Klacht Kaspersky leidt tot Anti-monopolieonderzoek tegen Apple

12-08-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Klacht Kaspersky leidt tot Anti-monopolieonderzoek tegen Apple

Kaspersky heeft op 19 maart een klacht ingediend bij de (FAS), de Russische Federal Antimonopoly Service, over Apple’s beleid ten aanzien van het ouderlijk toezicht in iOS applicaties.

“Kaspersky was verheugd over de recente veranderingen in de 'App Store Review Guidelines’. De richtlijnen zijn beter afgestemd op de behoeften van iOS-applicatieontwikkelaars. Daarnaast is er geprobeerd te verduidelijken hoe apps met ouderlijk toezicht ontwikkeld moet worden. We kunnen stellen dat de afzwakking van de door Apple aangekondigde voorwaarden nog steeds een aantal vragen onbeantwoord laat, waardoor wij niet kunnen stellen dat het misbruik van de Apple’s marktpositie opgeheven kan worden”, vertelt Jornt van der Wiel, security-expert bij Kaspersky.

Het 'misbruik' van Apple blijft volgens Kaspersky vooral zichtbaar in:

1. De mogelijkheid bieden aan derde iOS applicatie-ontwikkelaars om de technologieën en API's te gebruiken die vergelijkbaar zijn met die Apple zelf gebruikt in haar eigen Screen Time-applicatie.

2. het gebrek in transparantie en duidelijke procedure voor het verkrijgen van schriftelijke toestemming voor het gebruik van MDM-profielen en configuratieprofielen. Om toestemming te krijgen voor het gebruik hiervan moeten externe ontwikkelaars een herziening doorstaan met onduidelijke deadlines en onbegrijpelijke selectiecriteria.

3. de eisen van Apple die het concurrentievermogen van de ouderlijk toezicht-software van andere partijen met Apple's Screen Time verminderen. Zo verbiedt Apple het gebruik van analytische diensten van derden in applicaties, zelfs met de uitdrukkelijke toestemming van een gebruiker. Een rechtvaardiging van een dergelijk verbod op het gebruik van deze diensten die door de hele mobiele softwareontwikkelingsindustrie worden gebruikt ontbreekt.

4. de toestemming die Apple geeft voor het gebruik van de MDM-profielen gedurende één jaar. Er wordt echter aangegeven of na een jaar dezelfde applicatie-eisen van toepassing zullen zijn. De huidige situatie stelt Apple in staat om op elk moment de toetsings- en selectiecriteria aan te passen, nieuwe regels in te voeren of bestaande regels anders te interpreteren. Dit is in het verleden herhaaldelijk geïllustreerd.

5. het recht dat Apple zich behoudt om het recht om zonder opgaaf van redenen te allen tijde alle applicaties uit de App Store te verwijderen, ook de applicaties die aan alle eisen voldoen. Deze regel is voor Apple vastgelegd in belangrijke documenten. Dit is het opleggen van discriminerende voorwaarden aan derde partijen die een iOS-toepassing ontwikkelen.

Terug naar nieuws overzicht