitkomst uit het onderzoek: 46 procent van alle executives haalt in de eerste 18 maanden van hun functie niet de aan het begin vastgestelde doelen. Dus naast de ingrijpende verandering die gaande is leven er veel vragen over wat er moet gebeuren, en hoe het moet gebeuren.

“Dat is waar Gartner op een unieke manier advies in kan geven”, zegt Fattoruso. “Zowel op het gebied van wat, als op het gebied van hoe. En dat allemaal op basis van onafhankelijk informatie. We weten wat de meest waarschijnlijke acties zijn om succes te hebben. We zijn onafhankelijk, geven onbevooroordeelde informatie en werken samen met onze CIO-klanten en hun organisaties om de vaardigheden en mogelijkheden van hun teams te vergroten. Dit is hoe we organisaties helpen om sterker te worden en te groeien.”

Fundamentele vragen

De strategie van Gartner weerspiegelt deze veranderingen. “Onze strategie is erop gericht om 15.000 organisaties wereldwijd te helpen. Wij richten ons daarbij op de fundamentele vragen die leven bij de leiders in deze organisaties. Naarmate technologie een vaste positie inneemt, als cruciale pijler onder de groei van organisaties, is de impact van technologie niet iets wat alleen de CIO aangaat. Daarom adviseren wij CIO’s in toenemende mate over hun partnership met andere executives, bijvoorbeeld op het gebied van finance, sales, human resources, supply chain en marketing.”

Alexander Fattoruso is nu meer dan een jaar actief als Regional Vice President Gartner Nederland. Voorheen werkte hij in New York voor de financial services clients. Daarvoor was hij drie jaar in België verantwoordelijk voor het commercial and technology provider-segment van Gartner. "Gartner is een lerende organisatie, dus we streven er altijd naar onze klanten nog beter te bedienen, en meer te weten te komen over de best practices in allerlei branches, die we weer voor onze cliënten kunnen inzetten. Wat doet de top 10% van CIO’s om hun uitdagingen het hoofd te bieden? Hoe zorgen ze voor een exponentieel effect op hun business? Wat doen de best presterende CIO’s precies– en wat doen ze niet, waar andere CIO’s en hun business peers van kunnen leren?"

CIO’s: volwaardige zetel aan tafel

Fattoruso wijst dan op één van de vele uitkomsten van de meest recente Gartner Benelux CIO Survey: “We zien dat een groeiend aantal Benelux CIO’s - 45 procent - nu direct rapporteert aan de CEO. In het verleden was het meestal zo dat zij rapporteerden aan de CFO, of COO. Dit kan je vergelijken met de best presterende bedrijven, waar zelfs 56 procent van de CIO’s rapporteert aan de CEO. In de Benelux zijn we daardoor een duidelijke kentering in de rol van de CIO: dit reflecteert het belang van technologie voor de doelen van organisaties. Deze verschuiving betekent dat CIO’s meer zichtbaar zijn en tegelijkertijd te maken hebben met hogere verwachtingen van de CEO voor de bijdrage waar ze verantwoordelijk voor zijn.”

Benelux CIO’s hebben Gartner ook verteld dat ze verwachten dat hun budget dit jaar omhoog gaat. In een tempo dat hoger ligt dan bij hun peers elders in Europa en dat hun twee topprioriteiten digitale initiatieven en groei zijn. “Digitale initiatieven zijn niet langer in de testfase,” zegt Fattoruso, “Benelux CIO’s vertellen Gartner dat het fundamentele doel van digital is om te zorgen voor groei.”

Maatschappij

Dit jaar komen die digitale initiatieven bij Gartner Symposium/ITXpo weer volop aan bod. Fattoruso: “Met het thema Leading the Digital Society vangen we de urgentie, implicaties en kansen die er op dit moment zijn voor onze klanten en onze maatschappij. “In onze optiek gaat het niet meer alleen om het inzetten van technologie en het mogelijk maken van veranderingen in de business. Het gaat ook om verantwoordelijk gebruik van die technologie: hoe moeten we omgaan met het inzetten van de steeds uitdijende mogelijkheden van al die opkomende technologieën?”

“De vraag dit jaar is dan ook ‘wat betekent het om een digitale leider te zijn’, in de breedste zin van het woord. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook in maatschappelijk perspectief. Hoe zal de toepassing van technologieën als AI, robotics en quantum computing de maatschappij veranderen? Daar spelen CIO’s een grote rol in.”

Verantwoordelijkheid

Fattoruso voegt daaraan toe: “De toekomst komt voort uit de keuzes die we maken. Op dit moment bestaat er een twijfel over dat de toekomst is gebaseerd op de keuzes die CIO’s de komende jaren gaan maken.”

“De belofte van technologie is om de toekomst beter te maken. Ik denk dat CIO’s in de positie zijn om die belofte te laten uitkomen. In Barcelona zullen ze de gelegenheid hebben om na te denken over hun invloed op organisaties en de maatschappij, en de manier waarop ze werken en leven in Nederland beter kunnen maken. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar biedt tegelijkertijd enorme kansen. CIO’s maken de veranderingen mogelijk. Zij bouwen een betere digitale maatschappij met de beslissingen, die ze iedere dag opnieuw, nemen.”

Executive-People en Dutch IT-channel zijn mediapartner van Gartner IT Symposium Xpo. 

Schrijf je hier in met korting voor Gartner IT Symposium Xpo. 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner