Europees HPC processor project toont eerste architectuur ontwerpen

06-06-2019 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Europees HPC processor project toont eerste architectuur ontwerpen

Het European Processor Initiative (EPI), onderdeel van de EU exascale strategie, heeft zijn eerste architectonische cpu ontwerp aan de Europese Commissie getoond en tevens nieuwe partners aangetrokken.

Nadat het project afgelopen december 2018 van start is gegaan, zijn de eerste architectonische ontwerpen aan de Europese Commissie overhandigd. Het project dat de hoeksteen zal vormen van de strategische plannen van de EU in HPC bracht aanvankelijk 23 partners uit 10 Europese landen bij elkaar, maar heeft nu drie andere sterke toevoegingen aan zijn EPI-familie verwelkomd.

EPI-consortium wil een low-power microprocessor op de markt brengen en ervoor zorgen dat de sleutelcompetenties voor high-end chipontwerp in Europa blijven. Het Horizon 2020-programma van de Europese Unie financiert dit project met een speciale kaderpartnerschapsovereenkomst. De eerste fase is een specifieke subsidieovereenkomst van drie jaar, die duurt tot november 2021.

Het EPI-consortium bestaat uit experts op alle relevante gebieden voor zo'n grote onderneming: de onderzoeksgemeenschap High-Performance Computing, grote supercomputers, de computersystemen, de automobielindustrie en de siliciumindustrie, evenals de potentiële wetenschappelijke en industriële gebruikers.

Automotive

Door middel van een co-ontwerpaanpak, zal EPI het eerste Europese HPC-systeem voor de HPC- en automotive markten ontwerpen en ontwikkelen via verschillende projecten zoals een HPC universele processor, een versneller en een automotive platform. Deelnemende partijen zijn onder andere BMW Group Research.

Het initiatief maakt deel uit van een bredere strategie die door de Europese Unie wordt uitgevoerd via haar juridische en financieringsentiteit: de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC (GO). De gemeenschappelijke onderneming zal het bundelen van de nationale en EU-middelen op HPC mogelijk maken om de krachtigste supercomputers ter wereld te verwerven, bouwen en in gebruik te nemen.

EPI is een van de hoekstenen van dit HPC strategisch plan van de EU. Op basis van de expertise van de partners in het consortium wil EPI een low-power microprocessor op de markt brengen. Het zorgt ervoor dat de kerncompetentie van high-end chip- en systeemontwerp in Europa blijft bestaan, een cruciale vereiste voor veel toepassingsgebieden. Dankzij dergelijke nieuwe, door Europa ontwikkelde technologieën kunnen Europese onderzoekers uit de academische wereld en de industrie toegang krijgen tot HPC-systemen met uitzonderlijke niveaus van energie-efficiënte prestaties. Zoals erkend door EU-functionarissen op hoog niveau, zal EPI bijdragen tot Europa's wetenschappelijke leiderschap, industrieel concurrentievermogen, technische vaardigheden en knowhow - om nog maar te zwijgen van de samenleving als geheel zo meldt EPI.

EPI zal een holistische benadering gebruiken om de systeemarchitectuur en de componentspecificaties ervan te verfijnen. Alle aspecten van de oplossing en hun interacties worden gelijktijdig bekeken en aangepakt, uitgaande van een co-ontwerpbenadering die bestaat uit:

hardware platformarchitectuur en componenten

systeem- en runtimesoftware (OS, middleware, ontwikkelaar set, compilers en bibliotheken, etc.)

HPC eindgebruikerstoepassingen

Met deze aanpak wil het consortium de volgende doelen bereiken:

ontwikkeling van microprocessortechnologie met laag vermogen die voorlopig moet worden opgenomen in Europese pre-exascale en vervolgens exascale systemen

garanderen dat een aanzienlijk deel van die technologie Europees is,

ervoor te zorgen dat de toepassingsgebieden van de technologie niet alleen beperkt zijn tot HPC, maar ook andere gebieden bestrijken, zoals de automobielsector en de datacenters. Aldus de algehele economische levensvatbaarheid van het initiatief waarborgen. Een specifieke doelstelling voor de automobielsector is de ontwikkeling van op maat gemaakte processoren die kunnen voldoen aan de prestaties die nodig zijn voor autonome auto's.

Plannen

EPI is van plan om twee generaties processorfamilies te leveren, met toekomstige families om te volgen. Het architectonische ontwerp van EPI-processorfamilies zal ervoor zorgen dat individuele processors specifieke vereisten voor een bepaald marktsegment aanpakken.

Volledige lijst van deelnemende partners kunnen hier worden bekeken .

Terug naar nieuws overzicht