Cisco geeft internationale award aan Avit

20-02-2019 | door: Teus Molenaar

Cisco geeft internationale award aan Avit

Innovatieve financiering past binnen het programma dat Cisco zijn partners aanbiedt, en stelt netwerk integrator Avit in staat hun klanten te ondersteunen en te adviseren bij de integratie en innovatie van de IT-omgeving. Avit is hierin succesvol en won onlangs meerdere nationale- en internationale awards van de netwerkfabrikant. Voor het eerst een Nederlandse organisatie met een Global Award toegekend door Cisco.

Trots staat Ronald Kraanen, algemeen directeur van Avit, op de foto met in zijn linkerhand de Cisco Global Capital Partner Award 2018. Naast hem Jasper van ’t Wout, strategisch directeur van Avit. De foto is genomen tijdens de Cisco Global Partner Summit in Las Vegas.

Het moment bekroont een reeks van awards die Avit eind 2018 ten dele is gevallen. In Las Vegas ontving Avit ook nog de Cisco EMEAR & North Capital Award en de Cisco North Software Award. Enkele weken daarvoor ontving Avit van Cisco Nederland de Software Partner of The Year award en Customer Experience Partner of the Year award.

Vooral op de internationale erkenningen zijn Kraanen en Van ’t Wout bijzonder trots. “Qua volume is Nederland het veertiende land voor Cisco. Des te opmerkelijker is het dat wij zo’n prestigieuze internationale award toegekend krijgen. Natuurlijk kijkt Cisco naar het volume dat partners genereren bij de beoordeling voor de awards, maar evenzeer naar de manier waarop zij succesvol zijn in het benutten van de programma’s”, legt Kraanen uit.

Innovatieve financiering

Bij de Capital Award gaat het om het toepassen van de financieringsmogelijkheden die Cisco aanbiedt. “Het afgelopen jaar hebben wij als onderneming in het geheel een ‘double digit’ groei doorgemaakt. Niet in het minst doordat wij de financieringsprogramma’s van Cisco succesvol weten in te zetten”, verklaart Kraanen.

Het uitgangspunt is volgens hem niet reguliere financiering, maar een programma om de totale looptijd van ICT-projecten tijdens de gewenste levensduur te financieren. “Wij bepalen met de opdrachtgever de te verwachten en gewenste technologische levensduur en stemmen dit af op de innovatiedoelstellingen van een organisatie. Stel dat een technologieproject een reguliere levensduur heeft van vijf jaar. Wij weten dat klanten op basis van hun innovatieagenda vaak al eerder gedeeltelijk of in het geheel naar een ander, meer actueel platform zouden willen overgaan. Ook is bekend dat onderhoud en support duurder worden naarmate de looptijd van de technologie langer is. In een financieringsvoorstel beoordelen wij dergelijke elementen en kunnen wij rekening houden met een restwaarde op basis van de innovatieverwachting, en een besparing realiseren op basis van het financieren van de te verwachten looptijd van het support. Je ziet dat financiering van dit soort projecten niet alleen met afschrijving te maken heeft, maar ook met de automatiseringsstrategie van een onderneming. Die kennis ontbreekt vaak bij de reguliere financieringsinstellingen; evenals de gewenste flexibiliteit hieromtrent. Zij mijden over het algemeen technologieprojecten. Door goed gebruik te maken van alle mogelijkheden die het financieringsprogramma van Cisco biedt, weten wij niet alleen bestaande projecten te financieren, maar wordt ook de scope vaak uitgebreid”, aldus Kraanen.

Van ’t Wout vult aan: “Overigens gaat het niet alleen om Cisco-apparatuur bij projecten. Onze klanten hebben vrijwel altijd een gemengde omgeving. Ook daarvoor kunnen wij het programma inzetten. Wij overleggen met de klant waar hij over vijf jaar wil zijn; dan krijg je een gesprek over functionaliteit en innovatie en niet een discussie over budget.”

