In de dynamiek van het dataverkeer gaan we op zoek naar nieuwe antwoorden

Carola Verschoor, Royal HaskoningDHV

20-02-2019 | door: Marco van der Hoeven

In de dynamiek van het dataverkeer gaan we op zoek naar nieuwe antwoorden

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft een duidelijke visie op innovatie. In het kader van de corporate slogan Enhancing Society Together betekent innovatie ook het verder digitaliseren van de dienstverlening, op basis van concrete initiatieven. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van die strategie is Carola Verschoor, die daarbij nauw samenwerkt met de CIO om de digitale dienstverlening mogelijk te maken. “Mijn devies is: het kan simpeler”.

Carola Verschoor is bij het Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor de innovatie. Haar functietitel luidt voluit Corporate Director Innovation and Digital Services. “We hebben een duidelijke ambitie om onze business te laten groeien met Digital Services”, zegt ze. “Om dat te kunnen doen moeten we innoveren. Dat vraagt om een ander aanpak dan we in onze organisatie gewend zijn.”

Traditioneel is Royal HaskoningDHV een projectorganisatie. “Innovatie vraagt juist om een brede, gecoördineerde aanpak. Ons advieswerk was altijd gericht op specifieke klantvragen en vroeg om domeinkennis. Met digitale technologie willen we nu juist meerdere klantvragen op een bredere manier kunnen aanpakken. In de dynamiek van het dataverkeer gaan we op zoek naar nieuwe antwoorden. Ik geef dus leiding aan een samengesteld team dat innovatie wil accelereren binnen onze organisatie.”

Oefenen

De mensen die aan haar rapporteren zijn de mensen uit de praktijk. “We bouwen aan een matrixorganisatie om de kennis samen te brengen die nodig is voor ontwikkeling van toekomstige diensten. En we oefenen. We zijn tenslotte ingenieurs, we willen het concreet maken. Er gebeurt daarom heel veel. Dat dit werkt zie je aan de mensen. Innovatie mag geen abstract begrip zijn, het moet een mindset worden. Zodra ik begon in 2017 zijn we in workshops gestart met lopende projecten, om te kijken hoe je die beter kunt maken met digitalisering. We willen denken vanuit de customer journey.”

“Wat zijn de waardeproposities van de toekomst? Dát is de vraag waar we mee werken. Niet gezien vanuit de technologie, maar gezien vanuit de vraag van de klant. Dat past in onze visie Enhancing society together. Wat heeft de klant, wat heeft de maatschappij eraan? Wat zorgt voor zaken als gemak, comfort, welzijn?”

Vraag

“Mijn persoonlijke missie is dat we onze enorm knappe groep probleemoplossers maken tot probleemduiders. Zo kunnen we al die kennis die hier is nog meer inzetten voor de maatschappij, met behulp van digitale technologieën. Maar het begint niet met die technologieën, het begint met de vraag, wat is het probleem? Wat heeft een antwoord nodig, niet wat is het antwoord?”

“Wat ik mooi vind aan het workshopformaat is dat ingenieurs denken in hun hoofd, maar voor innovatie moeten we expliciteren wat in die hoofden zit. En dan komen de inzichten heel snel.. Bijvoorbeeld door in een rollenspel bijna letterlijk in de huid van de klant te kruipen. Daarmee kregen we en compleet andere dynamiek, de bijeenkomsten borrelden van de energie en de vindingrijkheid. Mensen gaven aan dat ze weer verbonden waren met de essentie van het ingenieur zijn, namelijk het verschil willen maken. Want een ingenieur gelooft in maakbaarheid. Daarom zijn ze zo briljant, En nu gaven we ze een proces om al die kennis toe te passen. Ze kregen een manier van denken om het proces te ondersteunen en waardevolle oplossingen te genereren.”

Data

Parallel daaraan is Royal HaskoningDHV bezig om alles te leren over wat digitale technologieën kunnen betekenen. “De belangrijkste gewaarwording daarin is het besef dat digital services eigenlijk data driven services zijn. Innovatie heeft te maken met de manier waarop je dat inzet in de echte wereld. En dat begrijpen mensen, want veel van onze collega’s zijn wiskundig onderlegd, en begrijpen wat algoritmen en informatiesystemen zijn. Dan komt het heel dichtbij, de sleutel ligt in data science: de verwerking van data. En dat prikkelt weer de nieuwsgierigheid, hoe kan ik dat integreren in wat ik al weet.”

Dat heeft volgens haar drie aspecten: ik begrijp de klantvraag, ik heb de domeinkennis, en ik kan daar met digitale technologieën nieuwe vormen aan geven. “Mijn credo is: maak het nog simpeler, maak het niet te complex. We zien de aanpak van innovatie als opties, of om een andere beeldspraak te gebruiken: het is als eieren, sommigen leveren wel kuikentjes op, andere niet. Daar is ruimte voor bij ons. Niet iedere innovatie is levensvatbaar, maar dat is geen reden om het niet te doen.”

Open

Dat hele innovatieproces is bij Royal HaskoningDHV volledig open, het is democratisch. “Digitalisering betekent dat kennis van iedereen is, en bedoeld is om inventiviteit te prikkelen. Alles wat we genereren is beschikbaar voor alle medewerkers over de hele wereld. Ze hebben allemaal toegang tot de innovation hub waar ze alle informatie te zien krijgen.”

Zo is in Amersfoort een speciale Discovery-ruimte geopend, ingericht om co-creatie te stimuleren. “Dat is een grote ruimte vlak bij de hoofdingang en uitermate geschikt voor het faciliteren van de analoge processen waarin de ideeën en de duiding van de problemen tot stand komen. Daar kunnen we allerlei zaken creëren, daar borrelt van alles op het gebied van innovatie. En we gaan dergelijke innovatie-ruimtes ook inrichten op kantoren in andere landen.”

CIO

Carola Verschoor is met innovatie vooral actief met de digitale transformatie van de dienstverlening en met het creëren van nieuwe proposities.. Alles rondom ontwikkeling en operations is het domein van de CIO, Eric Overvoorde, waarbij ook gewerkt wordt met decentrale digitale labs. “Onze samenwerking is enorm intensief. Ik bel op dit moment vijf of zes keer per dag met Eric. Dat heeft alles te maken met de maturity van de organisatie, we opereren als één unit. De CIO waarborgt de kwaliteit van de digitale diensten die we ontwikkelen. Waar we voorheen steeds met eenmalige projecten werkten, vraagt innovatie om continuïteit van de te leveren dienst. Daarom is het voor mij cruciaal om samen te werken met de CIO. Alleen dan kunnen we de Raad van Bestuur de zekerheid bieden dat onze innovatieve digitale diensten robuust, hoogwaardig én veilig zijn.”

Terug naar nieuws overzicht