'Benader innovatie op een praktische manier’

Gregor Abbas, CIO Office en Teun van der Vorm, ANWB

20-03-2019 | door: Marco van der Hoeven

Benader innovatie op een praktische manier

Innovatie is voor de ANWB een concreet begrip met praktische implicaties. Nieuwe technologie die potentie heeft wordt in pilots getest, en waar mogelijk in praktijk gebracht. Dat heeft al verschillende oplossingen opgeleverd waar de leden van profiteren. Zo is deze zomer 8.000 keer gebruik gemaakt van een oplossing voor locatiebepaling in noodsituaties, die is opgezet samen met een start up.

Een voorbeeld van innovatie met technologie is locatiebepaling in het buitenland voor de alarmcentrale. “Wanneer iemand in het buitenland in de bergen een ongeluk krijgt is het soms lastig om precies aan te geven waar hij of zij is. In samenwerking met een start up hebben we een oplossing ontwikkeld waarbij mensen een link toegestuurd krijgen waarmee we tot op drie meter hun locatie kunnen bepalen aan de hand van drie woorden die ze telefonisch kunnen doorgeven.”

Innovatie is bij ANWB deels ondergebracht bij het CIO Office. Daar wordt gekeken naar technologische innovatie op korte en lange termijn, en bij zaken die op korte termijn relevant zijn worden pilots gestart om er ervaring mee op te doen. “Wij geloven in een praktische aanpak van innovatie”, verklaart Teun van der Vorm, CIO bij ANWB, dit beleid. “We gaan eerst eens kijken hoe het werkt, en in praktijk zijn daar al verschillende zaken uitgekomen die we nu bij ANWB toepassen.”

Gregor Abbas is manager van het CIO Office, en tot voor kort was hij binnen dat CIO Office innovatieconsultant. Hij voegt hieraan toe “En die pilots blijken altijd mee te vallen in de kosten. Je hoeft geen enorme bedragen uit te geven om te leren wat kansen zijn van bepaalde technologie. Bovendien hebben die pilots veel spin-off effecten: we worden als organisatie bijvoorbeeld aantrekkelijker als werkgever

Business

Van der Vorm: “De businessinnovatie zit sterk bij de business, bijvoorbeeld innovatie bij de wegenwacht gebeurt bij de wegenwacht-medewerker zelf. Hij heeft vaak goeie ideeën hoe zijn werk beter kan of waarmee geld kan worden bespaard. Maar steeds vaker heeft innovatie ook een IT-component. En het inzetten van technologie bij innovatie is iets wat voor een belangrijk deel bij het CIO Office vandaan komt.

Stimulans

“Dat is innovatie vanuit de IT. Iemand van onze afdeling heeft die tool van de start up gezien, en weet ook dat locatiebepaling voor de alarmcentrale een uitdaging is. Dat wordt dan samengevoegd. De pilot heeft niet meer dan zes weken geduurd, en daar is een volwaardige oplossing uitgekomen die in de zomermaanden al 8.000 keer gebruikt is.”

Abbas: ”Een belangrijke stimulans voor innovatie bij de ANWB is dat de directie het belang van innovatie volmondig erkent, en ons vraagt daar een grotere rol in te spelen en inspiratie te bieden. Onderdeel van die taak is dat we maandelijks inspiratiesessie organiseren voor alle ANWB-medewerkers over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met innovatie.”

Maatschappij

“Daar zitten per keer zo’n tweehonderd mensen bij van allerlei afdelingen, inclusief directieleden en management. Het gaat niet alleen over de technologie, maar ook de maatschappelijke implicaties van die technologie. Wat we behandelen kan alles zijn dat in twee of drie jaar relevant kan worden voor de ANWB, van Blockchain tot Augmented Reality. Daar kunnen dan weer ideeën uit voortkomen voor pilots met die technologie, waar we ook nog eens funding voor beschikbaar hebben.”

Van der Vorm: “Het is cruciaal om iedereen erbij te betrekken, en om de mensen te laten zien op welke praktische manier technologie kan helpen om stappen vooruit te zetten. Dan is het niet meer zo eng, en je doet het met zijn allen. Ook komen we met open innovation challenges, hiermee spelen we in op de businessuitdagingen van de ANWB.”

Experimenteren

“We krijgen de ruimte om te experimenteren, en onze CEO ziet het belang in van innovatie. Het is soms vooral van belang om niet teveel tegelijk te doen, er gebeurt zoveel in de wereld dat het gevaar bestaat dat je je gek laat maken. Maar niemand kan honderden innovaties tegelijk aan, het is zaak het tot realistische proporties terug te brengen en te kijken wat je organisatie helpt. Bekijk innovatie in het juiste perspectief.”

Een van de innovatieve ontwikkelingen waar de ANWB logischerwijs goed naar kijkt is de connected car, een product wat we aanbieden. Abbas: “Met al die data die voortkomen uit die auto kunnen we de dienstverlening aan onze leden verbeteren. Dat begint met eenvoudige zaken, zoals terugvinden waar je auto staat, of parkeerapps die automatisch stoppen als je wegrijdt. Maar je kunt ook inzicht krijgen in wat er aan de hand is met je auto als hij naar de garage gaat. Dan heb je al een soort second opinion. Je wordt een intelligentere autobezitter, vooral als je er zelf niet bij bent. Dat komt binnen handbereik.”

Samenwerking

Een ander belangrijk gebied voor innovatie is alles wat te maken heeft met mobility as a service. Van der Vorm: “Dat is een containerbegrip waar veel onder valt, en we willen goed kijken wat we daarin kunnen betekenen. Daar leven nog veel vragen over, niet in de laatste plaats omdat mensen verknocht zijn aan hun mobiliteit, dat heeft ook een duidelijke psychologisch component. Ook daar zijn het pilots waarmee je er proefondervindelijk achter komt wat mensen willen en wat technologie kan betekenen.”

“We werken op het gebied van innovatie ook veel samen met organisaties die al ervaring hebben met bepaalde vernieuwingen. Bijvoorbeeld met de Veilig Rijden-autoverzekering die we drie jaar geleden hebben geïntroduceerd. Daarvoor konden we in de keuken kijken bij een Engelse partij die daar ervaring mee op heeft gedaan. Door de samenwerking die we hebben met onze internationale zusterclubs hebben we een brede blik op de wereld, zodat we snel kunnen herkennen of een technologie voor ons en onze leden interessant kan zijn.”

Vlak na dit interview maakte Teun van der Vorm bekend dat bij de ANWB gaat verlaten, om als CIO aan de slag te gaan bij Persgroep.

Terug naar nieuws overzicht