Skype registreert SkypeOut bij ACM

21-08-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Skype registreert SkypeOut bij ACM

De dienst SkypeOut van Skype is geregistreerd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het bedrijf ontloopt hiermee een dwangsom van de toezichthouder.

De stap volgt na een uitspraak van 5 juni 2019 van het Europees Hof van Justitie in een zaak tussen Skype Communications Sarl en de Belgische toezichthouder (BIPT). Het Europees Hof oordeelde hierbij dat SkypeOut een openbare elektronische communicatiedienst is. Telecomaanbieders die een dienst aanbieden waarmee het mogelijk is om vaste en mobiele telefoonnummers te bellen via Voice over IP moeten zich registreren bij de ACM. Hierbij is volgens het Hof van belang dat het gaat om een dienst tegen betaling en dat interventie van telecomproviders vereist is om de verbinding te maken met vaste en mobiele nummers.

'Regels gelden ook voor diensten als SkypeOut'

Aanbieders van dergelijke diensten hebben bepaalde rechten en plichten, die zijn vastgelegd in de Telecommunicatiewet. De ACM registreert deze aanbieders en controleert of zij zich aan de regels houden. Henk Don, bestuurslid ACM: "Uit de uitspraak blijkt dat deze regels ook gelden voor diensten zoals SkypeOut. We roepen partijen op om zich bij ons te melden als ze een soortgelijke dienst aanbieden."

Eerder kreeg Skype in de zaak een last onder dwangsom opgelegd door de ACM. In afwachting van de uitspraak van het Hof werd deze dwangsom opgeschort. Doordat Skype de dienst SkypeOut nu heeft geregistreerd komt de overtreding te vervallen en verbeurt Skype de dwangsom niet.

Terug naar nieuws overzicht