Geef mensen de ruimte

Frank Baggermans en Frank de Jong, Orange

12-03-2019 | door: Marco van der Hoeven

Geef mensen de ruimte

Orange Business Services behoort tot de wereldtop op het gebied van innovatie. Frank Baggermans (managing director Benelux) en Frank de Jong (business innovation consultant) vertellen waarom Orange zo innovatief kan werken èn hoe het bedrijf klanten helpt om meer te doen met innovatie.

Voor Orange Business Services is innovatie niet nieuw. “Van origine zijn we een telecomaanbieder en vanuit die rol weten we hoe belangrijk innovatie is. Het zit verweven in de cultuur van Orange”, vertelt Frank Baggermans. Het bedrijf registreert vrijwel iedere werkdag wel een nieuw patent en volgens onderzoek van de Boston Consultancy Group staat Orange Business Services wereldwijd in de top 20 van meest innovatieve bedrijven.

Baggermans ziet dat de manier waarop innovatie vorm krijgt de laatste tijd sterk aan het veranderen is. “We zien dat er een verschuiving plaatsvindt. De nadruk ligt steeds minder op technologie en steeds meer op de business.” Dit resulteert ook in andere gesprekken met klanten. “Sinds twee jaar zien we dat klanten zich steeds meer open stellen om met ons een innovatiegesprek aan te gaan. Zo’n gesprek ziet er anders uit dan vroeger. Het gaat niet langer om het technologische product, maar om een businessvraag. Die vraag staat nu steeds meer centraal en de technologie volgt pas later in het traject.”

Waarde

De ontwikkeling die ten grondslag ligt aan deze andere manier van kijken is de groeiende rol van waardecreatie uit data. “Dit noemen we de derde generatie Internet, The Internet of Enterprises. De komende jaren komt een steeds groter deel van de totale databerg bij bedrijven vandaan. Bedrijven willen daar iets mee doen. Ze willen waarde creëren voor de business vanuit deze data.”

Orange Business Services timmert hard aan de weg om een leader te zijn in deze ontwikkeling. “We zeggen: ‘Companies thrive on innovation. We work to shape yours’. We helpen organisaties met hun data journey. Het is een onderwerp waar veel organisaties nog steeds mee worstelen. Hoe haal je waarde uit data? Hoe deel je data? En hoe bescherm je data? We investeren volop om ervoor te zorgen dat we onze klanten hier zo goed mogelijk mee kunnen helpen.”

Valkuil

Dat waarde halen uit data een lastig punt blijft voor organisaties, merkt De Jong ook: “De klant weet dat er veel waarde zit in data, maar weet niet zo goed wat de beste route er naartoe is.” Het valt hem op dat vooral grote bedrijven denken dat ze het datavraagstuk groot moeten aanpakken. “Maar dat is precies de grootste valkuil. We zien dat organisaties vaak grote programma’s hebben opgezet met consultancypartijen, maar dat ze in de praktijk nog steeds geen waarde halen uit hun data.”

De Jong heeft daarom een belangrijk advies: “Begin klein. Ga op zoek naar iets waarvan je denkt dat het van waarde zou kunnen zijn voor de business. Laat je niet verblinden door een beeld dat begint met een schroevendraaier. Innovatie begint niet met technologie. Het gaat erom wat je eruit wilt halen. De technologie komt wel.”

Samenwerking opzoeken

Baggermans ziet dat de kansen om te innoveren ook bij grotere bedrijven toenemen. “Er is een hele grote verandering gaande in de markt. Je ziet dat grote bedrijven zich veel meer openstellen voor bedrijven zoals de onze. Als we om de tafel zitten merken we dat ook. Bedrijven praten veel minder over hun eigen strategie, maar ook over hun uitdagingen. Ze vragen meer om oplossingen en om partners die met ze meedenken.” Dat heeft een grote invloed op interactie tussen klanten en leveranciers. Baggermans: “Het gaat steeds meer over co-innovatie, het samenwerken binnen een ecosysteem, waarin verschillende partijen elkaars kracht versterken.”

Om tot de beste oplossing te kijken moet je met verschillende partijen naar een uitdaging kijken volgens Baggermans. “Dit doen we ook bij onze klanten. Zo organiseren we bij onze klanten ‘challenges’ waarbij we met verschillende partners op zoek gaan naar de beste oplossing voor de klant. Je moet elkaar opzoeken en elkaars krachten versterken.”

Twee kanten

De Jong en Baggermans zien wel dat grote organisaties het moeilijk vinden om de balans te vinden tussen innovatie en stabiliteit. Bij Orange hebben ze daar duidelijke ideeën over. De Jong: “We zijn van oudsher een telecomoperator. Onze klanten verwachten dus dat wij veel aandacht geven aan de stabiliteit van onze netwerken. Een deel van de organisatie is daar dan ook op ingericht. Maar het één sluit het ander niet uit. Wij zijn als geen ander in staat om innovatie te combineren met stabiliteit en wereldwijde schaalbaarheid.”

Orange innoveert op allerlei verschillende manieren. “Naast onze R&D centers hebben en we in veel landen Maker Labs, waar we met collega’s, partners en klanten samen innovatieve ideeën realiseren. Zo kunnen we in een paar dagen van idee naar concept komen. Door onze eigen medewerkers hierbij te betrekken raken ze gemotiveerd om ook zelf nieuwe dingen te proberen.”
Daarnaast heeft Orange recent het Oz programma gelanceerd dat medewerkers uitdaagt om met innovatieve ideeën te komen voor nieuwe diensten of processen. Ieder jaar wordt uit de lijst ideeën een aantal initiatieven geselecteerd die, met hulp van de werkgever, een eigen startup mogen vormen.

Mensen ruimte geven

Een andere manier waarop Orange innovatie stimuleert is het organiseren van challenges voor start-ups: Orange Fab. De Jong: “Het is een programma waarin start-ups zich in een challenge kunnen bewijzen. Daarna investeren we er zelf in of houden ze op andere manieren bij ons. Hun nieuwe kennis gebruiken we weer om onze klanten te helpen.”

Zowel De Jong als Baggermans zien dat voor echte innovatie binnen een bedrijf vooral de cultuur bepalend is. Baggermans: “Als collega’s met een idee komen hoe processen of producten beter of slimmer kunnen, is het belangrijk dat daarnaar geluisterd wordt. Bij Orange zijn wij daarop ingericht en we zien dat dat steeds meer waarde oplevert”

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology