Van project naar product
25-10-2019 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Van project naar product

Simon Mingay is Research Vice President bij Gartner. Hij heeft twee zaken hoog op zijn agenda staan. De eerste is business led-IT, shadow IT en de veranderingen die daarin optreden in organisatie. De tweede is het veranderende IT operating model en de verschuiving naar een digitaal operating model. Dat betekent een meer productgerichte benadering in plaats van de traditionele projecten. De delivery chain verandert ingrijpend.

“Die meer productgericht benadering houdt in dat organisaties reageren op de behoefte aan het managen van de onzekerheid van digitaal”, zegt Simon Mingay. “Er zijn veel vragen over de impact daarvan, op use cases, technologie en klantvraag. Daarnaast bestaat de behoefte aan meer innovatie op basis van technologie. De traditionele projectbenadering met een klassieke leverancier-afnemer verhouding tussen business en IT is aan het verdwijnen. Vroeger kwam IT met de vraag wat iemand nodig had, en op basis van het antwoord gaven ze aan op welke termijn ze welke functionaliteit konden leveren.”

Dat model werkt niet goed meer in de digitale wereld. “Daar zijn verschillende redenen voor, onder meer omdat het heel moeilijk is om de vraag ?wat wil je’ goed te beantwoorden. Daarom gaan organisaties van projecten over op productcentrische benadering, die draait om multidisciplinaire productteams waar bijvoorbeeld tien mensen op basis van benaderingen als agile, scrum en design thinking aan de slag gaan. Er is ook geen vast afgebakende termijn of vast budget, het productteam wordt in de loop der tijd gefinancierd zonder duidelijke eindpunt. Het houdt op wanneer ze als team niet voldoende waarde meer leveren, dan gaat het over op een ander team.”

Multidisciplinaire teams

“Daar hebben we het vorig jaar op Symposium al uitgebreid over gehad, en we zullen er dit jaar zeker verder op gaan. We zien namelijk een ingrijpende verandering in de manier waarop oplossingen worden geleverd, ik zou zelfs willen zeggen at het een van de meest ingrijpende veranderingen is die ik de afgelopen dertig jaar heb gezien in de IT. Dan heb ik het zowel over de reikwijdte van deze trend als de snelheid waarmee de veranderingen optreden. Dat is opvallend. We gaan dus van projecten naar product centrisch met multidisciplinaire teams.”

Het onvermogen van organisaties om precies aan te geven wat ze willen roept de vraag op hoe ze daar iets aan kunnen doen. “De eerste stap is te kiezen voor een meer onderzoekende aanpak. Dwing de organisatie om binnen een bepaalde tijdspanne aan te geven wat over bijvoorbeeld twaalf maanden de meest gewenste situatie is. Dat leidt tot een capability roadmap van een jaar, en dus niet een gedetailleerde beschrijving van functionaliteiten. Het gaat om de vraag ‘wat hebben we echt nodig om te kunnen leveren.’

Roadmap

“Daarmee breng je het terug naar de business, en kun je op basis van de roadmap zeggen wat de meest waardevolle dingen zijn die je kunt doen. Dat is een interactieve manier om vooruit te gaan, en te kijken wat wel en niet werkt en wat wel en geen waarde toevoegt. Dat is de exploratieve benadering die business en IT samen kunnen nemen.”

De individuele medewerkers lijken overigens wel te weten wat ze willen, wat leidt tot schaduw IT. “Ik zou dat niet een probleem willen noemen,” zegt Mingay. “Schaduw IT op zich kan een probleem zijn als het onder de radar plaatsvindt en niet transparant is. Het bestaat. Maar tegelijkertijd is er een kans om van schaduw IT business IT te maken. Uit onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat velen bedrijven al een aanzienlijk deel van hun budget besteden aan schaduw IT of Business led IT.”

Complexiteit

“Onze visie is dat dit niet alleen groeit in de uitgegeven bedragen, maar het groeit ook in complexiteit. Dat is een andere grote verandering die we zien. Dit is niet meer iemand die een simpel programma aanschaft, het is een significante investering in Enterprise technologie. We hebben waarschijnlijk al het punt bereikt waarop je dit niet meer zomaar kunt terugdraaien. Het is dus heel belangrijk dat organisaties hun modellen zodanig inrichten dat dit wordt meegenomen, bijvoorbeeld in de governance. Ze moeten er rekening mee houden.”

Dat raakt ook de rol van de CIO, die formeel verantwoordelijk is voor alles wat met IT te maken heeft. “Er is een hele groep stakeholders in de organisaties die belangrijke IT-beslissingen nemen waar de CIO maar in beperkte mate invloed op heeft. Het governance-model en het operating model moeten die veranderende verhoudingen weerspiegelen. Het IT operations model moet gaan over alle IT technologie, ongeacht wie daar in de organisatie verantwoordelijk voor is. Anders krijg je een disfunctionele organisatie waarin de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, waardoor je niet in staat bent je strategie goed uit te voeren.”

“Uit onderzoek blijkt dat organisaties die de time to value zo kort mogelijk houden met IT het meest succesvol zijn. En daar speelt de CIO een cruciale rol in, in het overleg dat hij heeft met de andere senior leaders in een organisatie.”

Executive-People en Dutch IT-channel zijn mediapartner van Gartner IT Symposium Xpo. 

Schrijf je hier in met korting voor Gartner IT Symposium Xpo. 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner