Innovatie vraagt om focus op de business

Innovatie vraagt om focus op de business

22-10-2018 | door: Anne van den Berg

Innovatie vraagt om focus op de business

Nu de digitale transformatie bij bedrijven steeds beter vorm gaat krijgen, wordt gezocht naar manieren om generieke taken van IT uit te besteden waardoor er meer focus is voor de business. Deze kentering in de markt is ook opgemerkt door COMPAREX. ‘Met onze Managed Services optimaliseren we basisprocessen, nemen we support over en verhogen we adoptie. Zo besparen onze klanten tijd en energie die ze kunnen aanwenden voor markt-ontwrichtende innovaties’, vertelt Michel van Teijlingen, General Manager COMPAREX Nederland.

De grootste angst van een CIO is dat een startup zijn business ontwricht. Uiteraard zijn de bekendste voorbeelden AirBnB en Uber, maar in andere branches liggen eveneens nieuwe startups op de loer. Ook technologische ontwikkelingen of regelgeving (denk aan AVG) kunnen als disruptor optreden. Dus wenden bedrijven technologie aan om nieuwe business modellen te ontwikkelen. Inderdaad, ze zoeken naar een digitale transformatie en die is al aardig op gang. Acht op de tien bedrijven, in een verscheidenheid aan sectoren, zijn inmiddels getransformeerd in een IT-bedrijf.

Toekomstgerichte CIO vervangt volgzame IT-manager

Als gevolg daarvan wordt de rol van de volgzame IT-managers steeds kleiner en heeft de toekomstgerichte CIO plaatsgenomen in de bestuurskamer. ‘Vroeger draaide het om ‘keep the business running’, maar nu denkt de CIO strategisch na over IT als basis van innovatie’, zo vertelt Ron Vermeulen, Go-to-Market Manager voor Noordwest Europa bij COMPAREX. ‘Dat moet ook, anders wordt het bedrijf in korte tijd irrelevant.’

Nieuwe technologie vraagt echter ook van gebruikers dat ze investeren in het leren kennen van de nieuwe mogelijkheden, zodat het optimaal ingezet kan worden. Die adoptie blijft vaak achter, vertelt Van Teijlingen. ‘Kijk bijvoorbeeld naar Office 365: als gebruikers weten welke applicatie ze moeten gebruiken voor directe communicatie of projectmatig werken met partners, kunnen ze efficiënter en effectiever werken. Alleen missen sommige bedrijven de kennis om die adoptie op de juiste manier te verhogen.’

Generieke taken uitbesteden zorgt voor meer tijd en energie

De oplossing? ‘Generieke taken uitbesteden’, vertelt Vermeulen. Dan doelt Vermeulen op het onderhouden van applicaties, maar ook het optimaliseren van basisprocessen en het trainen van gebruikers om adoptie te verhogen. COMPAREX is een IT-dienstverlener die deze taken over kan nemen. ‘Laat het draaiende houden en optimaliseren van cloud-infrastructuren maar aan ons over. Zo houd je tijd en energie over om innovaties te ontwikkelen.’

Sinds 2016 voert COMPAREX een nieuwe strategie en bijbehorend dienstenportfolio die aansluiten op de marktontwikkelingen om IT-beheertaken over te nemen van haar klanten. ‘CIO’s hoeven niet alles meer zelf uit te zoeken, maar wij inspireren ze en laten zien welke mogelijkheden er zijn’, vertelt Van Teijlingen. ‘Wij ondersteunen ze vervolgens bij het pad dat ze dan inslaan.’ De nieuwe slogan van COMPAREX is dan ook: By Your Side in a Digital World.

Eerder om tafel met de CIO

Om de klant te ondersteunen waar dat nodig is, gaat COMPAREX nu het gesprek vaker aan met de CIO in plaats van met de hoofd inkoop, IT-manager of CFO. Ook zit het bedrijf nu dichter tegen de business aan, waarbij marketing, HR, finance en projectmanagers bijvoorbeeld worden geholpen om efficiënter te werken en de juiste tool op het juiste moment op de juiste manier in te zetten.

De nieuwe Managed Services sluiten volgens Vermeulen goed aan op de behoeften die leven bij klanten. De services zijn Software Asset Management, Portfolio Management Platform en Unified Cloud Management. De eerste service, Software Asset Management, ligt het dichtst aan tegen de oorsprong die COMPAREX Nederland eerder had, namelijk licentiemanagement. Portfolio Management draait om kostenbesparing en beveiliging door het optimaliseren en rationaliseren van het applicatielandschap.

Unified Cloud Management om adoptie te verhogen

Unified Cloud Management is met name gericht op Microsoft Office 365, Microsoft 365 en Microsoft Azure. Vermeulen: ‘Bedrijven doen forse investeringen in nieuwe ondersteunende software, zoals in het geval van Office 365, maar als eindgebruikers het niet goed inzetten, dan is het tevergeefs. Bedrijven missen vaak de kennis om adoptie te bevorderen, daarom kunnen ze de kennis nu bij ons inkopen. Ze krijgen eigenlijk een virtuele FTE tot hun beschikking die ondersteunt bij de support, de adoptie en het beheer.’

Onderdeel van Unified Cloud Management is bijvoorbeeld de ‘Value Inspiration and Experience Workshop (VIEW)’ om de gewenste adoptiegraad te behalen. Vermeulen: ‘Medewerkers worden door COMPAREX meegenomen in de mogelijkheden van de oplossing en staan uitvoerig stil bij de individuele waarde die een applicatie oplevert. Onze business consultant coacht de gebruikers via ons leerportaal en analyseert het gebruik van de applicaties, zodat we het adoptieplan hierop kunnen bijstellen.’

Analyseren waar je staat en waar je heen wilt

Het blijft niet bij het optimaliseren van bestaande processen. COMPAREX werkt hard aan het meedenken bij innovatie en het inzetten van nieuwe technologie om deze innovatie mogelijk te maken. Van Teijlingen: ‘We analyseren waar je nu staat en bekijken hoe je dat kunt verbeteren door het inzetten van nieuwe technologie. Je kunt bijvoorbeeld machine learning eenvoudig integreren in een oplossing als het in de Azure-cloud staat.’

Als voorbeeld noemt Vermeulen een klant in Brazilië, een kledingwebshop die met de oude, on-premise omgeving niet de drukte van Black Friday aan kon. ‘Nu we hun omgeving naar Azure hebben gebracht, kunnen ze de drukte wel aan. Bijkomend voordeel: we gebruiken machine learning om suggesties aan klanten realtime voor te leggen. Zo hebben we het oude niet alleen geoptimaliseerd, maar ook nieuwe functies toegevoegd waarmee de klant zich kan onderscheiden van de concurrent.’

De dienst Unified Cloud Management wordt ook verder uitgebreid met andere Microsoftoplossingen. Zo worden alle diensten op Azure toegevoegd en er wordt gewerkt aan het ondersteunen van datacentertransformaties. Van Teijlingen: ‘We kunnen klanten veel beter ondersteunen met de Managed Services en we worden daarom niet langer gezien als pure Licensing Solution Provider, maar eerder als Managed Services Provider. Neem Microsoft: recentelijk onderscheidden zij ons met de Azure Expert MSP Status.’

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software