BIT kritisch over uitfasering ICT-systeem van KvK

13-06-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

BIT kritisch over uitfasering ICT-systeem van KvK

Een plan van de Kamer van Koophandel (KvK) om één van de twee ICT-systemen die binnen de overheidsdienst in gebruik zijn uit te faseren levert een forse kostenpost op. Inmiddels is 15,5 miljoen euro uitgegeven, zonder dat hier een nuttig resultaat tegenover staat.

Dit concludeert het Bureau ICT-toetsing (BIT) in een onderzoek naar het programma 'Kern Gezond' van de KvK. De organisatie werkt sinds 2010 met twee systemen, die naast elkaar functioneren. In 2017 is gestart met de uitfasering van één van deze twee systemen. Het project is begroot op 34,7 miljoen euro met een looptijd van drie jaar. Dit plan blijkt niet haalbaar. De uitfasering van het systeem gaat tenminste vier jaar in beslag nemen en 39 miljoen euro kosten.

Stevig ingrijpen nodig

Het BIT stelt dat het noodzakelijk is stevig in te grijpen. "Met de huidige aanpak belandt de KVK van de regen in de drup. Om ervoor te zorgen dat het Handelsregister wél vereenvoudigd wordt, adviseren we u om stevig in te grijpen op Kern Gezond. Wij adviseren u om de KVK te laten focussen op het uitzetten van NMP. Laat de KVK stoppen met het overkoepelende programma en draag zorg voor het op orde brengen van de projecthygiëne in de overblijvende projecten", adviseert het BIT.

"Het Handelsregister omvat twee systemen: het nieuwe Handelsregisterdomein (HRD) dat sinds 2010 wordt gebruikt, en het Nationale Mutatie Programma (NMP), het oude Handelsregister uit 1990. Bij de nieuwbouw van het HRD was beoogd NMP uit te faseren, maar dit is niet gebeurd, omdat er prioriteit is gegeven aan vernieuwingswensen uit de organisatie", schrijft staatssecretaris Knops in een brief gericht aan minister Wiebes van Financiële Zaken en Koninkrijksrelaties.

Complex systeemlandschap

"Als gevolg hiervan bestaan NMP en HRD nu naast elkaar, ieder met een eigen documentenarchief. Dit zorgt voor een complex systeemlandschap; gegevens worden geregistreerd in HRD, gekopieerd naar NMP en voornamelijk geraadpleegd in NMP. NMP bevat gegevens die niet in HRD staan en andersom. Sommige informatieproducten worden nog uit NMP samengesteld, andere uit HRD of een van de verschillende databasekopieën van HRD."

Terug naar nieuws overzicht