Een inclusieve werkvloer begint bij jezelf

Mark Barrenechea, CEO van OpenText

08-03-2019

Een inclusieve werkvloer begint bij jezelf

Met AI, robotica en 5G verwelkomen we een golf aan nieuwe techniek in ons werkende leven. Door al deze slimme ontwikkelingen zouden we bijna het personeel vergeten – en vooral de onderlinge verhoudingen daarin. De optimale bedrijfscultuur is namelijk eentje vol diversiteit. Elke stap die daarin wordt gezet, hoe klein dan ook, draagt bij aan een steeds inclusievere (werk)wereld. Maar hoe realiseer je nou zo’n diverse en inclusieve groep mensen binnen de muren van je bedrijf? Mark Barrenechea, CEO van OpenText, geeft advies uit de praktijk.

Hoewel dit jaar het Nederlandse thema van de vrouwendag ‘heldinnen’ is, ligt internationaal de focus op eerlijke verhoudingen. De hashtag #BalanceforBetter is in het leven geroepen en wordt wereldwijd gedeeld. Gelijkheid tussen de seksen gaat uiteindelijk niet alleen vrouwen aan, maar raakt ons allemaal. Om hier daadwerkelijk gehoor aan te geven, moet je er als bedrijf actief mee aan de slag. Bij OpenText gebeurt dit bijvoorbeeld met het Women in Technology (WIT) programma, en met succes. Met wereldwijd 30 procent vrouwen in het bedrijf, loopt de softwareleverancier inmiddels voorop – zij aan zij met de grootste tech-bedrijven uit de branche. Maar hoe vooruitstrevend dit ook is, het kan altijd beter.

Seksegelijkheid moet een prioriteit zijn voor elk bedrijf. Waarom zou je Internationale Vrouwendag niet aangrijpen om ermee te beginnen? Denk eens aan de volgende stappen.

1. Begin bij het begin; zet genderneutraliteit op de agenda

Innovatie en diversiteit horen bij elkaar als yin en yang. Succes begint met een divers palet aan perspectieven, culturen en ideeën op de werkplek. Dit leidt uiteindelijk tot gelijkheid op de werkvloer, maar daar moet je wel iets voor doen. Investeer in diversiteitsprogramma’s, maar focus ook op gedeelde waarden. Zorg ervoor dat je openstaat voor meerdere culturen, in plaats van werknemers zich te laten aanpassen aan die van jou, en verlies daarbij rechtvaardigheid en gelijkheid niet uit het oog. Door je als bedrijf aan te sluiten bij initiatieven die diversiteit promoten, of zelfs voorstander zijn van meer vrouwen op de werkvloer – en je zo expliciet te profileren – is het zowel extern als intern duidelijk waar je voor staat.

2. Houd de nieuwe technologie op de werkvloer neutraal

Technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) en analytics moet vrij zijn van ‘gender bias’, oftewel voorkeuren voor sekse. Aangezien AI leert van de data die het verwerkt, is het essentieel dat die data geen vooroordelen bevat. Anders worden deze voorkeuren mee overgenomen en beland je in een vicieuze cirkel. Om de systemen de seksegelijkheid in ons personeelsbestand te laten weerspiegelen, moeten we ervoor zorgen dat de mensen of teams die deze informatie toevoegen, net zo onpartijdig zijn. Door hulpmiddelen als AI en analytics in te zetten bij recruitment en beoordelingstrajecten, komt al snel aan het licht of er vooroordelen op het gebied van sekse bij je bedrijf spelen. Wil je het aandeel vrouwen op de werkvloer veranderen, dan moeten deze twee aspecten op orde zijn. Onderzoek van McKinsey wijst uit dat vrouwen niet alleen minder vaak als manager worden aangenomen, maar nog minder vaak in die rol worden gepromoveerd. Sterker nog, tegenover elke 100 mannen die promotie maken, staan er maar 79 vrouwen.

3. Introduceer een mentorprogramma

Voor managers en leidinggevenden moet seksegelijkheid een gegeven zijn. Met een mentorprogramma stimuleer je de zogenaamde high performers, ontwikkel je hun vaardigheden en vergroot je hun zichtbaarheid bij senior-managers. Dit zorgt niet alleen voor beter leiderschap, maar ook voor meer engagement onder werknemers en minder uitval. Door high performers te bekronen stimuleer je het pad naar de top. Dit kan door, net als OpenText, vrouwelijke kartrekkers naar conferenties als de Grace Hopper Celebration, ’s werelds grootste bijeenkomst van vrouwen in tech, te laten gaan. Vrouwen die anderen inspireren en zichtbaar de glansrijke carrièreladder beklimmen, staan symbool voor verandering – niet alleen binnen het bedrijf, maar ook ver daarbuiten. Het meedoen aan een dergelijk evenement inspireert en geeft weer nieuwe ideeën voor seksegelijkheid.

4. Geef mensen een stem

Stel je eens voor dat je je in een ruimte bevindt, waarin je de enige bent van jouw geslacht, met jouw perspectief, jouw cultuur of jouw mening. Het komt helaas nog te vaak voor; teveel mensen worden niet gehoord, gerespecteerd of gewaardeerd binnen een organisatie. Door je hier actief van te distantiëren in je beleid, voorkom je dit. Dus verwerk dit in je gedragscode en zorg dat alle culturen, seksen en meningen voor vol worden gezien en serieus worden genomen. Respect moet verweven zijn in het DNA van je bedrijf, alleen dan verdwijnt het issue uiteindelijk helemaal van de agenda.

Ben je nog niet overtuigd van een goede balans op de werkvloer? Bedenk dan nog eens wat het voor je bedrijf kan doen. Met een stijging in de bedrijfsresultaten, verbeterde samenwerking en innovatie, betere klantrelaties en een vergroting van het werknemersengagement, zijn er redenen te over om voor een inclusieve werkvloer te gaan. #BalanceforBetter.

Door: Mark Barrenechea, CEO van OpenText 

Terug naar nieuws overzicht