Nederlanders willen keurmerk voor smart city-initiatieven

14-12-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Nederlanders willen keurmerk voor smart city-initiatieven

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overheid een keurmerk in het leven moet roepen voor bedrijven die technologie leveren voor het creëren van een smart city. Een dergelijk keurmerk kan burgers beschermen.

Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau dat Dell EMC heeft laten uitvoeren. Van de 1.032 ondervraagde respondenten vond 86,4 procent dat er vanuit de overheid een dergelijk keurmerk moet komen. De onderzoekspopulatie bestond uit 18 tot 65-jarigen. Hoe ouder de respondent hoe groter de groep die graag zo’n keurmerk zou willen zien. Tegelijkertijd was bijna driekwart van de ondervraagden (73,2 procent) het er mee eens dat burgers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun persoonlijke informatie te beschermen in een smart city. Iets meer dan een kwart (26,8 procent) van de respondenten was het daar niet mee eens.

Initiatieven verbinden

Bram Reinders van de netwerkorganisatie voor gemeenten Institute for Future of Living (IFL), die deelnam aan een rondetafeldiscussie naar aanleiding van het onderzoek, roept vooral bedrijven op om het voortouw te nemen in de ontwikkeling naar smart cities. "Steden in Nederland hebben een eigen focus, bijvoorbeeld Den Haag op Cybersecurity, Amsterdam op Circulaire Economie en Eindhoven op Mobiliteit. Ook bedrijven zouden leiderschap moeten tonen in de ontwikkeling en het voorop moeten lopen in de ontwikkeling naar smart cities en hier budget voor vrij moeten maken. Het bedrijfsleven kan de verschillende initiatieven met elkaar verbinden", aldus Reinders.

Global CTO voor Sales bij Dell Technologies Patricia Florissi (foto): "Een bedrijf als Dell EMC moet een grote bijdrage leveren om veilige en betrouwbare smart cities mogelijk te maken. Door samenwerkingen aan te gaan met gemeenten en de samenleving hier zoveel mogelijk in te betrekken, denk ik dat het mogelijk is. Het kost alleen veel tijd. Daarbij is het goed om een keurmerk te hebben. Door in een 'code of conduct' vast te leggen wat burgers en gemeenten verwachten van bedrijven, weten wij wat wij mogen en niet mogen. Ook is het goed om als bedrijven onderling verwachtingen vast te leggen. Samen moeten wij de antwoorden vinden."

Voordelen smart cities

Uit het onderzoek, dat in opdracht van Dell EMC is uitgevoerd door PanelWizard, blijkt ook dat veel respondenten nog niet heel goed weten wat een smart city voor voordelen kunnen opleveren voor burgers. Meer dan de helft van de ondervraagden (56,6 procent) denkt bijvoorbeeld dat het bestuur van steden meer profiteert van de voordelen van een smart city dan de inwoners zelf. Relatief veel vrouwen hebben deze stelling met 'ja' beantwoord. Ook geldt dat hoe lager opgeleid de respondent is, des te vaker hij van mening is dat het bestuur meer profiteert van een smart city dan de burger.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Smart City