Beleggers: 'Slechts 15% van huidig management geschikt om bedrijf in toekomst te leiden'
06-04-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Beleggers: 'Slechts 15% van huidig management geschikt om bedrijf in toekomst te leiden'

Bijna twee derde (64 procent) van de beleggers wereldwijd vindt dat het hedendaags leiderschap ongeschikt is om het bedrijfsleven de toekomst in te loodsen. Een beperkt deel van bestuurders beschikt over de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van adviesorganisatiebureau Korn Ferry, bestaande uit interviews met 795 beleggers en een studie naar 150.000 bestuurdersprofielen. Beleggers wereldwijd vinden de kwaliteit van het management belangrijk: voor 78 procent van hen is de CEO een cruciale factor bij de beslissing in welke bedrijven te beleggen. In Nederland is 68 procent van de beleggers van mening dat een goede CEO reden is om te investeren in een bedrijf. Beleggers onderkennen de noodzaak dat bestuurders klaar moeten zijn voor de toekomst. Twee derde stelt meer waarde te hechten aan de toekomstvisie en strategie van bestuurders dan aan resultaten die ze in het verleden hebben behaald.

Slechts 15% heeft de juiste vaardigheden

Uit de bestuurdersprofielen die Korn Ferry onder de loep nam, blijkt dat gemiddeld slechts 15 procent van de leidinggevenden over de hele wereld de vaardigheden heeft die nodig zijn om hun bedrijf goed te loodsen door de snelle veranderingen op het gebied van technologie, globalisering, demografie en consumentengedrag. Een meerderheid van de bestuurders is niet in staat om snel genoeg beslissingen te nemen, mensen voldoende effectief te motiveren of vertrouwen op te bouwen. Juist deze vaardigheden zijn noodzakelijk om de continuïteit van hun organisatie te waarborgen.

"Dat beleggers in zulke grote getalen vraagtekens zetten bij het leiderschap, moeten bedrijven zich aantrekken", zegt Madeline Dessing, managing director van Korn Ferry Nederland. "De afgelopen decennia leerden bestuurders dat controle en consistentie de basisprincipes van zakelijk leiderschap zijn. Maar in de wereld van vandaag is dit geen betrouwbare blauwdruk meer."

Continu blijven transformeren

Van bestuurders wordt verlangd dat ze hun onderneming continue blijven transformeren. De eisen waar toekomstbestendig leiderschap volgens Korn Ferry aan dient te voldoen, vloeien voort uit wendbare, of agile, werkvormen en digitalisering. "Vernieuwing van leiderschapsprogramma's is nodig om de nieuwe combinatie van benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Eerst zouden bedrijven de benodigde kwaliteiten moeten definiëren om vervolgens te inventariseren in hoeverre hun leiders hieraan voldoen."

Terug naar nieuws overzicht