Tien trends die impact hebben op I&O leiders

05-12-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Tien trends die impact hebben op I&O leiders

Tien trends gaan in 2019 impact hebben op infrastructuur-, operationele- en cloudstrategieën. Door zich nu alvast voor te bereiden op deze trends kunnen infrastructurele- en operationele (I&O) leiders hun digitale infrastructuur voorbereiden op de toekomst.

"Meer dan ooit is I&O betrokken bij ongekende gebieden van de moderne enterprise. De focus van I&O leiders ligt niet langer uitsluitend op het leveren van techniek en operationele activiteiten, maar juist op het leveren van producten en diensten die de business strategie van een organisatie ondersteunen en faciliteren", aldus Ross Winser, senior onderzoeksdirecteur bij Gartner. "De vraag is 'hoe kunnen we mogelijkheden zoals artificial intelligence (AI), netwerkautomatisering en edge computing inzetten om snelgroeiende infrastructuren te ondersteunen en aan de vraag vanuit de business te voldoen?'"

De top 10 technologieën en trends om in 2019 digitale infrastructuren te ondersteunen zijn:

1. Serverless computing

Serverless computing is een opkomende trend die belooft de noodzaak voor het provisioneren en beheren van infrastructuur weg te nemen. I&O leiders moeten een applicatiegerichte aanpak voor serverless computing omarmen en zowel API's als SLA's beheren in plaats van fysieke infrastructuren. "De term 'serverless' is ietwat misleidend", stelt Winser. "In werkelijkheid blijven servers bestaan, maar is de service provider verantwoordelijk voor alle onderliggende resources die nodig zijn voor het provisioneren en schalen van een runtime omgeving, wat resulteert in aantrekkelijke flexibiliteit."

Serverless vervangt geen containers of virtuele machines, waardoor het van kritieke belang is te leren hoe en waar de technologie gebruikt kan worden. "Het ontwikkelen van support- en managementvaardigheden binnen I&O teams moet een focus worden, aangezien 20% van de wereldwijde organisaties in 2020 serverless computing technologieën zal hebben omarmd ten opzichte van 5% vandaag de dag", aldus Winser.

2. AI-impact

AI krijgt steeds meer waarde voor I&O leiders, die groeiende infrastructuren moeten beheren zonder hiervoor extra personeel aan te kunnen nemen. AI heeft de potentie organisaties te transformeren en staat aan de kern van de digitale business, waarvan de impact al zichtbaar is binnen organisaties. Volgens Gartner groeit de AI-gerelateerde business value de komende jaren tot bijna 3,9 biljoen dollar in 2022.

3. Netwerkflexibiliteit (of gebrek hieraan)

Het netwerk ondersteunt alles wat IT doet - zoals cloud services, Internet of Things (IoT) en edge servers - en zal dit blijven doen. "Teams staan onder druk zeker te stellen dat de beschikbaarheid van het netwerk hoog is, waardoor de teamcultuur vaak gericht is op het beperken van veranderingen. Rond het netwerkteam neemt de vraag naar flexibiliteit echter toe", legt Winser uit. In 2019 en de jaren die daarop volgen zou de focus volgens Gartner meer moeten liggen op de wijze waarop I&O leiders hun teams kunnen helpen de snelheid van netwerkbeheer te vergroten om aan deze vraag te voldoen. "Een deel van het antwoord ligt in het bouwen van netwerkflexibiliteit die vertrouwd op automatisering en analytics, en het adresseren van de verschuivende vraag naar vaardigheden die nodig zijn om deze te laten slagen."

De belasting op deze netwerken stijgt door de komst van 5G, het volwassen worden van de cloud en het snelgroeiende aantal IoT-apparaten. "Dit zijn slechts enkele ontwikkelingen waar leiders op zouden moeten anticiperen. De kritieke tijd om deze uitdaging aan te pakken is nu aangebroken."

4. Het einde van datacenters

Gartner verwacht dat in 2025 zo'n 80% van de organisaties volledig zullen zijn afgestapt van on-premises datacenters en workloads hebben gemigreerd naar colocatie providers, hosting partijen en de cloud. Veel datacenters gaan dan ook hun deuren sluiten.

"I&O leiders moeten zich voorbereiden op het onderbrengen van workloads op basis van de behoeften van workloads, zonder hierbij beperkt te zijn door een fysieke locatie. Van colocatie tot de public cloud - er zijn voldoende alternatieven voor on-premises datacenters beschikbaar. Leiders moeten in kaart brengen of er strategische redenen zijn om on-premises te blijven omarmen, zeker als we kijken naar de significante investeringen over vele jaren die dit vaak vereist", licht Winser toe. Winser stelt dat organisaties nu zouden moeten beginnen met het voorbereiden op deze verschuiving, aangezien de periode 2021-2025 hiervoor van kritiek belang is.

