Schandalen voor de meeste professionals geen aanleiding techsector te mijden

13-04-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Schandalen voor de meeste professionals geen aanleiding techsector te mijden

Schandalen als privacy-kwesties, het delen van data en seksuele intimidatie zijn voor de meeste professionals geen reden om de techsector te mijden. 66% heeft door dergelijke schandalen niet minder interesse in een baan in de techindustrie, terwijl de helft geen problemen heeft om te solliciteren bij een bedrijf dat betrokken is bij een schandaal. Onder mannen is dit percentage overigens hoger dan bij vrouwen: bijna 56 procent tegenover iets minder dan 40 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van Indeed onder 500 mensen die werkzaam zijn in de techsector. In het onderzoek brengt Indeed het effect van controverse rond privacy-kwesties, het delen van data en seksuele intimidatie en de invloed hiervan op werknemers bij tech-bedrijven in kaart Ondanks alles vindt bijna 60 procent tech-bedrijven ethisch. Opvallend is dat deze mening meer leeft onder jongere dan onder oudere medewerkers. Driekwart van de medewerkers in de leeftijd 25 tot 34 vindt tech-bedrijven ethisch, tegen ruim 36 procent van de 45 tot 54-jarigen. Hier staat tegenover dat meer regulering wel gewenst is. Bijna 60 procent vindt dat tech-bedrijven meer aan regels onderworpen moeten worden.

Impact afhankelijk van leeftijd

De interesse om te werken in de tech-industrie neemt voor respondenten van 55 jaar en ouder niet af, als gevolg van de schandalen. Van deze groep geeft 72 procent aan dat ze nog steeds zouden solliciteren bij een bedrijf dat verwikkeld is in een schandaal. In de leeftijdsgroep 45 tot 54 is dit ruim 50 procent.

Bijna de helft van de ondervraagde tech-medewerkers geeft aan door schandalen mogelijke misstanden eerder te zullen rapporteren. Onder 55 plussers is het laagst (35 procent); 25 tot 34-jarigen zijn met bijna 60 procent het meest geneigd om als klokkenluider te fungeren.

#MeToo in de tech-sector

De schandalen die het grootste effect lijken te hebben op het wegjagen van werknemers waren gendergerelateerd, zoals seksuele intimidatie en vooringenomenheid bij het aannemen van personeel. 56 procent van de respondenten noemt dergelijke schandalen een aanleiding om een andere baan te zoeken. Ook andere schandalen zoals datalekken en productfouten kunnen leiden tot het vertrek van werknemers; 26% zegt in dat geval waarschijnlijk ontslag te nemen.

"Recente controverse in de technologie-industrie scheen een licht op ethische en privacyproblemen in de sector. Hoewel de meeste tech-professionals de sector hierom niet de rug willen toekeren, is het aan bedrijven om ervoor te zorgen dat ze het publieke belang en de belangen van hun medewerkers centraal stellen", aldus Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. "Het is een goed teken voor de toekomst van de technologiesector dat de meerderheid van de werknemers een behoefte aan meer regelgeving erkent. Positieve verandering is het meest effectief als het wordt omarmd door degenen die binnen de sector werken. Het is dan ook bij uitstek de gelegenheid voor tech-bedrijven om zich zo authentiek mogelijk te positioneren als werkgever."

Terug naar nieuws overzicht