Minderheid banken maakt aanzienlijke vorderingen in digitale transformatie

24-06-2019 | door: Witold Kepinski

Minderheid banken maakt aanzienlijke vorderingen in digitale transformatie

De 1 biljoen dollar die traditionele retail- en commerciële banken de afgelopen drie jaar wereldwijd hebben geïnvesteerd om hun IT-activiteiten te transformeren, heeft de verwachte omzetgroei nog niet opgeleverd, volgens een nieuw rapport van Accenture .

Het rapport Caterpillars, Butterflies, and Unicorns: Does Digital Leadership in Banking Really Matter?analyseerde meer dan 160 van de grootste retail- en commerciële banken in 21 landen om hun niveau van digitale volwassenheid te beoordelen en te bepalen of digitaal leiderschap superieure financiële prestaties oplevert, waaronder marktwaardering, winstgevendheid, omzetgroei en efficiëntie.

Rendement
 
Een van de belangrijkste bevindingen is dat de helft (50 procent) van de banken een hogere winstgevendheid en een hoger rendement op het eigen vermogen behaalt, aangedreven door een grotere operationele leverage, maar dat ze geen gedifferentieerde omzetgroei realiseren - in plaats daarvan concurreren ze voor een hoog marktaandeel dat gepaard gaat met een langzame omzetgroei.

Digitale Transformatie

Hoewel digitale volwassenheid gepaard gaat met hoge marktwaarderingen en een beter rendement op kapitaal voor deze banken, lijkt slechts 12 procent zich volledig in te zetten voor digitale transformatie en te investeren in een digitale eerste strategie; de andere 38 procent bevindt zich midden in de transformatie, maar hun digitale strategieën missen algemene samenhang. De resterende helft (50 procrnt) heeft helemaal geen zichtbare vooruitgang geboekt in digitale transformatie en beleggers tonen een gebrek aan vertrouwen in hun toekomstperspectief.

Lees meer op de site van Accenture.

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht