Superrijk in de Lagen: mechanismen achter geld, status en macht

06-05-2019 | door: Redactie

Superrijk in de Lagen: mechanismen achter geld, status en macht

Onlangs is het boek 'Superrijk in de Lagen' uitgebracht over de mechanismen achter geld, status en macht in Nederland. Het boek, geschreven voor Jos van Hezewijk met medewerking van Marcel Metze, be;icht ook mensen die actief zijn in de tech business.

Hoewel mensen en tijden veranderen, blijven de mechanismen waarmee (super)rijkdom ontstaat, wordt doorgegeven en verloren gaat, bestaan. In zijn zoektocht naar deze mechanismen achter geld, status en macht neemt Jos van Hezewijk de lezer mee door de Nederlanden in heden en verleden. In twaalf thematische hoofdstukken en tientallen portretten komt hij tot -ook voor hemzelf- verrassende inzichten.

Zo waren de Nederlanden nooit grote mogendheden, ook niet in de Gouden Eeuw, en ze danken hun rijkdom vooral aan buitenlanders. Vrouwen zijn het grote doorgeefluik van geld, status en macht. De rijksten verdienen zowel aan schepping (innovatie, nieuwe markten) als aan vernietiging (oorlog en uitbuiting, van zowel mens als natuur), en ze behalen veel van hun successen dankzij hun psychopathische trekjes. Vragen die in het boek worden beantwoord: Wie waren en zijn de rijkste families van de Lage Landen? Waar komt deze rijkdom vandaan? Hoe word je superrijk?

De superrijken van Silicon Valley zijn exemplarisch voor de superrijken door de eeuwen heen. Automatisering, ICT en internet komt in het boek vaak aan bod, onder ander in Hoofdstuk 6: 'Innovatie en transport als routes naar rijkdom'. Nieuwe technologie – niet zelden voortspruitend uit de oorlogsindustrie – stimuleert de opkomst van nieuwe superrijken. Pas als de tijd rijp is voor grootschalige verspreiding van een innovatie, stappen de oude superrijken in. Zij verdienen er vaak het meest aan. De digitale superrijkdom gaat aan de Nederlanden voorbij. In Hoofdstuk 7 'Rijkdom in de driehoek markt, media en ideologie' bkijkt dat er veel geld is te verdienen met het investeren in nieuwe markten. Wie actief is op bestaande markten of opereert in een klein marktgebied als de Nederlanden, kan niettemin ook rijk worden door goed te kijken naar wat marketvernieuwers doen en dit te kopiëren.

"Heb het toeval aan je zijde, kom ter wereld in een superrijke of minstens welgestelde familie, trouw een rijke vrouw of een rijke man en speel handig in op de mogelijkheden. En heb een paar psychopathische trekjes" adus Jos van Hezewijk. De sociaal geograaf is decennia bekend door zijn baanbrekende onderzoek naar de elite van Nederland en is directeur van Elite Research. Daarnaast is hij auteur van bekende boeken als De nieuwe elite van Nederland en de bestseller De top-elite van Nederland.

Marcel Metze is gepromoveerd historicus en is momenteel werkzaam als onafhankelijk journalist en redactieadviseur. Hij staat bekend als een van de beste onderzoeksjournalisten van Nederland. Zijn boek Ze zullen weten wie ze voor zich hebben over Anton Philips werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en onderscheiden met de Managementprijs van het Jaar 2006.

Jos van Hezewijk en Marcel Metze schreven samen Je kent wie je bent. De verborgen krachten van relatienetwerken, dat de management top 10 behaalde.

Superrijk in de Lage Landen

Gebonden, 544 pagina's

Prijs: 24,99 euro 
ISBN: 978 90 446 3829 5

 

Terug naar nieuws overzicht