NEN praat belanghebbenden bij over Cyber Security Act

23-01-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

NEN praat belanghebbenden bij over Cyber Security Act

De diversiteit van Internet of Things (IoT) toepassingen leidt tot vele uitdagingen op het gebied van security en privacy. De risico’s die het koppelen van allerlei apparaten aan het internet met zich meebrengt zijn groot. De Europese Commissie heeft al een aantal maatregelen aangekondigd in de vorm van de Cyber Security Act. Op 21 maart worden tijdens de NEN kick-off bijeenkomst ´IoT Security en Privacy´ de laatste ontwikkelingen rond deze Europese wetgeving gepresenteerd.

Het IoT biedt in diverse domeinen veel kansen voor automatisering, nieuwe producten, diensten en nieuwe verdienmodellen. De opmars van IoT toepassingen leidt tot een snelle groei van het aantal verbonden apparaten. De veiligheidsrisco’s nemen echter ook exponentieel toe. Met de Cyber Security Act wil de Europese Commissie inspelen op deze risico’s. Een van de onderdelen van de Cyber Security Act is een Europees cyber security certificatiesysteem voor ICT producten. Dit is volgens NEN een zeer belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van IoT.

Certificatiesysteem

Een dergelijk certificatiesysteem zal worden gebaseerd op erkende internationale en Europese normen. Deze normen worden ontwikkeld binnen ISO, IEC en in Europa binnen CEN en CENELEC. Nederlandse belanghebbenden die hierbij betrokken zijn, doen dat via het Nederlands Normalisatie-instituut NEN.

Experts in de NEN werkgroep IoT Security dragen bij aan en beïnvloeden de normen die de basis zullen vormen voor het Europese certificatiesysteem voor onder andere IoT. Ook worden ze in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de acties onder de Cyber Security Act.

Kick-off bijeenkomst

NEN organiseerde op 21 maart 2019 de kick-off bijeenkomst ´IoT security en privacy´ van de NEN werkgroep IoT Security. Tijdens de kick-off wordt onder andere gesproken over de stand van zaken in Europa en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van internationale standaardisatie en zowel het belang als de inbreng van Nederland. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

 

Terug naar nieuws overzicht
Security