Het creëren van draagvlak voor de moderne werkplek

Nicole Aafjes

24-06-2019

Het creëren van draagvlak voor de moderne werkplek

Veel organisaties kiezen voor een Microsoft overeenkomst op basis van cloud technologie. Vaak zien wij dat dit contract wordt afgesloten op basis van commerciële overwegingen en de toekomstplannen van de organisatie. Toch zijn er drie elementen belangrijk als u draagvlak wilt creëren.

De overeenkomst is gesloten. Op papier kent de moderne werkplek vele voordelen. Uw medewerkers kunnen werken waar, wanneer en hoe ze dat willen, op afstand samenwerken, makkelijker documenten delen, overleggen in virtuele teams en beter samenwerken met partners. Om deze voordelen ook werkelijkheid te laten worden moeten er drie hoofdzaken op orde zijn: technologie, processen en mensen. In dit blog gaan wij in op één van deze hoofdzaken: de mensen.

Bewustwording en inspiratie

Het belangrijkste voor het creëren van draagvlak is uw mensen vanaf de beginfase te betrekken.

Een voorbeeld is om te starten met een inspiratiesessie waarin wij laten zien welke mogelijkheden er zijn. Wij bepalen vervolgens samen met u de criteria om de moderne werkplek succesvol te gaan gebruiken.

Van inspiratie naar enthousiasme

Is de inspiratiefase afgerond en zijn de succescriteria bepaald, dan heeft u in kaart waar uw medewerkers de meeste behoefte aan hebben en waar ze het meest enthousiast over zijn. Nu kan er een inschatting worden gemaakt van de technologische haalbaarheid ten opzichte van de gewenste moderne werkplek. Nadat de uitkomsten van de technologische haalbaarheid zijn geschetst en er is bepaald hoe de moderne werkplek eruit gaat zien kunnen we verder met twee belangrijke componenten aan de menselijke kant: motivatie en educatie.

Motivatie

Leidend bij motivatie zijn het creëren van bewustzijn voor en het verlangen naar de moderne werkplek. Dit doen wij onder meer door enthousiaste medewerkers aan te wijzen die als coach fungeren en als sponsor van verandering optreden.

Educatie

Het doel van educatie is dat medewerkers de moderne werkplek daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen. Afhankelijk van het type gebruiker kunt u hiervoor bijvoorbeeld workshops, training, floorwalkers en een ‘handen aan de knoppen’ training inzetten.

Blijvend investeren

Zodra de moderne werkplek staat zal deze zich blijven ontwikkelen en zullen er continu nieuwe mogelijkheden voorbijkomen. Om de gecreëerde cultuur van motivatie en educatie vast te houden en medewerkers blijvend te motiveren, is investering in training en opleidingsmogelijkheden belangrijk. Zo zorgen we dat het enthousiasme voor de moderne werkplek blijft en zullen uw medewerkers ook groeien op professioneel gebied.

Will je meer weten over de adoptie van nieuwe technologie binnen jouw organisatie? Contact Lisa Smak of Nicole Aafjes van COMPAREX.

Door: Nicole Aafjes en Lisa Smak, Customer Success Managers bij COMPAREX

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud, werkplek
Cloud