Dell Technologies: 'Investeer 45 miljard euro in duurzame toekomst'
08-03-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Dell Technologies: 'Investeer 45 miljard euro in duurzame toekomst'

Dell Technologies, roept de Europese en lokale overheden en de IT-industrie op een duurzamere toekomst te stimuleren. Dit door bij de aanschaf van IT-diensten gezamenlijk duurzaamheid tot een prioriteit te maken. Deze ‘Call to Action’ moet dienen als stimulans voor het benutten van de kans om de koopkracht van Europese overheden te gebruiken om duurzaamheid in inkoopprocessen en -resultaten te bevorderen.

De overheidsuitgaven in de Europese Unie worden geschat op ongeveer 1,8 biljoen euro per jaar, waarvan de IT-uitgaven naar verwachting zullen toenemen tot 45 miljard euro in 2021. Door samen een prioriteit te maken van duurzaamheid bij de inkoop van IT-producten, kunnen Europese overheden hun maatschappelijke en milieu-impact verbeteren en tegelijkertijd de Total Cost of Ownership van gekochte producten en diensten verlagen.

Meer aandacht bij aanbestedingen

De EU-richtlijn inzake overheidsopdrachten van 2014 vergrootte de mogelijkheden voor openbare aanbesteders om op basis van duurzaamheid aanbestedingen toe te kennen met criteria die verder gaan dan prijs. Hoewel de richtlijn al ongeveer twee jaar in de nationale wetgeving van de meeste EU-lidstaten is opgenomen, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie dat 55 procent van de overheidsopdrachten in de EU nog steeds wordt toegekend met de laagste prijs als enige toekenningscriterium. Recent onderzoek door adviesbureau Oxford Analytica, in opdracht van Dell Technologies, toont aan dat een gebrek aan dialoog met de industrie en begeleiding bij de toepassing van relevante duurzaamheidscriteria, de acceptatie van duurzaam inkopen belemmert.

Dell Technologies is van mening dat er een duidelijke behoefte is aan maatregelen van zowel beleidsmakers als het bedrijfsleven om deze obstakels voor adoptie te overwinnen en ervoor te zorgen dat Europa toonaangevend blijft op het gebied van duurzaam inkopen.

Oproep

Om dit te bereiken doet Dell Technologies een oproep aan:

  • De Europese Commissie om de ontwikkeling en verspreiding van sectorspecifieke richtlijnen voor de implementatie van duurzaamheid, zowel wat betreft het milieu als maatschappelijk, bij overheidsopdrachten te ondersteunen. Dit door samen te werken met relevante industrieën, deskundigen en nationale belanghebbenden en in overeenstemming met de bestaande internationale kaders en best practices uit de sector. Daarnaast ook om te zorgen voor capaciteitsopbouw, uitwisseling van beste practices en het ranken van vorderingen die lidstaten maken.

  • De regeringen van de lidstaten om bij het beleid inzake overheidsopdrachten uit te gaan van een beginsel van duurzaamheid, de samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen en de uitvoering in de praktijk te ondersteunen door middel van capaciteitsopbouw en support tools voor openbare aanbesteders.

  • De IT-industrie om met de Europese Commissie en de nationale belanghebbenden van overheidsopdrachten samen te werken om best practices en innovaties te delen om de duurzaamheid van de IT-levenscyclus te verbeteren. Om samen te werken met de Responsible Business Alliance om gezamenlijke vereisten voor de duurzaamheid van de toeleveringsketen te definiëren en verder te ontwikkelen. Als onderdeel van deze inspanning committeert Dell Technologies zich aan het actief bijdragen aan lopende zaken van de Responsible Business Alliance (RBA) om in 2019 gezamenlijke richtlijnen voor verantwoorde IT-overheidsopdrachten te ontwikkelen.

Focus op duurzaamheid

Het helpen bevorderen van wereldwijde duurzame praktijken sluit aan bij het doel van Dell Technologies om technologie te ontwikkelen die de menselijke vooruitgang bevordert. De producten van Dell Technologies voldoen aan een reeks duurzaamheidscertificeringen en eco-labels. Bovendien is duurzaamheid een stimulator voor productinnovatie. Sinds 2012 heeft het bedrijf de energie-intensiteit van zijn producten met 60 procent verlaagd en nu werkt het toe naar de doelstelling van 80 procent in 2020. 90 procent van de in aanmerking komende producten voldoet aan de ENERGY STAR-norm.

Dell Technologies heeft ook een reeks onderscheidingen ontvangen voor zijn inzet op het gebied van duurzaamheid. Zo staat het al vijf jaar op rij op de Ethisphere-lijst van 's werelds meest ethische bedrijven. Het bedrijf heeft ook de Responsible Business Alliance Code of Conduct volledig geadopteerd voor de eigen activiteiten en toeleveringsketen.

'Win-winsituatie'

Louise Koch, Corporate Sustainability Director van Dell EMEA: "Dell Technologies heeft zelf ervaren wat de voordelen zijn van een circulaire aanpak, zowel zakelijk als voor het milieu. Het is een win-winsituatie, waarbij zowel de vraag naar energie, de kosten alsook de ecologische voetafdruk worden verminderd. Door nauw samen te werken met de Responsible Business Alliance (RBA) en Europese overheden en bedrijven kunnen we problemen die steeds kritieker worden, zoals de strijd tegen klimaatverandering, sneller aanpakken."

"Aangezien de vraag naar technologie wereldwijd toeneemt, zal er behoefte zijn aan meer partners binnen en buiten de IT-industrie om normen en praktijken te verbeteren en een duurzamere toekomst na te streven", aldus Aongus Hegarty, President EMEA Commercial Business van Dell EMC. "Overheidsaanbestedingen zijn slechts een voorbeeld van een belangrijke, onbenutte mogelijkheid om duurzaamheid op grote schaal te stimuleren, in overeenstemming met internationale normen en best practices uit de sector. Daarom hebben we ervoor gekozen dit initiatief actief te bepleiten bij belangrijke belanghebbenden en lanceren we vandaag onze Call to Action."

Terug naar nieuws overzicht