Slimme organisatie maakt data-analytics voor iedereen toegankelijk
26-03-2019
Deel dit artikel:

Slimme organisatie maakt data-analytics voor iedereen toegankelijk

Organisaties zijn vastberaden om te profiteren van de digitale transformatie. Of zij hierin slagen is voor een groot deel afhankelijk van de vraag of zij data kunnen omzetten in intelligentie. De slimme organisatie is namelijk in staat aan de hand van al deze data in te spelen op nieuwe klantwensen, ontwikkelingen in de markt en technologische vooruitgang. De vraag is: waar staat jouw organisatie en wat moet je doen om ‘slim’ te worden?

MicroStrategy deed eind 2018 wereldwijd onderzoek onder 500 enterprise analytics professionals. Het bedrijf vroeg hen naar de status van data- en analytische projecten. Dit Global State of Enterprise Analytics onderzoek wees uit dat deze professionals erg veel vertrouwen hebben in het analytische vermogen van hun organisatie. Meer dan driekwart van de respondenten (78 procent) gelooft dat zijn organisatie gegevens en analyses zo effectief mogelijk gebruikt. Of deze dataprofessionals hun organisatie toonaangevend vinden in het gebruik van data-analyses, was de volgende vraag. Ook hier antwoordde 64 procent met een volmondig ja.

Effectievere besluitvorming

Waar leidt al dit positivisme dan toe? Welke resultaten worden bereikt? De respondenten melden dat de twee belangrijkste voordelen van hun analyse-initiatieven verbeterde efficiëntie en productiviteit (63 procent) en effectievere besluitvorming (57 procent) zijn. In het verlengde hiervan geeft men aan dat acquisitie en retentie van klanten aanzienlijk verbeteren. Slotsom is dat de financiële resultaten hierdoor worden geoptimaliseerd.

Zorg voor een Chief Data Officer

Al deze positieve geluiden omtrent data-analytics zijn goed nieuws voor deze specifieke IT-sector. De opkomst van big data en de ontwikkeling van analyse- en BI-tools zijn nog van het recente verleden. Dan zijn de rapportcijfers zoals hierboven beschreven uitstekend. Maar er liggen wel enkele valkuilen in het verschiet en daar zoomt het onderzoek ook op in. In de eerste plaats gaat het om het (dreigende) tekort aan data-engineers en -scientists. 64 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan meer te gaan investeren in het aantrekken en opleiden van dit soort talenten. De rol van Chief Data Officer neemt ook wereldwijd toe. Meer dan de helft van de organisaties in dit onderzoek (57 procent) zegt over een CDO te beschikken. Deze rol zou van cruciaal belang kunnen zijn bij het breder beschikbaar stellen en toegankelijk maken van data en data-analyses in alle delen van de organisatie.

Democratiseren van data

Daarmee stippen we direct een tweede valkuil aan: data en de vertaling ervan in zakelijke inzichten komen niet beschikbaar voor de gehele organisatie. Slechts 16 procent van de dataprofessionals geeft te kennen dat 75 procent of meer van de medewerkers toegang heeft tot bedrijfsdata en analytics. Bijna de helft van de eerstelijnsmedewerkers bijvoorbeeld blijft verstoken van waardevolle inzichten. Dat is een gemiste kans, zeker wanneer je bedenkt dat dit vaak de mensen zijn die contact hebben met de klant (sales of customer services). Je kunt het maar één keer goed doen in de klantinteractie. We spreken in dit opzicht van het democratiseren van data: meer, zo niet alle, medewerkers moeten in hun werkzaamheden kunnen profiteren van data en business intelligence.

BI voor de massa

Het feit dat veel data en business intelligence niet gedeeld wordt heeft te maken met de bedrijfscultuur. Organisaties zijn gewend data-analytics beschikbaar te stellen aan een beperkte groep medewerkers. Naast het management zijn dat IT, finance en marketing. Human resources en facility management bungelen onderaan. Maar wil je als bedrijf de digitale transformatie tot een succes brengen, dan moet je een cultuur creëren waarin alle teams samenwerken. Zij moeten even verantwoordelijk als transparant zijn op basis van data en business intelligence die voor iedereen gelijk zijn en waar iedereen bij kan.

Proactief aanbevelen

Respondenten zeggen dat het opnemen van data-analyses in populaire bedrijfsapplicaties (zoals SalesForce of Outlook) en het weergeven van relevante gegevens op displays in de hele organisatie (bij de koffie) van nut kan zijn bij het democratiseren van data. Tevens geven zij aan dat proactieve alerts een bijdrage leveren aan het gebruik van data-analytics. Denk hierbij aan een BI-platform dat aanbevelingen doet in de trend van: “collega’s hebben bij vergelijkbare processen de volgende rapporten samengesteld”.

BI binnen handbereik

Dit zijn allemaal stappen die de acceptatie van data en BI eenvoudiger maken. Het BI-platform MicroStrategy 19 speelt op deze aspecten in door zakelijke inzichten via HyperCards beschikbaar te maken. De naam van een klant in bijvoorbeeld een mail of een LinkedIn-post wordt opgelicht en wanneer je er met je cursor op staat, verschijnt er een venster met alle relevante gegevens van de bewuste klant. De gebruiker hoeft dus niet actief op zoek naar data, maar krijgt deze aangereikt op het juiste moment en op de juiste plaats. Zonder dat er één muisklik aan te pas komt. Deze aanpak brengt data en business intelligence binnen handbereik van iedere medewerker en dat is exact waar je naartoe wil.

Door: Meta Zuiddam-Hoeboer, Field Marketing Manager bij MicroStrategy

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie