Bedrijven willen meer flexibiliteit met multicloud

27-02-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Bedrijven willen meer flexibiliteit met multicloud

Onder IT-verantwoordelijken is er een groeiende vraag naar flexibiliteit, onderlinge afstemming en geconsolideerd beheer voor hybrid IT- en multicloud. Organisaties proberen zoveel mogelijk de balans te vinden tussen de flexibiliteit van cloud computing en het risico op een vendor lock-in.

Dit blijkt uit het onderzoek Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pierre Audoin Consultants (PAC) namens Fujitsu onder 400 IT-beslissers in acht landen. Door snellere digitale transformatie is hybrid-IT steeds meer de norm geworden. De meest succesvolle partijen gaan voor een 'juiste belasting voor het juiste cloudplatform'. Dit zorgt echter voor genoeg nieuwe obstakels, waarvan vendor lock-in volgens het onderzoek de voornaamste is.

Vendor lock-in voorkomen

Inkoopflexibiliteit helpt vendor lock-in te voorkomen door de toeleveringsketen te diversifiëren. Ongeveer 80% van de respondenten noemt inkoopflexibiliteit 'bedrijf kritisch' of 'zeer belangrijk' en daarmee is het de belangrijkste overweging voor de implementatie van hybrid-IT. Volgens 86 procent is inkoopflexibiliteit ook essentieel in een markt waarin meer dan de helft (55%) van alle organisaties met hybrid-IT bijna volledig gebruikmaakt van cloud voorzieningen.

Driekwart van de organisaties geeft aan dat het vermogen van de IT-afdeling om snel op gebeurtenissen te reageren 'bedrijf kritisch' of 'zeer belangrijk' is. Hieruit blijkt dat de behoefte om sneller veranderingen door te voeren, groot is. 79 procent noemt flexibiliteit een voordeel van de implementatie van hybrid-IT. Met het oog op de concurrentiedruk mogen IT-systemen geen beletsel vormen voor digitale transformatie.

Dit verklaart waarom 63% van de gebruikers van hybride IT snellere levering en betrouwbaardere bedrijfsresultaten de belangrijkste redenen vindt om samen te werken met een leverancier van cloud- en traditionele IT-diensten. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat integratie en beheer de grootste obstakels zijn voor organisaties die hybride IT-omgevingen willen opzetten, verbinden en optimaliseren. Iets minder dan de helft (48%) van alle respondenten noemt dit een grote uitdaging. Opvallend genoeg zegt slechts één tiende van de ondervraagden geen problemen te hebben met de integratie en beheer.

Complexiteit beheersen

Ander onderzoek wijst op een duidelijke tendens onder ondernemingen om meerdere cloud-omgevingen te implementeren. Het PAC-rapport toont echter aan dat ondernemingen onwillig staan tegenover het beheer van meerdere vergelijkbare clouds. Bijna 90 procent van de respondenten in de transportsector en de publieke sector geeft de voorkeur aan een geconsolideerd beheer van elk type cloud door één leverancier. Twee derde tot driekwart van de respondenten in alle verticale markten is van plan om één leverancier aan te wijzen voor elk type cloud. Het totale gemiddelde is 76 procent.

Mark Phillips, hoofd Digital Pursuits, Fujitsu EMEIA: "Nu de cloud mainstream is, zijn veel organisaties veel selectiever geworden wat betreft de implementatie van clouddiensten. Aan de ene kant zijn ze alert op het nieuwe risico van vendor lock-in en hebben ze uitvoerbare strategieën ontwikkeld om dit af te wenden. Aan de andere kant zijn ze ervan overtuigd dat de cloud een goed antwoord is op storingen. Ze zien samenwerking met toonaangevende internationale systeemintegratoren zoals Fujitsu als de beste manier om de implementatie en het beheer van de Cloud te versnellen en van risico's te ontdoen. Dat is met name het geval voor integratie en beheer, die als de grootste obstakels worden beschouwd. Dit is iets dat aan bod komt in een nieuw rapport, The State of Orchestration, 2018/2019".

Terug naar nieuws overzicht
Cloud