Visie: Zullen we dan nu ECHT gaan innoveren?

03-12-2018 | door: Blogger

Visie: Zullen we dan nu ECHT gaan innoveren?

Innoveren, digitaliseren, digitale transformatie, je kunt de krant niet openslaan zonder één van deze termen tegen te komen. Niet verwonderlijk, want innoveren is voor veel organisaties van levensbelang voor het voortbestaan, zo blijkt uit onderzoek van ilionx en QNH onder 587 managers van Nederlandse bedrijven. Ook de overheid ziet het belang en investeert naar hartenlust. Grote bedrijven hebben in 2018 gemiddeld al 137 innovatieprojecten uitgevoerd, binnen kleine bedrijven is dit zeven en binnen middelgrote bedrijven vier. Al deze projecten zijn gericht op vooruitgang, maar wat maakt een project tot een succes? In deze blog deel ik aan de hand van enkele onderzoeksresultaten welke middelen organisaties inzetten op de weg naar succes. 


1. Tijd is het nieuwe goud
Er is een chronisch gebrek aan tijd, maar het is een kritieke factor om succesvol te innoveren. Dat innoveren tijd kost vindt dan ook acht op de tien managers. Maar hoeveel dan? Alle handjes zijn nodig om in deze groeiende economie te groeien en te overleven. Dan hebben we het nog niet eens over het tekort op de arbeidsmarkt. Niet verwonderlijk wordt er in vier op de tien organisaties te weinig tijd vrijgemaakt voor innovatie. Er wordt gemiddeld 143 uur per maand besteed aan vooruitgang. Te weinig als we Google als succesvoorbeeld nemen. Zij ontwikkelden een dienst zoals Google Streetview door medewerkers 20 procent van hun tijd te laten besteden aan dingen die ze leuk vonden. De Google-norm van 80-20 wordt in Nederlandse organisaties bij lange na niet gehaald. Kleine organisaties maken relatief gezien de meeste tijd vrij voor innovatie, gemiddeld 5 procent van de tijd. In grote organisaties is dit 2 procent en in middelgrote organisaties slechts 1 procent.

Tijd voor innovatie realiseer je door net zoals in de Formule 1 twee teams in te richten. Het ene team richt zich op vandaag en het andere team kijkt naar de technologie en innovaties van morgen. Het is bijna onmogelijk om alle ballen in de lucht te houden en te innoveren. Zorg dat je het bimodel IT model inzet om je ervan te verzekeren dat innovatie ook daadwerkelijk de aandacht krijgt die het verdient.

2. Verdubbel je innovatiebudget!
Niet alleen tijd, maar ook budget is een belangrijke factor voor innovatie. 77 procent van de managers acht dit zelfs noodzakelijk. Opvallend is dat uit het onderzoek van ilionx en QNH blijkt dat 28 procent van de organisaties geen budget beschikbaar stelt voor innovatie. Wanneer er wel budget beschikbaar is, ligt dit voor kleine bedrijven gemiddeld rond de 50.000 euro, voor middelgrote bedrijven op 150.000 euro en voor grote bedrijven rond de 1,2 miljoen. Het is belangrijk voldoende budget beschikbaar te stellen en dit op de juiste mensen en technologieën in te zetten.

In veel organisaties speelt keuzestress. Welke innovaties gaan ons het meeste opleveren en hoe achterhalen we dat? Wegen de kosten op tegen de baten en wat kost innovatie überhaupt? Werk agile om de grote onzekerheid te ondervangen. En kijk na elke sprint wat een verdere doorontwikkeling gaat opleveren. Weeg de kosten tegen de baten af. Het inschakelen van een partner kan ook uitkomst bieden. Op basis van hun ervaring kan een businessplan gemaakt worden waarin staat wat welke innovatie gaat opleveren en welke mensen en technologieën hiervoor ingezet moeten worden. Het inzetten van de nieuwste technologie is namelijk niet altijd de beste en meest kostenefficiënte oplossing.

3. Zonder samenwerking geen innovatie
Slechts 7 procent van de organisaties innoveert zelfstandig, de overige 93 procent van de organisaties werkt per project met gemiddeld drie partners. Dit kunnen klanten, externe partijen, maar ook medewerkers zijn. Wie het ook zijn, het kiezen van de juiste partners is cruciaal voor succes. Er is volgens managers een aantal eigenschappen die goede partners definiëren. Zij moeten in ieder geval veel kennis bezitten, resultaatgericht, creatief en flexibel zijn. Natuurlijk moet niet alleen de partner aan allerlei eisen voldoen, ook de eigen organisatie bepaalt mede het succes. Zij moeten ook flexibel zijn, voldoende eigen kennis bezitten en een open cultuur hebben. Deze eigenschappen van partners en de eigen organisatie zorgen voor de ideale mix, zo ontstaan er nieuwe inzichten en wordt de innovatiesnelheid vergroot.

Een goed voorbeeld van een partij die innoveert met partners en een expert is in het uitzoeken van de beste partner is Philips. De Senseo ontwikkeld met Douwe Egberts en de BeerTender met Heineken en InBev zijn mooie voorbeelden. In beide samenwerkingen lag de focus op de behoefte van de klant en was de kennis van de partners onmisbaar.

Hoewel er nog redelijk wat onvrede onder de managers is over de tijd en het budget dat beschikbaar is voor innovatie en nog niet alle organisaties samenwerken voor innovatie, doen we het in Nederland absoluut niet slecht. Sterker nog, Nederland is in Europa een van de koplopers. Deze positie houden we niet vast door zo door te gaan, maar er nog een extra schepje bovenop te doen in zowel tijd, budgetten als in het bouwen van duurzame relaties. Samen realiseren we zo nog meer innovatiesucces. Ik ga die uitdaging graag aan…

Wiebe de Boer is CEO van ilionx en QNH

Terug naar nieuws overzicht

Tags

innovatie