UWV traint 900 managers in informatiebeveiliging en privacy

07-01-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

UWV traint 900 managers in informatiebeveiliging en privacy

900 managers van het UWV hebben het afgelopen jaar een training gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Deze training moet hen helpen op veilige wijze om te springen met (persoons-)gegevens.

Dit blijkt het het jaarrapport van het CBS. "Adequaat risicobesef bij management en uitvoerend personeel in relatie tot de omgang met persoonsgegevens is nodig. We zorgen daarom dat onze medewerkers weten hoe ze kunnen bijdragen aan een veilige omgang met informatie. Aan het eind van 2018 zullen 900 managers een training hebben gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. In 2019 zullen wij via getrainde managers deze kennis overdragen aan medewerkers", schrijft de organisatie in het rapport.

In gesprek met toezichthouder en ministerie

Het UWV wil met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in gesprek over mogelijkheden haar dienstverlening te verbeteren en tegelijkertijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juiste bescherming van de persoonlijke levenssfeer te bieden. "UWV hecht groot belang aan een zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens en streeft tegelijkertijd naar
optimale dienstverlening die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen", aldus de organisatie.

Ook wijst het UWV erop in 2019 een jaar te werken met een aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, de actieve informatieplicht, het register gegevensverwerking en het inzage- en correctierecht. "UWV zal verwerkingen van persoonsgegevens blijven bekijken op doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit. Dataminimalisatie is een belangrijk uitgangspunt in de AVG. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen gegevens, maar ook over aantallen personen waarover gegevens worden verwerkt. Een bijna automatisch gevolg daarvan is dat onze medewerkers waar mogelijk zicht krijgen op minder gegevens en/of zicht krijgen op de gegeven van minder personen", schrijft de organisatie.

Het jaarrapport van het UWV is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht
Security