EASCY de technologische drive achter de automotive industrie

04-07-2019 | door: Blogger

EASCY de technologische drive achter de automotive industrie

Het inmiddels veelbesproken rapport van PwC bespreekt de vijf grote pijlers in de auto-industrie voor de aankomende jaren. Hierbij draait alles om de afkorting ‘eascy’. De trends die de autobranche de komende decennia bezig gaat houden, leunen bijzonder zwaar op de IT-ontwikkelingen. Factoren en actoren zoals blockchain ontwikkelaars, big data en real time informatie die met de juiste personen en auto’s gedeeld moet worden, is een onmisbaar fundament wanneer de voorspelde doelen gehaald moeten worden. Hoe zit dat precies en waar liggen de grootste kansen?

Eascy – de vijf pijlers

  • Elektrisch       
  • Autonoom
  • Shared           
  • Connected     
  • Yearly updated

Vijf belangrijke pijlers binnen de ontwikkelingen en we houden het dicht bij huis. Nederland wil namelijk gaan faciliteren als een testland voor de ontwikkelingen, features en mogelijkheden. Dit betekent vooral veel samenwerkingen met andere overheden, IT-bedrijven, autofabrikanten en startups die het verschil kunnen maken op de kortere of langere termijn. En het betekent vooral aanpassing van de regelgeving én uiteraard de infrastructuur.

Elektrisch, volledig afhankelijk van IT?

Bij de elektrische auto denkt u wellicht niet direct aan IT en infrastructuur. Toch is dit een belangrijk speelveld voor de ontwikkelaars. De elektrische auto maakt namelijk gebruik van steeds grotere batterijen. Deze gebruiken de randapparatuur om op te laden, zoals remschijven en vering waar energie gewonnen kan worden. Die energie moet omgezet worden, om vervolgens via de interne infrastructuur zo veilig en rendabel overgebracht te worden naar de batterij.

Bedrijven als Google, Apple en Microsoft zijn al vanaf dag één betrokken bij de ontwikkelingen binnen het elektrisch rijden. En vreemd is dat niet, want de soft- en hardware verschilt voor een echte IT-ontwikkelaar nauwelijks van de componenten in bijvoorbeeld een smartphone.

Autonoom: een kwestie van oneindig veel data

De zelfrijdende auto en de Big Data zijn onafscheidelijk. Een auto kan namelijk nóóit bepalen welke handeling verricht moet worden zonder dat hiervoor de juiste data geanalyseerd kan worden. En hier liggen nog flinke uitdagingen, want de traditionele verwerkingssoftware voor data is niet in staat om de enorme hoeveelheden gegevens te verwerken.

Daarvoor moeten we uitwijken naar nieuwe mogelijkheden. Grote kans dat het Internet of Things een toenemende rol gaat spelen, net als de blockchainmogelijkheden. Vooral de laatste ontwikkeling biedt tal van kansen, omdat uitsluitend relevante gegevens gedeeld worden met de betrokken gebruikers. Dit door gebruik te maken van de juiste smart contracts en eventueel ledgers om ervoor te zorgen dat alleen de correcte versie beschikbaar is op de blok-keten.

Shared, in de toekomst delen we de auto

Minder auto’s op straat, minder parkeerplaatsen vereist in de grote steden en een lagere drempel naar de nieuwste technologie. Dat moet ‘shared’ binnen eascy mogelijk maken. In de toekomst hebben we geen auto, we gebruiken een auto die niet in ons bezit is. En, zoals u ongetwijfeld al aan voelt komen, kan een gedeeld wagenpark niet bestaan zonder de juiste IT-voorzieningen.

Willen we dit optimaal vormgeven, dan moeten vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd worden. Opnieuw een klus waar veel data bij komt kijken, want de vraag is immers dynamisch, waar het aanbod altijd pas kan reageren wanneer de vraag bekend is. Door gebruik te maken van meer paramaters, zoals het aantal woonachtigen in de omgeving, de weersomstandigheden en de economische situatie, moet het gedeelde wagenpark kunnen anticiperen op een verandering in de vraag. En daar is ontzettend veel software voor nodig.

Connected – verbonden met de wereld en elkaar

Er zijn veel features en functies die het autorijden gaan veranderen op korte termijn. Daarbij draait het vooral om méér informatie en betere informatie tijdens het rijden. Daarvoor is opnieuw veel software nodig, want op dit moment zijn de informatiestromen nog niet optimaal. Waarschuwingen wanneer er een file staat, dat moet verleden tijd worden omdat er ook ingegrepen kan worden voordat de file ontstaat door real time monitoring.

Betere verbindingen tussen auto’s, maar ook tussen de auto en de buitenwereld. Volvorijders kunnen nu al gebruikmaken van een Skypeversie zodat zij overal in de auto kunnen vergaderen – en die opties zullen alleen maar verder toe blijven nemen.

Connected gaat dus niet alleen om de onderlinge communicatie tussen auto’s en datavoorziening naar de auto, maar ook vanuit de auto zelf naar de buitenwereld.

Yearly updated

Yearly updated, oftewel jaarlijks bijgewerkt, lijkt niet heel spannend. Toch is dit dé pijler die alle voorgaande ontwikkelingen mogelijk maakt. Het elektrisch rijden is de eerste startfase pas net ontgroeid, maar gedeelde wagenparken en autonome voertuigen staan nog in de kleinste maat kinderschoenen. Wereldwijd worden testen uitgevoerd om te kijken hoe we de optimaal zelfrijdende auto neer kunnen zetten en hoe we het elektrisch rijden zo goed en duurzaam mogelijk kunnen krijgen. Eventueel zelfs zonder stekker, al lijkt dat een visie die onze generatie niet op de straat ziet verschijnen.

Dat betekent dat vooral op de achtergrond hard gewerkt wordt. Software wordt aangepast, resultaten worden verzameld en geïnterpreteerd om vervolgens nieuwe aanpassingen voor te stellen. In modellen, in testomgevingen en straks ook op de weg wanneer het aan de Nederlandse overheid ligt.Taskforce Dutch Roads moet het mogelijk maken om testen uit te voeren in de echte omgeving, met real time informatie en actuele informatie om zo echte data te kunnen verzamelen, wat in een testomgeving nooit echt mogelijk is.

Informatie en communicatie, het nieuwe fundament van de auto-industrie?

Informatie- en communicatietechnologie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden binnen de auto-industrie, maar die rol verandert. Met de komende ontwikkelingen met eascy als basis, wordt het geen belangrijke rol, maar een fundamentele rol om de mogelijkheden succesvol te implementeren. Een spannende tijd met veel ontwikkelingen op het gebied van software en hardware, waarbij juist de IT ervoor kan zorgen dat het in razendsnel tempo kan gaan verlopen. Zonder informatie en communicatie komt de autobranche volledig stil te staan, net als de mobiliteit wereldwijd.

Door: Richard de Jong van Oponeo

Terug naar nieuws overzicht