Ruim de helft van de managers: 'Wet- en regelgeving stimuleert bedrijfssucces'

Maurits Aalders

28-02-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Ruim de helft van de managers: 'Wet- en regelgeving stimuleert bedrijfssucces'

Een toenemend aantal leidinggevenden ziet huidige wet- en regelgeving als onderdeel van hun succes. Wet- en regelgeving wordt in tegenstelling tot voorheen niet meer als bottleneck ervaren, werkt volgens managers juist in het voordeel van een bedrijf.

Dit blijkt uit onderzoek van Ricoh onder 2.550 senior-managers uit 24 Europese landen. Meer dan de helft van de respondenten (52%) erkent dat – vooral in dit digitale tijdperk – regelgeving bijdraagt aan zakelijk succes. Daarbij ziet 55 procent een belangrijke rol voor privacywetgeving als GDPR weggelegd. Maar de positieve effecten reiken verder dan dat. Een evenredig groot deel van de respondenten (56%) voldoet graag aan de milieuregelgeving, zoals het akkoord van Parijs. Meer dan twee derde (67%) is actief bezig met slimme, milieuvriendelijke technologieën. Dit impliceert een steeds groter bewustzijn voor hoe mensen, de planeet en het bedrijfsleven baat hebben bij milieuvriendelijk ondernemen.

Regelgeving en technologie gaan hand in hand

Het onderzoek laat zien dat in Europa 82 procent van de bedrijven in technologie investeert. In Nederland is dat percentage iets lager, namelijk 74 procent. Het tempo waarin technologie verandert, wordt door twee derde niet als problematisch gezien, maar als een kans. Bijna evenveel respondenten (63%) denken dat technologie onmisbaar is om te kunnen blijven voldoen aan de regels. Hiermee wordt duidelijk dat dat wat ooit voornamelijk als obstakel werd gezien, het tegenovergestelde blijkt te zijn. Ook in Nederland vinden de respondenten technologie essentieel om aan regelgeving te blijven voldoen. Al ligt het cijfer met 52 procent hier wat lager.

Maurits Aalders, Director Marketing bij Ricoh Nederland, licht toe: "Leidinggevenden staan anno 2019 voor de uitdaging om op een verantwoordelijke manier om te gaan met een constant veranderend technologisch landschap. Gelukkig zien zij de voordelen van het voldoen aan eisen voor veiligheid en privacy, en het werken met oog voor omgeving en milieu, steeds beter in. Dankzij technologische ontwikkelingen is compliance van probleem uitgegroeid naar kans. Sterker nog; regelgeving wordt inmiddels benut om als bedrijf te groeien. De grote meerwaarde van slimme technologie, zoals het stimuleren van de productiviteit, het oplossen van problemen en het helpen bij eenvoudige taken, wordt vaker ingezien en benut."

Terug naar nieuws overzicht
Security