Ctac boekt lagere omzet

09-08-2019 | door: Witold Kepinski

Ctac boekt lagere omzet

IT-dienstverlener Ctac zag zijn netto omzet in het eerste halfjaar van 2019 licht dalen met 2,5 procent naar 41,4 miljoen euro. Het nettoresultaat was nihil, in 2018 was dat nog 0,9 miljoen euro.

De verwachting is verder neerwaarts bijgesteld: onder voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en de kwaliteit van de order-portefeuille verwacht Ctac bij een licht lagere omzet een lager resultaat te realiseren over 2019. Hierbij is niet gecorrigeerd voor de incidentele lasten als gerapporteerd in het eerste halfjaar van 2019.

Henny Hilgerdenaar (foto), Chief Executive Officer van Ctac zegt in verklaring: “Ondanks dat we in de eerste maanden van het jaar een basis voor groei voorzagen voor geheel 2019, is door enkele incidentele posten het halfjaar negatief beïnvloed. Dit heeft er mede toe geleid dat we de verwachtingen voor 2019 negatief moesten bijstellen. Dit heeft Ctac in het persbericht van 24 juli jl. reeds kenbaar gemaakt.

In Nederland groeide de dienstverlening van Ctac Cloud Services door. De opschoning van de productportfolio eind 2018 in combinatie met een terughoudende markt voor consultancy diensten en lagere licentieopbrengsten leidden tot een lagere omzet. In België werden betere omzetten en resultaten gerealiseerd. De toenemende schaarste van IT-personeel is daarnaast een uitdaging voor Ctac. De bedrijfslasten stegen met name door een combinatie van toegenomen afschrijvingslasten, incidentele lasten door het vertrek van de CFO (in mei 2019) en na-ijlende ontwikkelingskosten voor IP-producten. Per saldo leidde dit tot een lager bedrijfsresultaat. Op 26 juli jl. heeft Ctac medegedeeld dat de heer P.P.J.G. (Pieter-Paul) Saasen wordt voorgedragen voor de benoeming tot lid van de raad van bestuur in de functie van Chief Financial Officer.

Rekening houdend met de omvang en kwaliteit van de huidige orderportefeuille en met een voorbehoud voor exogene omstandigheden verwacht Ctac over 2019 een lagere omzet en lagere resultaten. De IP-producten zullen naar verwachting vanaf 2020 een positieve impact hebben op de ontwikkeling van het bedrijf.”

Terug naar nieuws overzicht