Kabinet neemt nog geen besluit over betrokkenheid Huawei bij 5G-netwerken

11-06-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Kabinet neemt nog geen besluit over betrokkenheid Huawei bij 5G-netwerken

Het blijft onduidelijk of Huawei mag meewerken aan de aanleg van 5G-netwerken in Nederland. Ook over de toekomst van de radioschotels in het Friese Burum komt geen uitsluitsel.

Dit blijkt uit de Nota Mobiele Communicatie die door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is gepresenteerd. In deze nota staan de plannen voor de komende jaren op het gebied van mobiele communicatie. Het kabinet wil de frequenties voor mobiele communicatie na de komende 5G-veilingen evenwichtig verdelen over de drie grote telecomaanbieders. Geen enkele partij mag nog meer dan 40% van de totale beschikbare frequentieruimte in bezit hebben.

Voldoende keuze

Met de maatregel wil de staatssecretaris zeker stellen dat klanten voldoende keuze hebben. Door frequenties evenwichtig over de drie grootste telecomproviders te verdelen moeten deze partijen allen de gelegenheid krijgen een eigen 5G-netwerken aan te leggen. Wat betreft snelheid en geografische dekking moeten de partijen hierbij aan minimumeisen voldoen.

Op dit moment beschikken KPN, VodafoneZiggo en de combinatie T-Mobile en Tele2 ieder over een eigen mobiele netwerk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen aanleiding om frequentieruimte te reserveren voor een eventuele vierde aanbieder. Keijzer neemt dit advies over in de Nota Mobiele Communicatie.

Geen duidelijkheid over Huawei

Over twee hete hangijzers geeft de nota echter geen duidelijkheid. Zo blijft onduidelijk of Huawei betrokken mag worden bij de aanleg van 5G-netwerken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoekt momenteel veiligheidskwesties rondom 5G. Dit onderzoek wordt binnen twee tot drie weken verwacht. De NOS meldde eerder op basis van betrokkenen dat binnen het kabinet onenigheid bestaat over de China-strategie, waar ook het besluit van Huawei onderdeel van is.

Ook over de radioschotels in het Friese Burum geeft de nota geen duidelijkheid. Deze schotels worden ingezet om satellietcommunicatie in missiegebieden af te luisteren. De schotels maken deels gebruik van dezelfde frequenties die nodig zijn voor 5G-communicatie. "De minister van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoeken naar een internationale oplossing voor het niet kunnen uitvoeren van een deel van de interceptie-activiteiten als gevolg van de uitrol van 5G in Nederland. Recente werkbezoeken tonen aan dat een oplossing in het kader van internationale samenwerking complex is, maar haalbaar lijkt. Alle inzet is er op gericht om tijdig, dan wil zeggen vóór september 2022, een alternatief voor de satellietinterceptie te realiseren. Er is vertrouwen dat dat gaat slagen. Mocht dit alternatief niet tijdig gerealiseerd zijn, dan kan het noodzakelijk zijn om voor een korte periode overbruggingsmaatregelen te treffen", schrijft de staatssecretaris in een begeleidende brief gericht aan de Tweede Kamer.

De Nota Mobiele Communicatie is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht