EU-brede risicobeoordeling voor 5G-netwerken op komst

24-07-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

EU-brede risicobeoordeling voor 5G-netwerken op komst

24 van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben een risicobeoordelingen voor 5G-netwerken uitgevoerd. De komende maanden wordt een EU-brede risicobeoordeling uitgevoerd, die op 1 oktober moet zijn afgerond.

In de nationale risicobeoordelingen zijn de belangrijkste bedreigingen voor 5G-netwerken en de bronnen van deze dreigingen in kaart gebracht. Ook is de gevoeligheid van netwerkcomponenten en-functies, evenals andere assets in kaart gebracht. Tot slot zijn kwetsbaarheden onder de loep genomen, zowel technologische kwetsbaarheden als zwakke plekken in de toeleveranciersketen van 5G-technologie.

EU-brede inventarisatie

Op basis van de informatie die de EU-lidstaten hebben aangeleverd gaan de lidstaten in samenwerking met de Europese Commissie en het EU Agency for Cybersecurity (ENISA) een EU-brede risicobeoordeling voorbereiden, die op 1 oktober 2019 moet zijn afgerond. ENISA analyseert gelijktijdig het risicolandschap voor 5G, waarna de verzamelde informatie wordt gecombineerd.

De NIS Cooperation Group, die samen met de Europese Commissie het traject leidt, presenteert op 31 december 2019 een reeks maatregelen waarmee de risico's uit de risicobeoordelingen kunnen worden aangepakt. Ook gaat de Europese Commissie samen met het EU Agentschap voor Cybersecurity een EU-breed certificatieraamwerk opzetten. De resultaten van de aanpak worden op 1 oktober 2020 geanalyseerd, waarna wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn.

'Belangrijke stap voorwaarts'

Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Digitale Economie en Maatschappij, spreekt van een belangrijke stap voorwaarts. "We zijn verheugd om te zien dat de meeste lidstaten hun risicobeoordeling hebben ingeleverd. In navolging van de steun die de Europese Raad op 22 maart uitspraak voor een gezamenlijke aanpak, hebben lidstaten snel gereageerd op onze oproep om concrete maatregelen te nemen om de digitale veiligheid van 5G-netwerken in de EU zeker te stellen. De nationale risicobeoordelingen zijn essentieel om zeker te stellen dat lidstaten zich adequaat voorbereiden op de uitrol van de volgende generatie draadloze connectiviteit, die al snel de ruggengraat zal vormen van onze maatschappijen en economieën", aldus Gabriel. 

Terug naar nieuws overzicht