5. Edge computing

IoT en immersive technologieën zorgen ervoor dat meer informatie verwerkt wordt op de edge, wat impact heeft op wat I&O leiders moeten uitrollen en beheren. De edge is de fysieke locatie waar dingen en mensen worden verbonden met de digitale wereld. Infrastructuur groeit steeds verder door tot de edge. Edge computing is onderdeel van een gedistribueerde computing topologie waar informatie dicht aan de rand wordt verwerkt, aangezien dit de locatie is waar dingen en mensen de informatie produceren of consumeren. "Dit is een andere trend die de cloud niet vervangt, maar juist aanvult", zegt Winser. "De kritieke periode voor organisaties om deze trend te omarmen is tussen 2020 en 2023."

6. Digitale diversiteitsmanagement

Digitale diversiteitsmanagement draait niet om mensen, maar juist on het ontdekken en behouden van assets die in iedere moderne digitale enterprise aanwezig zijn. "De hoeveelheid 'dingen' waar I&O geacht wordt kennis van te hebben, te kunnen ondersteunen en beheren is enorm gegroeid", zegt Winser. "Traditionele asset management blijft van belang, maar we verschuiven steeds meer naar nieuwe assets die een directe impact kunnen hebben op de financiën, gezondheid en het welzijn van de klanten van een organisatie." Gartner noemt van vitaal belang I&O hier nu op voor te bereiden, aangezien deze trend tussen 2020 en 2025 een belangrijke rol gaat spelen.

7. Nieuwe rollen binnen I&O

Indien I&O leiders proberen uit te leggen waarom zij bepaalde nieuwe werknemers nodig hebben, moet hiervoor de complexe relatie tussen kosten, activiteiten en kwaliliteitsverwachtingen van klanten uiteen worden gezet. In business value aan IT- en business leiders uitleggen van de eisen die gesteld worden aan I&O personeel door functies te verbinden aan bedrijfsprestaties en strategische doelstellingen is volgens Gartner een must in het hedendaagse digitale bedrijf.

"IT neemt bijvoorbeeld steeds meer de taak op zich om cloud services te ondersteunen op het gebied van aggregatie, maatwerk, integratie en governance. De grote uitdaging met cloud services is het onder controle houden van kosten, iets waarvan de business verwacht dat I&O dit doet. In plaats van zich uitsluitend te richten op de technische en operationele kant, zou I&O het vermogen moeten ontwikkelen om als service broker te functioneren; dit vereist andere functies dan traditionele I&O", zegt Winser. Deze trend wordt al vanaf 2019 van belang, verwacht Gartner.

8. Software as a Service (SaaS) denial

SaaS is software die eigendom is van en zowel geleverd als beheerd wordt door één of meerdere providers. Gartner voorspelt dat SaaS vanaf 2019 een grote impact gaat hebben op de wijze waarop organisaties met hun infrastructuur omgaan. Veel I&O leiders richten zich echter nog steeds op Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). "SaaS zorgt op zichzelf voor meer complexiteit dan waar IT-afdelingen op voorbereid zijn. De verschuiving naar SaaS moet worden ondersteund door I&O, variërend van zeker stellen dat bekend is wat wordt gebruikt tot het ondersteunen van compliance vereisten en integratiebehoeften van de business. Leiders moeten hiermee nu van start gaan, aangezien de druk vanaf 2021 toeneemt."

9. Talentmanagement wordt van kritiek belang

IT-personeel is traditioneel verticaal georganiseerd rond de technologie stack die zij beheren. Indien infrastructuren worden gedigitaliseerd, ontstaat er behoefte aan mensen die juist op horizontale wijze georganiseerd zijn over verschillende stacks om technologische beperkingen in hun organisatie te identificeren en aan te pakken. Het uitbreiden van I&O-vaardigheden, -werkwijzen en -procedures om hybride bedrijfsvoering te ondersteunen is volgens Gartner vanaf 2019 van groot belang.

"In het kort: talent is het kritieke ingrediënt voor een moderne goed presterende technologische organisatie, maar de vraag van goed talent is groot. Mensen die veelzijdigheid en flexibiliteit tonen zijn zeer gewild, zeker in hybride omgevingen", zegt Winser.

10. Global Infrastructure Enablement

Ondanks dat maar weinig infrastructuur van nature echt 'globaal' is, moeten organisaties zich voorbereiden op de komst van 'infrastructure everywhere'. I&O leiders moeten tegelijkertijd omgaan met krappe budgetten en druk op de kosten. Een van de manieren om deze uitdaging aan te pakken is het nauwkeurig selecteren van een netwerk van partners die nodig is voor wereldwijd succes. "I&O leiders moeten goed naar hun huidige partners kijken en hogere eisen stellen. Kunnen zij daadwerkelijk de waarde identificeren die deze partner zal brengen als het gaat om wereldwijde infrastructuur? Profiteren zij van alle waarde van recente investeringen die partners hebben gedaan?", zegt Winser. "Er is geen tijd voor 'B-team' partners vanaf 2019 - I&O leiders moeten tussen 2020 en 2023 op deze trend blijven zitten."

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters