Definitief akkoord over EU-wettekst met uploadfilter en linktaks

14-02-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Definitief akkoord over EU-wettekst met uploadfilter en linktaks

EU-lidstaten hebben een definitief akkoord bereikt over de exacte tekst van de nieuwe auteursrechtrichtlijn. Onderdeel van deze richtlijnen zijn enkele omstreden wetsartikelen met betrekking tot een uploadfilter voor content die gebruikers uploaden en een linkstaks voor het overnemen van teksten van uitgevers.

Dit meldt Europarlementariër Julia Reda van de Duitse Piratenpartij, die kritisch tegenover de wettekst staat. De definitieve tekst is nog niet bekend gemaakt, maar volgens Reda gebaseerd op het compromis dat Duitsland en Frankrijk onlangs bereikten. Onderdeel van de definitieve tekst is onder meer het omstreden artikel 13, dat internetdiensten verplicht tijdig licenties te bemachtigen voor content die gebruikers uploaden. Ook moeten diensten voorkomen dat hun gebruikers auteursrechtelijk beschermd werk uploaden indien deze content als zodanig is gemarkeerd.

Ook artikel 11 uit de wettekst is omstreden. Dit artikel verplicht partijen een licentie af te nemen om korte teksten van uitgevers zoals nieuwsberichten over te mogen nemen. Wel is het toegestaan enkele woorden of korte stukjes uit berichten licentievrij over te nemen. Waar de grens precies ligt is echter niet duidelijk, waardoor ook de impact van dit wetsvoorstel onduidelijk is.

Wetsvoorstel moet nog worden aangenomen

Ondanks dat de wettekst definitief is, moet het wetsvoorstel wel nog worden aangenomen. Op korte termijn stemmen de lidstaten van de Europese Raad over het voorstel. Indien dertien EU-lidstaten of een groep lidstaten die gezamenlijk 35% van de EU-bevolking vertegenwoordigen tegenstemmen wordt het wetsvoorstel hier afgewezen, meldt Reda. De kans dat dit gebeurt is relatief klein, aangezien bij de vorige stemming slechts 8 landen die gezamenlijk 27% van de EU-bevolking vertegenwoordigen tegen waren.

Daarnaast moet het wetsvoorstel door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Reda noemt de kans dat het wetsvoorstel hier sneuvelt het grootst. Indien dit het geval is kan het Europees Parlement ervoor kiezen het wetsvoorstel in zijn geheel af te keuren of wijzigingen aan te brengen aan de wettekst. Deze stemming wordt tussen 25 en 28 maart of tussen 15 en 18 april gehouden.

Terug naar nieuws overzicht