Nederland perfect gepositioneerd voor innovatie

Eugene Tuijnman, SLTN

14-05-2019 | door: Marco van der Hoeven

SLTN: Nederland perfect gepositioneerd voor innovatie

Eugene Tuijnman, CEO van SLTN, heeft een lange staat van dienst in de IT. Naast zijn functie bij SLTN is hij ook bestuurslid bij branchevereniging Nederland ICT met de portefeuille innovatie, lid van het dagelijks bestuur van VNO/NCW, lid van de Global Advisory Council van Dell-EMC en IBM. In al deze functies heeft hij veel te maken met de snelle ontwikkelingen rond innovatie. Volgens hem heeft Nederland een prachtige uitgangspositie voor innovatie, al zou het helpen als er meer groeikapitaal beschikbaar zou komen.

Tuijnman vat het begrip innovatie als volgt samen: “Innovatie zou je kunnen omschrijven als het zorgen voor optimalisatie en versnelling in efficiency met behulp van ICT. Daarvoor heb je connectiviteit nodig in de vorm van netwerkverbindingen, zoals 4G en binnenkort ook 5G. Maar belangrijker nog zijn de toepassingen die je daarmee kunt realiseren. In die zin zie ik ICT veel meer als een arsenaal van grondstoffen die je nodig hebt om de businessdoelstellingen te realiseren. Daar heb je de juiste mensen bij nodig en een duidelijke aansluiting bij je bestaande bedrijfsprocessen.”

Organisaties die met behulp van die grondstof ICT willen innoveren, kunnen dat volgens Tuijnman voor een deel zelf doen, maar er is ook een deel waar ze gebruik zullen moeten maken van een ecosysteem. “Er is namelijk nog veel onbekend over alle mogelijkheden die er zijn. Via dat ecosysteem komen organisaties in aanraking met mogelijkheden waarvan ze aanvankelijk niet eens wisten dat het al kon.”

Dronetechnologie met AI

Hij noemt als voorbeeld de snelle ontwikkelingen rond dronetechnologie. “Je kunt drones voorgeprogrammeerd laten vliegen volgens een automatisch geoptimaliseerd pad waarbij bijvoorbeeld metingen zo efficiënt mogelijk gebeuren. En op het gebied van security kun je drones ook automatisch uit hun box laten opstijgen als er een alert is.”

“Daar zit weer artificial intelligence achter waarbij de drone kan voorspellen wat de meest waarschijnlijke locatie is waar een alert kan optreden en wat de meest efficiënte vliegroute is. Dat kon tot voor kort nog niet omdat de technologie er niet klaar voor was. Nu het wel kan, leidt dat tot allerlei nieuwe innovatieve ideeën voor het inzetten van die dronetechnologie.”

Nieuw bedrijf

Het is wel zaak om binnen een organisatie ruimte te creëren voor innovatie. “Als een legacy-bedrijf iets heel innovatiefs wil neerzetten, kan dat wel eens botsen met bestaande praktijken. Soms is het dan handig om er een nieuwe organisatie naast te zetten. Dat zien we steeds vaker. Een goed voorbeeld is Johnson & Johnson, een groot wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf. Zij hadden behoefte aan innovatie en hebben daar een volledig nieuw bedrijf voor opgezet dat apart van het moederbedrijf opereert.”

Dit bedrijf Johnson & Johnson Labs, is een zelfstandige incubator voor start ups die voor hun onderzoek gebruik kunnen maken van volledig ingerichte laboratoria. “Normaal zijn daar enorme investeringen voor nodig. Echter als bedrijven innovatief genoeg zijn, kunnen ze voor een minder groot bedrag gebruik maken van zo’n state of the art laboratorium. Johnson & Johnson heeft in het kader van die samenwerking het recht, maar niet de plicht, om een deelname te kopen. Daarmee hebben ze veel start ups en high potentials binnengehaald die normaal gesproken nooit zelf de nodige middelen zouden hebben. Dat leidt weer tot een heel nieuw innovatief ecosysteem.”

Rol van bestuurders

Hij benadrukt dat er geen eenduidige handleiding is voor het organiseren van innovatie. “Wel kun je zeggen dat heel veel afhangt van de mate waarin de bestuurders van een bedrijf bezig zijn met innovatie. Staan ze daarvoor open of zijn ze alleen maar bezig met de lopende zaken? Je ontkomt er volgens mij niet aan om goed om je heen te kijken naar alle ontwikkelingen.”

“Zelf kijk ik altijd goed welke veranderingen er optreden en probeer te bedenken wat de impact daarvan is op de business. Zijn het kansen of bedreigingen? En ook: op welke termijn gaat het invloed hebben op de business? Wanneer is een innovatieve ontwikkeling zo ver dat investeren rendabel is? Ik zie overigens wel een explosieve groei in innovatieve ontwikkelingen die blijven bestaan en echt impact hebben .”

Overheid

Een belangrijke speler in het stimuleren van innovatie is de overheid. “De mensen bij de overheid hebben het niet makkelijk, want ze hebben te maken met vergaande specialisten die een eigen taal spreken. Dat maakt de aansluiting niet altijd eenvoudig. Zowel het maken van wet- en regelgeving als het handhaven van wet- en regelgeving zijn complex.”

“Neem als voorbeeld de GDPR, die is verre van perfect, maar het is beter dan niets. Nu loopt de overheid tegen de moeilijkheid van het handhaven aan. Daarvoor zal veel jurisprudentie nodig zijn bij rechters die ook niet altijd gedetailleerde kennis hebben van IT. Het is belangrijk dat de overheid betrokken is en het is zaak dat wij als ICT-branche de overheid meenemen in alles wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in de discussie over ethiek rondom artificial intelligence. Het is goed dat we daarover praten met de overheid.”

Nederland innovatief

In internationaal perspectief gezien, doet Nederland het goed op het gebied van innovatie, al zijn er nog wel wat verbeteringen mogelijk. “Nederland is een land met een fiscaal vriendelijk vestigingsklimaat. We zijn internationaal georiënteerd met veel talenkennis. Onze internetdichtheid en connectiviteit is geweldig en we hebben een open en diverse cultuur. Daardoor zie je ook dat Nederland het internationaal gezien goed doet.”

“Wat ons in mijn optiek wel enigszins tegenhoudt in innovatie is dat we weinig kapitaal beschikbaar hebben voor echt innovatieve toepassingen. De banken zijn daarin erg terughoudend, en de bijdrage van de overheid daarin is beperkt. Wij hebben niet echt investor related kapitaal beschikbaar zoals in Amerika. Dat is het grootste verschil met Silicon Valley, We liggen centraal, zijn aan de grens veel toegangsvriendelijker, maar we missen dat snel beschikbare kapitaal. En, in tegenstelling tot de VS, is het hier nog steeds niet echt geaccepteerd om een keer te falen. Als die twee zaken verbeteren, hebben we ongekende mogelijkheden als land.”

Terug naar nieuws overzicht