Schoon schip

Avit pakt de projecten breed aan. Het gaat niet over alleen een switch of een router; het gaat erom wat de automatisering voor de bedrijfsvoering moet betekenen. “Een op de drie projecten binnen ons bedrijf wordt gefinancierd”, zegt Kraanen. Vaak bij de wat grotere internationale klanten; maar inmiddels ook steeds vaker bij zorg-, hospitality- en onderwijsinstellingen. Wij maken inzichtelijk wat de bijkomende kosten zijn van de verouderde apparatuur; dan is het vaak zinvol om schoon schip te maken. Door het gesprek over het gewenste project breder te positioneren bij onder andere ook de CFO, ondersteunen wij de IT-afdeling vaak om naast het gebudgetteerde project op basis van de innovatie doelstelling ook eerder budget te genereren voor het vervangen van vaak verouderde componenten. Belangrijk is om in dit comité de totale architectuur tegen het licht te houden en de meerwaarde ervan te bepalen.”

Integratie

Avit ontving ook de Cisco Nederland Software Partner of The Year. De netwerkfabrikant is in de transitie van een hardware leverancier naar een softwarebedrijf. Avit bleek afgelopen jaar erg succesvol in deze transitie en heeft deze prijs ontvangen voor de projecten die gezamenlijk met Cisco zijn gerealiseerd op basis van het leveren, implementeren en beheren van enterprise software contracten op het gebied van o.a. networking, security en collaboration.

Zelf heeft Avit jaren geleden flink geïnvesteerd om subscription based software te kunnen aanbieden. Een van de oplossingen die bijdraagt in de successen van afgelopen jaar betreft een management dashboard, genaamd Network Asset Compliance Center (NACC). Deze software heeft Avit ontwikkeld om geautomatiseerd real-time informatie over alle assets in het volledige WAN/LAN te analyseren en deze data te verrijken. Waarbij klanten worden geadviseerd en er acties kunnen worden ingepland op basis van door Cisco gepubliceerde release notes ten aanzien van onder andere software versies, security patches en end-of-support data.

NACC geeft diepgaand inzicht in het netwerk van de organisatie: welke netwerkapparatuur in gebruik is, op welke plek de apparatuur staat, wat de software- en securitystatus ervan is en of er contractueel nog support wordt verleend. Die informatie geeft het inzicht om te kunnen bepalen wanneer welke apparatuur vervangen moet worden (life cycle management), welke beheeractiviteiten nog nodig zijn - zoals software-updates installeren - en of er beveiligingsproblemen zijn die opgelost moeten worden. Voor veel bedrijven is het heel kostbaar om dit alles helder te krijgen zonder deze tooling.

“Wij zorgen voor de integratie; wij programmeren waarde rond de producten van Cisco”, licht Van ’t Wout toe.

Klanttevredenheid

De derde award die het tweetal benadrukt, betreft klanttevredenheid: de Customer Experience Partner of the Year. Ontvangen, omdat Avit het afgelopen jaar veel nieuwe servicecontracten heeft afgesloten, maar daarnaast ook veel bestaande servicecontracten heeft mogen verlengen. “Dat doen klanten met name op basis van een hoge klanttevredenheid over de geleverde dienstverlening”, benadrukt Kraanen.

Hij heeft het over de managed services die Avit biedt vanuit het Network Operating Centre (NOC) in Emmeloord. “Ook daar gebruiken wij onze integratiesoftware en analysetools, zodat wij preventief werken en beheren om storingen te voorkomen. In die zin hangen de laatste twee awards met elkaar samen: wij hebben de software om inzicht te krijgen in het netwerk(verkeer) en passen dat vervolgens zelf ook toe om geautomatiseerde services en diensten te leveren”, aldus Kraanen.

Van ’t Wout voegt er nog aan toe dat dit inzicht ook nodig is om de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen én om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. “Je kunt eenvoudig aantonen wat wij doen om gegevens te beschermen.”

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Security