IT-investeringen stijgen met 3,1%
18-10-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

IT-investeringen stijgen met 3,1%

Bedrijven en organisaties wereldwijd investeren in 2019 zo'n 3,8 biljoen dollar in ICT. Dit is 3,1% meer dan de 3,7 biljoen dollar die naar verwachting in 2018 wordt geïnvesteerd.

Dit voorspelt onderzoeksbureau Gartner. "Hoewel koerswisselingen en potentiële handelsoorlogen nog steeds invloed hebben op de verwachtingen op het gebied van IT-investeringen, is het de verschuiving van ownership naar service die voor rimpels zorgt in ieder segment uit deze voorspelling", aldus John-David Lovelock, research vice president bij Gartner. "Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld dat het enterprise gebruik van clouddiensten toeneemt - in plaats van eigen servers kopen kiezen deze partijen voor de cloud. Naarmate organisaties hun digitale transformatie projecten voort zetten zal de verschuiving naar 'pay for use' doorzetten. Dit helpt organisaties om te gaan met de continue snelle verandering die de digitale business met zich meebrengt."

Investeringen in software stijgen het snelst

Naar verwachting stijgen de investeringen in enterprise software met 8,3% het snelst. Software-as-a-Service zorgt in nagenoeg alle segmenten van de softwaremarkt voor groei. Vooral in het CRM-segment is de groei groot doordat bedrijven investeringen in het creëren van betere customer experiences. Cloud software groeit dit jaar naar verwachting met 22%, terwijl de groei voor alle andere vormen van software op 6% blijft hangen. Hoewel het grootste deel van deze investeringen gericht zijn op kernapplicaties zoals ERP, CRM en supply chain, wordt ook steeds meer geïnvesteerd in security en privacy. Zo geeft 88% van de ondervraagde CIO's wereldwijd aan in de komende twaalf maanden nieuwe software en andere technologie op het gebied van security uit te willen rollen.

gartner-it-investeringen-2019.png

De investeringen in datacentersystemen groeien naar verwachting met 6%, wat onder andere te danken is aan de sterke servermarkt die afgelopen jaar met 10% is gegroeid. Naar verwachting groeit dit segment in 2018 met zo'n 5,7%. Gartner verwacht dat de vraag naar servers vanaf 2019 echter weer afneemt en gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks met 1 tot 3% per jaar krimpt. Dit heeft ook impact op de algehele investeringen in datacenters, die in 2019 met 1,6% afnemen.

IT-diensten zijn belangrijke drijver

IT-diensten zullen een belangrijke drijver van IT-investeringen zijn in 2019. Naar verwachting lopen de investeringen in IT-diensten in 2019 op tot zo'n 1 biljoen dollar, wat 4,7% meer is dan in 2018. De investeringen worden vooral gedreven door een verwachte wereldwijde verslechtering van het economische perspectief in combinatie met interne druk op kostenbesparingen te realiseren. Organisaties zien zich hierdoor gedwongen hun investeringen in business services zoals consulting te optimaliseren. In een recent Gartner onderzoek gaf 46% van de organisaties al aan dat het consolideren van IT-diensten en -leveranciers in hun top 3 meest effectieve methodes voor kostenoptimalisatie staat.

De investeringen in devices zoals PC's, tablets en mobiele telefoons stijgt in 2019 naar verwachting met 2,4% tot 706 miljard dollar, ten opzichte van 689 miljard dollar in 2018. De vraag naar PC's vanuit de zakelijke markt is de afgelopen jaren sterk geweest, wat vooral te danken is aan Windows 10-gerelateerde hardwarematige upgrades van zakelijke PC's. Gartner verwacht dat dit tot 2020 doorzet. Wel wordt de markt negatief beïnvloed door het tekort aan CPU's. Dit tekort houdt naar verwachting aan tot 2019, maar Intel zal high-end CPU's en CPU's voor de zakelijke markt prioriteit geven. Gartner voorspelt dat Gartner inspeelt op het tekort door segmenten te bedienen die door Intel niet optimaal bediend kunnen worden.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters