Europese ethische richtlijnen moeten vertrouwen in AI vergroten
09-04-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Europese ethische richtlijnen moeten vertrouwen in AI vergroten

De Europese Commissie publiceert ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie (AI). De richtlijnen zijn volgens de commissie een belangrijke stap in het vergroten van het vertrouwen in AI. Dit thema zal ook ter sprake komen in de keynote van Aimee van Wynsberghe tijdens The Future of Business Technology.

Een brede reeks sectoren kan volgens de Europese Commissie profijt hebben van AI, zoals de zorg, energiesector, landbouwindustrie en financiële sector. Zo kan AI helpen fraude en cybersecurity dreigingen te detecteren, maar ook opsporingsinstanties in staat stellen hun werk effectiever uit te voeren. AI kan echter ook uitdagingen met zich meebrengen, onder meer op ethisch en juridisch vlak.

AI-strategie

De ethische richtlijnen die nu worden gepubliceerd zijn onderdeel van de AI-strategie die in april 2018 werd gelanceerd. Deze strategie heeft als doel in het komende decennium tenminste 20 miljard euro aan publieke en private investeringen in AI te realiseren, meer data beschikbaar te maken, talent aan te trekken en het vertrouwen in AI vergroten.

De Europese Commissie kiest hierbij voor een aanpak met drie stappen:

  • Het vaststellen van de belangrijkste vereisten voor betrouwbare AI
  • Het lanceren van een grootschalige pilotproject om feedback van belanghebbenden te verzamelen
  • Werken aan internationale consensus voor het bouwen van mensgerichte AI.

Zeven eisen

Betrouwbare AI moet volgens de Europese Commissie voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Daarnaast stelt de commissie hier zeven essentiële eisen aan:

  1. Menselijk toezicht: AI systemen zouden de fundamentele rechten van mensen moeten ondersteunen en de menselijke autonomie nooit mogen inperken of verminderen.
  2. Robuust en veilig: betrouwbare AI vereist algoritmes die veilig, betrouwbaar en robuust genoeg zijn om met inconsistenties om te gaan gedurende alle levensfases van AI-systemen.
  3. Privacy en data goverance: Burgers moeten de volledige controle houden over hun data, terwijl hun data nooit mag worden gebruikt om hen schade toe te brengen of te discrimineren.
  4. Transparantie: De traceability van AI-systemen moet zeker gesteld worden.
  5. Diversiteit, niet-discriminerend en eerlijk: AI-systemen moeten geschikt en toegankelijk zijn voor iedereen.
  6. Sociaal en milieu: AI-systemen moeten worden ingezet om positieve sociale veranderingen teweeg te brengen en zowel duurzaamheid als ecologische verantwoordelijkheid te vergroten.
  7. Verantwoordelijkheden: Mechanismen moeten worden ingebouwd om verantwoordelijkheden voor AI-systemen en hun resultaten vast te leggen.

Pilotproject

De Europese Commissie kondigt aan in de zomer van 2019 een pilotproject te lanceren met een reeks aandeelhouders. Geïnteresseerden bedrijven en organisaties kunnen zich aanmelden voor de European AI Alliance.

Meer informatie is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht