Martin Wörsdörfer: ‘Digitalisering is pijler onder onze welvaart’

‘Digitalisering is pijler onder onze welvaart’

Martin Wörsdörfer, VVD

31-07-2019 | door: Marco van der Hoeven

Martin Wörsdörfer: ‘Digitalisering is pijler onder onze welvaart’

Martin Wörsdörfer is lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij heeft als woordvoerder economische zaken ook Digitalisering in zijn portefeuille. Hij ziet het vooral als taak van de overheid om digitale initiatieven volop de ruimte te geven. Daarbij opereert de overheid niet in een vacuüm, dus hij vraagt het bedrijfsleven nadrukkelijk om het hem te laten weten waar het wringt met wet- en regelgeving die innovatie in de weg staat.

“‘Digitalisering’ is een enorm breed begrip”, erkent Martin Wörsdörfer, lid van de Tweede Kamer voor de VVD. “Ik ben woordvoerder economische zaken, waar digitale economie deel van uitmaakt. Ik zie het als mijn taak om binnen dat veld ervoor te zorgen dat wij als Nederland onze welvaart op peil houden. Daar speelt digitalisering een belangrijke rol in. Waar wij als land eerst vooral veel geld verdienden met handel en de financiële sector, denk ik dat digitale ontwikkelingen ook een steeds grotere rol gaan spelen in de bijdrage aan onze welvaart.”

Hij vervolgt: “Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de ramen en deuren zoveel mogelijk open staan om daarvan te profiteren. Voor mij als kamerlid betekent dit dat we moeten kijken waar de belemmeringen en hindernissen zitten, bijvoorbeeld omdat technologische ontwikkelingen vastlopen door een oude wet uit de vorige eeuw.”

Belemmeringen wegnemen

Hij ziet het als zijn taak als politicus om de belemmeringen voor technologische ontwikkelingen en groei van digitalisering weg te nemen. “Die digitale ontwikkelingen zijn niet meer te stoppen, dus is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk plaatsvinden in Nederland.”

Hij ziet daarbij wel een risico: “De discussie die wij hier nu over voeren wordt gedomineerd door een aantal technologiebedrijven uit de Verenigde Staten en China. Daar komen relatief veel negatieve verhalen uit voort, wat ten koste gaat van de acceptatiegraad van technologie en wat soms zelfs technologische ontwikkelingen in de weg staat.”

  Excessen

“Waar je excessen bij grote platforms wilt aanpakken moet je oppassen dat je niet met een kanon op een mug gaat schieten, waardoor je toekomstige ontwikkelingen in de weg gaat zitten. Dat zou zonde zijn. Ik wil juist positief uitdragen wat digitalisering ons allemaal kan brengen. Dat is soms lastig, want een negatief bericht over bijvoorbeeld een van die platformen krijgt begrijpelijkerwijs gelijk veel aandacht, terwijl er dan minder aandacht is voor bijzondere ontwikkelingen door bijvoorbeeld Nederlandse ontwikkelaars. Terwijl we die Nederlandse ondernemers juist de ruimte moeten geven.”

“We hebben in Den Haag net gesproken over de handelsagenda, en we zien dat veel kleine ondernemers concurrentie ondervinden van een groot Chinees platform. Dat hoeft geen probleem te zijn als het alleen gaat om efficiënter werken en productiviteitsverbetering, maar als het tegelijk betekent dat die producten uit Azië niet aan onze Europese normen voldoen dan is er wel een probleem, omdat onze ondernemers in het mkb daar niet tegenop kunnen, dat is oneerlijke concurrentie.”

Kansen

Hij ziet volop kansen voor Nederlandse ondernemers in digitalisering. “Nederland is een enorm creatief land. Allerlei nieuwe toepassingen worden hier bedacht. Dat is een mooie ontwikkeling die we moeten koesteren. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen rond Blockchain. Er zijn allerlei technologieën waar je bedrijven omheen kunt starten. Dat is volgens mij wat we moeten doen. We moeten dus mensen die een bedrijfje willen starten de ruimte geven. Dat is wat onze welvaart verder helpt.”

Een van de zaken waar de overheid bijvoorbeeld een rol kan spelen, is het faciliteren van talent: “Wanneer bepaalde expertise hier niet aanwezig is, maar in  het buitenland wel, zou het eenvoudiger moeten zijn om dat talent hierheen te halen. We hebben ook een aantal voorstellen gedaan om dat makkelijker te maken. Daarnaast vind ik dat de overheid ook een rol kan spelen als launching customer. Soms moeten mensen wennen aan nieuwe dingen, en dan zou het goed zijn als de overheid ermee van start gaat. En dan bedoel ik niet in de vorm van een groot en duur project, maar als klein project waar een Nederlands bedrijf de kans krijgt te laten zien wat het kan.”

Durfkapitaal

Een van de uitdagingen waar Nederland mee zit is het gebrek aan durfkapitaal. “Dat is een breder probleem, het is voor veel kleinere bedrijven lastig om financiering te krijgen. Dat heeft misschien met de Nederlandse volksaard te maken, we kijken graag eerst even de kat uit de boom. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel, je kunt niet te lang wachten. Het Rijk onderneemt daarom actie, onder meer met het investeringsfonds Invest NL. Ik hoop dat dat kan helpen. Maar het zou goed zijn als het makkelijker zou zijn voor Nederlandse technologiebedrijven om makkelijker financiering te krijgen. Dat kunnen we niet vanuit de overheid verplichten natuurlijk, maar misschien wel stimuleren.”

De mobiele werkplek is hierbij een interessant onderwerp. “Als mensen op afstand kunnen werken kunnen ze ook buiten de files om reizen. Ik denk wel dat voor veel werk een zekere mate van persoonlijk contact nodig is, brainstormen gaat vaak beter als je bij elkaar zit. Maar dat betekent niet dat je iedere dag van negen tot vijf bij elkaar op kantoor moet zitten. Het is mooi als dat mogelijk wordt gemaakt. Wat ik zelf mee heb gemaakt is dat soms ook de baas een omslag moet maken als mensen niet meer op kantoor zitten, het is ook van die kant uit belangrijk dat mensen de kans krijgen om op afstand te werken.”

Flexibiliteit

“Daarnaast kan de flexibiliteit van de mobiele werkplek bedrijven ook op een andere manier helpen. Een van onze speerpunten is namelijk het MKB helpen te digitaliseren. Succesvol mobiel werken kan hen inspireren om ook breder te kijken naar de mogelijkheden van digitalisering. Wat volgens mij wel belangrijk is, is dat we ervoor waken dat mensen niet 24 uur per dag aan het werk zijn, maar dat ze ook af en toe even rust hebben. Dat is de uitdaging voor de baas.

En heel belangrijk vind ik het ook om als Kamerlid feedback te krijgen: laat het me weten wanneer bepaalde regels niet meer voldoen aan de huidige ontwikkelingen. Dat is de grote uitdaging van de overheid. Want als we niet weten wat er speelt is iedereen ontevreden: ondernemers vinden dat de overheid achterblijft, en wij als politici omdat we bij verkiezingen daarvoor worden afgestraft. Dat is een oproep die ik wel zou willen doen op het gebied van digitalisering, laat ons weten waar het wringt.”

Terug naar nieuws overzicht
Digital Workplace