Minister wil uniforme gegevensuitwisseling in zorg verplichten

28-12-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Minister wil uniforme gegevensuitwisseling in zorg verplichten

Zorginstellingen worden stapsgewijs verplicht om digitale gegevens op een uniforme manier met elkaar te gaan uitwisselen. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan wetgeving om standaardisatie op dit gebied af te dwingen.

Dit schrijft Bruins in een brief gericht aan de Tweede Kamer. "In het belang van de patient, die recht heeft op kwalitatief goede zorg – en goede informatievoorziening en gegevensuitwisseling zijn daarvoor randvoorwaardelijk - ga ik de belemmeringen in elektronische gegevensuitwisseling aanpakken. Mijn ambitie is dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert waardoor ook patie?nten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Zowel tussen instellingen als binnen instellingen moet digitaal het nieuwe normaal worden. De afgelopen jaren is gebleken dat dat niet altijd vanzelf gebeurt en zeker niet snel genoeg terwijl de tijd er rijp voor is", aldus Bruins.

Standaardisatie

De minister wil daarom elektronische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen verplicht stellen. Bruins wil per zorgproces toewerken naar een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling. Om een uniforme gegevensuitwisseling zeker te stellen wil de minister hierbij werken met standaarden. Voor de ontwikkeling hiervan gaat Bruins in gesprek met het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Ook wil de minister onderzoeken of gegevensuitwisseling in audits van zorgaanbieders meegenomen kan worden.

Bruins streeft ernaar binnen drie maanden een roadmap opstellen. Minister Bruins: "Ik geef alle betrokkenen drie maanden de tijd om samen met mij tot een roadmap te komen van met prioriteit te digitaliseren zorgprocessen en bijbehorende (te verplichten) standaarden. Het digitaliseren van zorgprocessen houdt in dat de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners die bij dat zorgproces betrokken zijn digitaal verloopt." De definitieve roadmap wordt naar verwachting in april met de kamer gedeeld.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid, Zorg, data