ICT ruzie tussen OR en RvB UWV belicht na kamervragen

16-04-2019 | door: Witold Kepinski

ICT ruzie tussen OR en RvB UWV belicht na kamervragen

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de Kamerleden Wiersma en Middendorp (beiden VVD) gegeven over het Trouw bericht 'Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’.

De Informatie Voorziening (IV)-transitie betreft een organisatievernieuwing waarmee UWV een meer wendbare, effectieve en efficiënte IV-organisatie wil realiseren. Het beoogt de IV in de divisies te versterken, de IV-processen te vernieuwen en een daarbij behorende nieuwe organisatiestructuur neer te zetten die een belangrijke bijdrage levert aan de samenwerking tussen divisies en het dichter op de uitvoering organiseren van ICT, aldus de minister.

OR

De OR heeft echter nog zorgen over de exacte invulling van het veranderingstraject waar zij meer aandacht voor wenst. Zo wil de RvB een aantal functiehouders in de ketens benoemen om de ketensturing te bevorderen. De OR ziet het anders en stelt voor om de ketensturing zonder benoemingen te verbeteren, aldus Koolmees. De RvB en de OR hebben nu gezamenlijk afgesproken om de inhoudelijke gesprekken in april te vervolgen, aldus Koolmees.

ICT

In 2017 werd er door het UWV 384,8 miljoen euro uitgegeven aan ICT. Dit bedrag wordt besteed aan de instandhouding, doorontwikkeling en vernieuwing van ICT. In de periode 2016-2020 gaat ongeveer 77% van het IV-budget naar de instandhouding en doorontwikkeling van het bestaande ICT-landschap. Dit behelst de exploitatie en het beheer van de bestaande ICT, waaronder het onderhoud van software. Ongeveer 23% van het IV-budget wordt uitgegeven aan vernieuwing (change) van het ICT-landschap, ca. € 100 miljoen per jaar. Adviesbureau Gartner hanteert 25% als benchmarkpercentage voor change in ICT. "Ik vind dit een normale verhouding, maar er is geen vergelijkend onderzoek met andere grote uitvoeringinstanties gemaakt", aldus de minister.

CIO

Gedurende het IV-transitieproject heeft UWV zich extern laten adviseren over de organisatieverandering (o.a. door Twynstra Gudde en Gartner). Ook zijn er referentiebezoeken gebracht aan zowel publieke als private organisaties om te leren van de kennis en ervaring die daar is opgedaan met de implementatie van dergelijke processen (ING, Belastingdienst, DUO). De CIO van UWV participeert in het CIO-beraad en het CIO-overleg van de Manifestgroep waarin onderling best practices worden uitgewisseld over informatieplanning, IV-governance en relevante ontwikkelingen op dit terrein, aldus Koolmees.

beantwoording-kamervragen-over-berichten-ict-ruzie-uwv.pdf

 

 

Terug naar nieuws overzicht