Nexthink: Innovatie betekent mensen centraal zetten

Vincent Bieri, Co-founder van Nexthink

06-03-2019 | door: Marco van der Hoeven

Nexthink: Innovatie betekent mensen centraal zetten

Vincent Bieri, Co-founder van Nexthink, heeft het belang van innovatie met zijn bedrijf aan den lijve ondervonden. Toen hij het bedrijf startte in 2004 was zijn aandacht vooral gericht op productontwikkeling en de go to market-strategie van de producten. Maar dankzij een bredere focus op innovatie heeft Nexthink de afgelopen jaren ‘hypergroei’ doorgemaakt, een verdubbeling van het aantal medewerkers tot 450 medewerkers. Dit jaar verwacht hij een vergelijkbare groei. We spraken met hem op zijn visie over de rol van innovatie.

Artificial Intelligence, bij uitstek een innovatieve technologie, is een van de speerpunten in de technologie van Nexthink. “Daarmee waren we aanvankelijk te vroeg. Het werkte al goed, maar de markt was er nog niet klaar voor. Dat maakte het lastig te verkopen.” Die situatie is volledig veranderd, en Nexthink is een van de snelst groeiende bedrijven in de markt voor ‘employee IT experience’.

Hij pleit voor een praktische benadering van innovatie: “Innovatie is voor ons het aanpakken van reële en actuele problemen die mensen hebben. Daarmee kunnen ze dingen sneller en beter doen dan voorheen. Als het te vroeg komt, bijvoorbeeld omdat het antwoord is op een probleem dat misschien in de toekomst kan ontstaan, valt het eerder onder de noemer onderzoek.”

Sneller

“In commerciële bedrijven daarentegen gaat het erom dat je echte mensen helpt, op een manier die niemand anders dat kan. Dat is waar we rekening mee houden wanneer we met nieuwe oplossingen komen. Wij proberen een nieuwe manier te vinden waarop menen om kunnen gaan met IT en het netwerk, waarmee ze hun problemen sneller op kunnen lossen dan wanner ze Nexthink niet gebruiken.”

Hij benadrukt het belang van een blijvende focus op innovatie: Twee jaar na de oprichting van het bedrijf kwam het eerste product op de markt. Aanvankelijk werd de snelle groei die daarop volgde vooral gedreven door productontwikkeling en de vraag van onze klanten. Daarmee raakte de innovatie waar we mee begonnen verder uit beeld. Want je moet blijven werken aan het stimuleren van innovatie in een bedrijf.”

Jezelf opnieuw uitvinden

“Want innovatie is niet alleen het ontwikkelen van producten, maar ook alle andere zaken waardoor je beter werkt vallen eronder, zoals het ontwikkelen van beter lopende interne porcessen. Je moet voortdurend jezelf opnieuw uitvinden, en dat geldt niet alleen voor het R&D team.”

“Dat hebben we weer ingevoerd in ons bedrijf. Dat heeft ertoe geleid dat we niet alleen reageren op de vraag van de klant, maar ook nadenken over nieuwe manieren waarop we hen kunnen helpen in hun werk. Bijvoorbeeld door in het product de mogelijkheid op te nemen te meten hoe mensen denken over hun IT.”

Innoveren versus uitvinden

“Innovatie gaat over wat er nog meer komt, je moet pro-actief zijn. Maar dan wel op een manier die praktisch en commercieel haalbaar is. Als mensen er niet klaar voor zijn heeft het gen zin, dan is het niet meer dan een leuke uitvinding. Er is dan ook in mijn visie een duidelijk onderscheid tussen innoveren en uitvinden. Uitvinden is het ontwikkelen van iets dat er nog niet is, maar dat nog geen praktische toepassing heeft. Innovatie daarentegen speelt in op actuele vragen. Dat verschil is belangrijk.”

“Het gaat erom dat de mensen beseffend at het een oplossing biedt voor iets waar ze mee zitten. Het maakt het plotseling mogelijk dat probleem aan te pakken. Dat is wat innovatie doet. Als niemand erop zit te wachten kun je er niets mee. Om succesvol te zijn moet je iets hebben dat onderscheidend is, maar het moet wel ergens bij aansluiten.”

AI

Artificial Intelligence is de basis van de manier waarop de software van Nexthink met data omgaat. “Daarmee konden we aanvankelijk abnormaal gedrag in systemen detecteren. Maar het was nog lastig om uit te vinden wat de anomalie was. Daar waren vaak toch mensen voor nodig. Ondertussen, veertien jaar later, hebben we een oplossing ontwikkeld die de relevante data weet te halen uit de steeds complexere oplossingen.”

“En je kunt alleen betekenisvolle dingen halen ui complexe systemen met grote hoeveelheden data heb je artificial intelligence nodig. En dat is enorm handig voor klanten, die zo snel kunnen zien wat er aan de hand is met systemen, en wat ze eraan kunnen doen. Waar we echt innovatief zijn is dat we niet meer technologie centraal zetten. Wat nu centraal staat in steeds meer organisaties is de medewerker, met zijn eigen wensen en verwachtingen. En daaromheen heb je technologie en porcessen. Maar het gaat om der mensen. Dat is ook waar we met onze oplossingen heen gaan. Mensen en wat ze vinden staan centraal, wat zij willen is belangrijker dan de technologie.”

Dienstverlening

Voordat ik bij Nexthink zat werkte ik bij een ander bedrijf, en daar was alles volledig gericht op technologie. Mensen kochten de technologie nog voor de technologie zelf, als het goed ontworpen was wilden mensen het hebben. Dat gold toen voor een groot deel van de markt. Daar is op een bepaald moment verandering in gekomen. Mensen gingen zich afvragen of al die investeringen in technologie wel genoeg opleverden. Daarmee kwam dienstverlening centraal te staan, waarbij technologie een ondersteunende rol speelt. Dat is wat er nu gebeurt.”

En daarin staan mensen centraal. “Dat is begonnen o de consumentenmarkt, maar gebeurt ook steeds meer bij grote bedrijven. Want in bedrijven zijn het de mensen die innoveren, met behulp van technologie. Technologie is voor de mensen wel een voorwaarde. Millennials verwachten slimme technologie. Ik heb vele mensen aangenomen de afgelopen tijd, en in tegenstelling to vroeger willen ze allemaal weten met welke technologie ze gaan werken. Dat is een grote verandering in de houding tegenover technologie.”

Ruimte

Om mensen echt centraal te zetten moet je ze de ruimte geven om te innoveren. “Je geeft ze niet de opdracht ‘ga innoveren’, maar stelt ze in staat om met nieuwe ideeën te komen. En daar hoort bin dat ze fouten maken, die ruimte moet je ze geven. Sta open voor de nieuwe ideeën waar ze mee komen. Laat ze risico’s neme, en accepteer dat het soms misgaat. Alleen dan kun je als organisatie echt innoveren.”

Terug naar nieuws overzicht