Je moet innovatie concreet maken

'Je moet innovatie concreet maken’

Daniel Perrier, COMPAREX

03-04-2019 | door: Marco van der Hoeven

Je moet innovatie concreet maken

Innovatie is een belangrijk topic voor COMPAREX. Het bedrijf investeert dan ook volop in de toekomst. Daniel Perrier, innovation strategist, vertelt hoe COMPAREX het zelf aanpakt, wat de uitdagingen van de klanten zijn en hoe COMPAREX klanten daarbij helpt.

COMPAREX heeft zelf een flinke transformatie doorgemaakt de afgelopen jaren, ziet Perrier. “Traditioneel waren we een sales vendor. We werkten productgedreven en voegden zelf minder waarde toe.” COMPAREX besloot het roer om te gooien. “In deze tijd werkt het zo niet meer. Als een klant wil weten wat oplossing X kan, dan neemt hij wel contact op met fabrikant X.”

Bij COMPAREX kiezen ze nu voor een andere aanpak. Perrier: “We zijn meer naar de uitdagingen van de klant gaan kijken. Van welke uitdaging ligt de klant wakker? Door gestructureerd met de klant in gesprek te gaan komen we dan via verschillende stappen uit op de beste oplossing voor de klant. Het product dat daarbij past komt pas later in het traject naar voren.”

Veranderen

COMPAREX investeert ook flink in innovatie. “We hebben intern een transformation office ingericht en ik heb in mijn functie de taak om innovatie te stimuleren. Zowel bij onze klanten als binnen onze eigen organisatie.”

Perrier ziet dat het voor zowel hun eigen organisatie als voor klanten niet altijd makkelijk is om tot innovatie te komen. Eén van de oorzaken daarvan is de grote operationele belasting op IT-managers, data- en netwerkengineers. “Ik zie dat deze mensen het overgrote deel van hun tijd besteden aan ‘het licht aanhouden’. Zo is er weinig tijd en ruimte over voor innovatie.”

Organisaties zouden meer tijd en ruimte voor innovatie kunnen creëren door IT-managers en engineers meer vrij te spelen. “Ze zouden een nieuwe rol aan moeten nemen.” Bedrijven zouden daarom meer gebruik moeten maken van platformen en standaardoplossingen die er al zijn.

Perrier wil wel benadrukken dat het zeker niet de bedoeling is de engineer of IT-manager overbodig te maken. “Juist zij kunnen een sleutelrol vervullen in de transformatie naar een innovatieve organisatie. Maar die rol kunnen ze niet aannemen zolang ze alleen maar bezig zijn de operatie draaiende te houden.”

Mens en innovatie

Naast de technologische kant zijn er ook andere belangrijke voorwaarden om te kunnen transformeren naar een innovatieve organisatie. “Zeker voor een salesorganisatie is het een behoorlijke omschakeling. Het valt of staat bij een duidelijke strategie.”

Perrier ziet dat communicatie een belangrijke rol speelt. “Iedereen moet weten waarom we het aanpakken zoals we het aanpakken. Ook moet je een duidelijk antwoord hebben voor iedereen op de vraag ‘What’s in it for me?’. Alleen zo kun je iedereen meekrijgen.”

Uitdagingen klanten

De uitdagingen waar COMPAREX mee te maken heeft gehad, zijn dezelfde als de klanten van het bedrijf. “Klanten vertrouwen hun uitdagingen daarom ook aan ons toe. Als wij bijvoorbeeld bij een grote manufacturer of gemeente komen, dan begrijpen wij hun problemen beter dan een start-up. Als er ook start-ups aan tafel zitten fungeren wij vaak als een soort tolk. Start-ups begrijpen vaak niet goed hoe lastig het is om legacy en innovatie te combineren.”

Naar klanten toe is COMPAREX dan ook altijd heel open over de uitdagingen die veranderingen met zich meebrengen. “Wij hebben zelf onze mond vol dat wat je doet met de technologie belangrijker is dan wat de technologie doet. Dan is het ook goed dat wij kunnen vertellen hoe we dat aanpakken. Ook wij hebben last van groeipijn. Veranderen kost tijd en brengt uitdagingen met zich mee. Dat resoneert bij klanten.”

Concreet maken

Perrier merkt dat klanten COMPAREX steeds beter weten te vinden met hun businessvraagstukken waarbij innovatie belangrijk is. Tegelijkertijd ziet hij ook dat veel organisaties wel weten dat ze ‘iets’ willen doen met nieuwe technologie zoals AI en IoT, maar niet weten welke concrete oplossingen er zijn voor hun specifieke branche.

Daarom maakt COMPAREX de oplossingen zo concreet mogelijk. “Als we hebben geholpen een initiatief uit te bouwen tot een oplossing, gaan we daarna kijken hoe we daar andere organisaties ook mee kunnen helpen.”

Eén van de oplossingen waar COMPAREX bij betrokken is, is een chatbot die helpt bij de voorbereiding van de patiënt op een knieoperatie. “Daarmee is de patiënt beter voorgelicht en bespaart het ziekenhuis op de kosten. In de healthcare liggen zoveel mogelijkheden.”

De verhalen over oplossingen die werken wil COMPAREX zoveel mogelijk delen. Perrier: “We gaan met klanten in gesprek en organiseren round tables. We doen er alles aan om de kennis over de mogelijkheden te vergroten.”

Solliciteren app

Een succesvol voorbeeld van innovatie is een app die partners van COMPAREX hebben ontwikkeld voor een grote gemeente. “Hierin is de hele flow van werkzoekenden opgenomen. Zo kunnen mensen eenvoudig hun skills invoeren, ook als ze het misschien moeilijk vinden om zelf een cv op te stellen.”

In de app kunnen werkzoekenden op zoek gaan naar een baan die bij ze past. Ze worden daarbij geholpen door zelflerende software. “Ze krijgen vacatures voorgesteld, waarbij ze kunnen aangeven of die ze wel of niet aanspreekt.” Het systeem leert van het gedrag van de gebruiker. “Zo kan de app steeds relevantere vacatures laten zien.”

In de toekomst verwacht Perrier dat er steeds meer van dit soort oplossingen bedacht worden. En dat maakt hem blij. “Met dit soort oplossingen kunnen we echt wat betekenen, dat geeft veel energie. Dit voorbeeld laat zien dat je technologie heel goed kunt inzetten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.”

Terug naar nieuws overzicht