Overheid investeert in 2019 het meest in data-analyse en cybersecurity

24-01-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Overheid investeert in 2019 het meest in data-analyse en cybersecurity

CIO's bij de overheid verwachten in 2019 het meest te zullen investeren in data-analyse en cybersecurity. De technologieën hebben hiermee de cloud ingehaald, die vorig jaar nog de belangrijkste investering voor overheden was.

Dit blijkt uit de 2019 CIO Agenda Survey van onderzoeksbureau Gartner, waarvoor 3.102 CIO's waaronder 528 CIO's binnen de overheid zijn ondervraagd. Gartner stelt dat AI en data-analyse door de overheid steeds meer als 'game-changing' technologieën worden gezien, wat de toenemende investeringen verklaart. "Gebruik maken van data vormt de kern van digitale overheid - het is de centrale troef voor alles wat de overheid overziet en biedt," zei Rick Howard, VP-analist bij Gartner. "Het vermogen om die data in realtime strategisch te gebruiken, zal het vermogen van de overheid om naadloos diensten te leveren ondanks toegenomen druk op de beperkte beschikbare middelen aanzienlijk verbeteren."

Digitale volwassenheid groeit

Als het gaat om strategische bedrijfsprioriteiten, geeft 18 procent van de CIO's op alle overheidsniveaus in 2019 opnieuw prioriteit aan digitale initiatieven om doelstellingen te realiseren. In andere sectoren ligt dit percentage op 23 procent. De drie belangrijkste prioriteiten die hierop volgen zijn sectorspecifieke doelen (13 procent), operationele uitmuntendheid (13 procent) en kostenoptimalisatie/-reductie (8 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat overheden voortgang boeken met het ontwerpen en leveren van digitale diensten, waarmee zij een vergelijkbare digitale volwassenheid hebben bereikt als andere sectoren. Zo geeft 29% van de respondenten aan dat zij hun digitale initiatieven momenteel opschalen en verfijnen. Dit is volgens Gartner het kantelpunt waarop een digitaal initiatief als volwassen mag worden beschouwd. Het percentage is met 15 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. In andere sectoren ligt dit percentage echter op 33 procent, waarmee de overheid blijft achterlopen met het opschalen en verfijnen van digitale initiatieven. De kloof is vooral zichtbaar in de defensie- en inlichtingensector, waar slechts negen procent van de respondenten digitale initiatieven heeft geschaald.

'Overheid moet digitale volwassenheid blijven verbeteren'

"Om te voldoen aan de toegenomen vraag en de veranderende verwachtingen van burgers voor effectieve en efficiënte diensten, moet de overheid haar digitale volwassenheid blijven verbeteren", zegt Howard. "CIO's van de overheid erkennen duidelijk het potentieel van de digitale overheid en zijn begonnen met het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten, maar moeten deze nu via digitaal leiderschap doorontwikkelen van visie tot toepassing."

Ondanks de focus op digitaal, is slechts 17 procent van de CIO's van de overheid van plan om meer te investeren in initiatieven voor digitaal ondernemen. In andere sectoren ligt dit percentage op 34 procent. Hoewel overheids-CIO's een duidelijke visie hebben op het potentieel van digitale overheid en opkomende technologieën, zegt 45 procent dat ze de IT- en bedrijfsmiddelen missen die nodig zijn om deze visie uit te voeren.

AI is belangrijke 'game changer'

Als we kijken naar de belangrijkste 'game changing' technologieën voor overheden, gaat AI met 27 procent aan de leiding. Data analytics wordt door 22 procent van de CIO's genoemd, gevolgd door cloud technologieën (19 procent). De cloud is hiermee twee plaatsen gedaald ten opzichte van de vorige editie van het onderzoek in 2018.

gartner-2019-cio-agenda-survey-1.png

"AI biedt nieuwe inzichten en distributiekanalen die overheden in staat stellen te schalen tot een omvang die voorheen niet mogelijk was", zegt Howard. "Dit maakt het mogelijk waardevolle menselijke resources toe te wijzen aan meer complexe processen en beslissingen."

10 procent van de respondenten binnen de overheid zet al een AI-oplossing in, terwijl 39 procent verwacht dit binnen één of twee jaar te doen. Nog eens 36 procent verwacht binnen twee tot drie jaar een AI-oplossing uit te rollen.

Investeringen in cybersecurity, cloud en data stijgen

Op alle overheidsniveaus zijn business intelligence (BI) en data-analyse (43 procent), cyber- en informatiebeveiliging (43 procent) en clouddiensten en -oplossingen (39 procent) de meest voorkomende technologische gebieden voor meer technologische investeringen in 2019. Cloud daalde van de eerste plaats vorig jaar naar de tweede plaats algemeen voor 2019.

gartner-2019-cio-agenda-survey-2.png

Het feit dat opnieuw meer wordt geïnvesteerd in IT-beveiliging, geeft volgens Howard aan dat de overheid zijn rol als beheerder van publieke data erkent en veilige transacties een belangrijke aandachtspunt zijn voor overheden in de digitale wereld. "In de hedendaagse digitale wereld zijn cyberaanvallen zeer zichtbaar, steeds schadelijker en kostbaar, en tasten het vertrouwen van het publiek aan", zegt Howard. "Overheids-CIO's hebben hun prioritering van cybersecurity door de jaren heen steeds verder verhoogd en zetten zich in om malafide aanvallen en dreigingen zo goed mogelijk te mitigeren."

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie