Oracle en Tech Data willen cloud naar hoger niveau brengen

Oracle en Tech Data willen cloud naar hoger niveau brengen

Oracle en Tech Data willen cloud naar hoger niveau brengen

01-06-2019 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Oracle en Tech Data willen cloud naar hoger niveau brengen

Al pratend over de kennis die nodig is om organisaties succesvol te laten zijn met cloudtoepassingen zijn Oracle en Tech Data het eens geworden: er is een kennis- en innovatiecentrum over dit onderwerp nodig. De leverancier en distributeur hebben de krachten gebundeld en onlangs hun Cloud Center of Excellence geopend.

Het kenniscentrum is gevestigd in het kantoor van Tech Data in Bodegraven. Daar spreekt Dutch IT Channel met Marc van Ierland, Director Advanced Solutions bij Tech Data, en Arno Nienhuis, Cluster Leader Oracle BeNeLux Alliances & Channels.

De relatie tussen distributeur Tech Data en leverancier Oracle loopt al talloze jaren. Regelmatig spreken ze elkaar over de veranderende markt en over de veranderende rol van distributeur en reseller. Voornamelijk een transitie als gevolg van cloud computing. “Je ziet dat organisaties meer en meer diensten gaan afnemen bij cloud providers. Natuurlijk hopen wij dat zij dan Oracle Cloud gaan gebruiken, maar dat is niet de eerste insteek bij de opzet van het Cloud Center of Excellence dat wij met Tech Data hebben ontwikkeld”, licht Nienhuis toe. “Het belangrijkste is dat resellers – én hun klanten – leren wat cloud computing voor hun bedrijfsvoering kan betekenen. En vervolgens hoe je dat dan technisch gaat invullen.”

“Onze rol als distributeur verandert ook”, vult Van Ierland aan. “Cloud computing – en dat gebeurt vrijwel altijd in een complexe, hybride omgeving – betekent een ander afrekenmodel, maar ook inzicht hebben in de bedrijfsprocessen bij een gebruiker. Als distributeur reiken wij de middelen aan om daarbij te helpen. Je komt er niet meer mee weg om een product af te leveren, af te rekenen en te wachten op de licentievernieuwing. Het gaat er nu om dat onze partners waarde weten te creëren voor hun klanten.”

Drie pijlers

Van Ierland zegt dat de oprichting van het Cloud Center of Excellence rust op drie pijlers. “De eerste is dat wij hebben nagedacht over onze rol als distributeur. Bij cloud computing gaat het niet meer om het zo snel en deskundig leveren van producten; onze logistieke kennis is daar van minimaal nut. Ook onze financiële ondersteuning is van beperkte waarde, omdat het bij cloud-projecten niet meer gaat om grote, initiële investeringen. De vraag is dan hoe we onze partners begeleiden naar die ‘nieuwe wereld’. Daar hebben we onze academy voor, waar partners hun kennis kunnen vergroten, maar er is meer nodig. Hoe stel je de proposities op waarbij cloud een belangrijke rol speelt? En op technisch vlak: hoe incorporeer je bestaande databases in de nieuwe omgeving. Hoe zorg je dat een organisatie het nieuwe platform in gebruik neemt en er het meeste uit haalt? Dit leren mensen in het Cloud Center of Excellence.”

De tweede pijler, zo vertelt Nienhuis, is de aanvliegroute voor een cloudproject bij een klant. “We beginnen met de business case. Het gaat helemaal niet over technologie, maar over wat een bedrijf wil bereiken. We beginnen met een klantprobleem en hoe we dat kunnen oplossen met gebruikmaking van cloudtechnologie. Mijn collega’s bij Oracle Digital in Amsterdam hebben dagelijks te maken met problemen waar organisaties tegenaan lopen. Zij willen ook maar wat graag gebruik maken van dit Cloud Center of Excellence. En dat is ook de bedoeling. Dit kenniscentrum groeit uit tot hét instituut in Nederland over cloud computing. Zo willen wij bestaande partners bedienen, maar ook nieuwe aantrekken.”

Van Ierland vult aan: “Voor dat eerste gedeelte van een cursus hebben we een aparte ruimte ingericht waar mensen vrijelijk hun gedachten kunnen laten gaan over mogelijke oplossingen voor een bedrijfsprobleem. Er is bijvoorbeeld een smart white board; en we gebruiken speciale technieken zoals Design Thinking.”

De derde pijler ten slotte betreft ‘go to market’. “Cloud computing vereist een andere manier van benaderen van klanten en prospects. Vaak spreek je niet met de IT-afdeling maar met mensen van het algemeen management. In dit kenniscentrum leer je wat er allemaal bij komt kijken om oplossingen te verzinnen, te bouwen én naar de markt te brengen”, zegt Van Ierland.

Elke dag beschikbaar

Het is natuurlijk niet nieuw dat Oracle en Tech Data hun partners bijstaan met het ontwikkelen en gebruiken van cloudtoepassingen. “Maar dan was het vijf, zes keer per jaar een workshop of iets dergelijks. Nu hebben we een kenniscentrum dat elke dag beschikbaar is”, vertelt Van Ierland. “En we hebben mensen aangenomen die speciaal zijn opgeleid om in dit centrum te werken. Zo hebben we speciaal voor de gemeentemarkt een oplossing ontwikkeld; daarmee kunnen belangstellenden kennis maken in het kenniscentrum. Het verschil met vroeger is dat er nu een organisatie zit achter het overbrengen van informatie over cloud computing; we hebben het proces versneld.”

Onderwijs

Deze samenwerking tussen Oracle en Tech Data is uniek, zo zegt Nienhuis. “Wereldwijd zijn er al meerdere van deze Cloud Centers of Excellence. En ik hoor dat deze manier van werken goed aanslaat. Er is trouwens al belangstelling vanuit omringende landen voor hoe wij het hier in Nederland hebben opgezet. Inmiddels hebben we al partners over de vloer gehad in het centrum, met hun klanten. De reacties waren zeer positief.”

Nienhuis heeft ook contact gelegd met het onderwijs dat vaak klaagt niet te kunnen beschikken over de meest recente middelen. “Zij kunnen ook baat hebben bij het Cloud Center of Excellence. En wij hebben voordeel bij hun inbreng.”

De Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld heeft een Master Data Science ingericht als onderdeel van de Master of Informatics. “Hogeschool Utrecht gaat het Cloud Center of Excellence gebruiken voor de Master Data Science. Zo slaan wij een brug naar de studenten. Ook is er contact met andere hogescholen en ook universiteiten. Uitermate belangrijk”, meent Nienhuis.

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Cloud