Wat fijn om (nog niet zo) oud te zijn

Peter van Leest, Citrix

Wat fijn om (nog niet zo) oud te zijn

17-04-2019
Deel dit artikel:

Wat fijn om (nog niet zo) oud te zijn

Citrix is net 30 jaar oud geworden – een prachtige leeftijd nietwaar? Er wordt wel eens gezegd dat zakelijke jaren dubbel tellen. Nog geen hondenjaren, maar toch. Als je goed kijkt, kun je mooie parallellen zien tussen de levensfases van een organisatie en die van een mens. Ontwikkeling, emoties, activiteiten; er zijn zeker gelijkenissen.

Een bedrijf wordt geboren, groeit en wordt sterker door ervaringen. Zo doorlopen mens en bedrijf vergelijkbare fundamentele fases in de ontwikkeling van identiteit en succes.

Met blijdschap geven wij kennis…

Gefeliciteerd! Het project is gelanceerd en zal binnenkort het daglicht zien. Het begin van de levenscyclus. Tijdens de draagtijd en in de eerste maanden van het leven is het bedrijf, net zoals een baby, volkomen onzelfstandig en kwetsbaar. Het is volledig afhankelijk van stevige financiële, materiële en menselijke investeringen om te kunnen groeien.

De nachten zijn kort, zoals dat altijd het geval is in de eerste periode waarin een baby de omgeving ontdekt, daarmee leert omgaan en als een spons alle nieuwe ervaringen in zich opneemt. Er is een continue stroom van informatie die helpt om sociale, intellectuele en fysieke vaardigheden te ontwikkelen. De eerste woordjes en stappen zijn voor ouders wat de eerste commerciële successen voor de CEO zijn: reden voor grote vreugde! Stapjes en woordjes zijn nog niet helemaal perfect natuurlijk, maar je leert het meest van vergissingen en vallen.

De woelige jaren van de puberteit

Het bedrijf is een paar jaar actief. Er wordt omzet geboekt en het klantenbestand groeit. Nu komt het aan op winst maken en het marktaandeel uitbreiden. De zin van het bestaan wordt wat duidelijker, medewerkers voelen zich sterker verbonden. Het personeelsbestand groeit, er vertrekken mensen, maar het aantal nieuwe medewerkers is groter. Het wordt misschien zelfs tijd voor een nieuw behangetje – een nieuw kantoor!

We zien een fase van groei en wat duidelijker stellingname, zoals bij een kind in de puberteit. Een eigen persoonlijkheid, cultuur en de relatie met de buitenwereld krijgen vorm. Op weg naar volwassenheid en met elke dag meer behoefte aan zelfstandigheid en autonomie.

Aanpassingsvermogen: dat is het sleutelwoord. Een organisatie moet zijn producten en diensten steeds verder verfijnen op basis van de feedback van klanten en de verwachtingen over de marktontwikkelingen. Zoals een tiener nogal onzeker kan worden als-ie voor de spiegel staat, zo zal de ontwikkeling van een bedrijf ook gepaard gaan met verwarring en onbegrip op elk niveau binnen de organisatie. Maar ook dat is een essentieel onderdeel van het groeiproces. Vergissingen, twijfel, verwarring: daar leren we van.

Volwassen worden, zonder je nieuwsgierigheid te verliezen

Deze lessen zijn deel van het volwassen worden. Er komt een eind aan opvoeden en ontplooien, het professionele leven begint. Voor bedrijven is dit de langste fase. In de aanloop heeft het bedrijf zich al bewezen, de omzet is solide, er wordt winst gemaakt. Deze periode – het professionele leven – duurt gemiddeld tussen de 10 en 50 jaar. Dit is ook de tijd van de successen en wapenfeiten. De professionele ambities worden gehaald en hoger gelegd, en er wordt gewerkt aan duurzamere doelen en relaties – een mooi project, kinderen of een investering in onroerend goed.

De grootste uitdaging in deze fase is om dynamisch te blijven omgaan met prioriteiten, te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwsgierigheid en cultuur te blijven koesteren (persoonlijk en zakelijk).

Levensfases in een stroomversnelling door technologie

Kun je die parallellen tussen de ontwikkeling als mens en als bedrijf wel blijven volhouden in een tijd waarin technologie continu (en zeer snel) verandert? De bedrijven met de grootste waarde zijn nog lang geen 30. En die hebben, zoals zoveel startups en unicorns met een exponentiële groei, alles te danken aan digitale technologie. Er zijn tegenwoordig generaties – Y, Z en Alpha – die de wereld alleen maar kennen in zijn huidige digitale toestand.

Digitale technologie, en met name de cloud, heeft de zaken in de afgelopen tien jaar in een stroomversnelling gebracht. Werk en privé lopen bijna naadloos in elkaar over. Werk is niet langer een vaste plaats, maar een dynamisch begrip van activiteiten. Daar hoort een slimme en vertrouwde digitale omgeving bij die je altijd en overal kunt benaderen, en waarin je alles vindt wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Door optimaal gebruik te maken van automatisering, machine learning en analyse helpen we elke medewerker op een intelligente manier zo productief mogelijk te zijn.

De levensfasen van mensen en bedrijven transformeren door technologie en raken, net als wonen en werken zelf, steeds meer met elkaar verweven. Daarom is dit de perfecte tijd om 30 jaar oud te zijn! Voor alle medewerkers van Citrix is het fantastisch om in dit tijdperk en in deze levensfase hun ervaring en innovatiekracht te kunnen inzetten voor de levens van 400.000 organisaties in de wereld! Dit is het moment om als bedrijf te vieren dat de bevrijdende kracht van technologie mensen wereldwijd inspireert om te werken waar en wanneer ze dat willen.

Peter van Leest, Citrix

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie