Minister ontbindt contract Deloitte rond project DigiInhuur

08-08-2019 | door: Redactie

Minister ontbindt contract Deloitte rond project DigiInhuur

Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ontbindt een contract met Deloitte voor het project DigiInhuur rond de levering van een inhuursysteem voor extern personeel voor Rijksdiensten. "Reden hiervoor is dat de leverancier al enige tijd in verzuim verkeert ten aanzien van de verplichting om het product DigiInhuur op te leveren", zo meldt de minister.

De minster meldt in de brief: "Op 30 november 2018 heb ik u, naar aanleiding van het advies van het Bureau ICT-toetsing, schriftelijk geïnformeerd over het project DigiInhuur . Het BIT-advies raadde aan om vast te stellen of de leverancier de noodzakelijke functionaliteit kon realiseren en wanneer dit niet zou kunnen worden aangetoond, het project te beëindigen. Op basis van concrete toezeggingen van de leverancier dat alle noodzakelijke functionaliteiten uiterlijk op 22 maart 2019 zouden worden opgeleverd, heb ik uw Kamer aangegeven vooralsnog door te gaan met het project en in maart 2019 te beoordelen of hieraan is voldaan.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft mij op 5 december 2018 verzocht de Kamer over de voortgang van het project DigiInhuur te informeren zodra de leverancier de functionaliteiten in maart 2019 zou hebben opgeleverd .

In maart jl. heb ik geconstateerd dat de leverancier het product DigiInhuur nog niet had opgeleverd. Als gevolg daarvan heb ik de leverancier op 26 maart jl. in gebreke gesteld en hem daarbij een herstelmogelijkheid geboden van 1 maand.
Na ommekomst van die termijn was het product nog steeds niet opgeleverd. Omdat de leverancier vervolgens aangaf dat hij begin mei alsnog correct zou opleveren, zijn niet direct stappen ondernomen. Nadat oplevering wederom uitbleef heb ik de leverancier op 4 juni jl. medegedeeld mij te zullen beraden op de te nemen maatregelen. Nadat ik de stand van zaken nader heb onderzocht, heb ik besloten om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Over de vervolgstappen zal ik u na het zomerreces nader informeren."

 

Terug naar nieuws overzicht