Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer budget voor handhaving AVG

13-06-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer budget voor handhaving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt meer budget om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beter te kunnen handhaven. De toezichthouder krijgt jaarlijks 3,4 miljoen euro extra budget toegekend.

Dit meldt minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget voor de AP wordt verhoogd van 15,1 miljoen euro naar 18,5 miljoen euro per jaar. Het hogere budget wordt ook de komende jaren toegekend aan de toezichthouder, waarbij jaarlijks wordt gekeken of dit budget nog toereikend is.

Het extra geld is bedoeld voor de handhaving van de AVG, de Europese privacywetgeving die sinds mei 2018 officieel van toepassing is. Waar de toezichthouder zich in 2018 nog vooral richtte op voorlichting, wil de AP in 2019 meer focus leggen op handhaving.

Terug naar nieuws overzicht
Security